Cesta: Pro občany / Životní situace (Jak požádat o ...) / Životní prostředí / Ochrana přírody a krajiny / Vydání rybářského lístku


obsah:

Vydání rybářského lístku

01. Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování (název) životní situace

Vydání rybářského lístku

04. Základní informace k životní situaci

Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 13, odst.7, zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství a § 10 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zainteresovani občané, pokud mají zájem o lov ryb v rybářských revírech.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel musí doložit své kvalifikační předpoklady, popř. výkon funkce rybářské stráže nebo rybářského hospodáře a na případnou výzvu úřadu doložit své osobní nacionále.Vše je uvedeno na tiskopise žádosti

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou žádost s uvedením veškerých náležitosti. (příloha 1) Formulář žádosti také vydává MěÚ Hranice, OŽP, dveře č. 406.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Obecní úřad obce s rozšířenou působnosti příslušný podle místa vašeho trvalého bydliště.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, dveře č. 406, Ing. Pavla Gromanová 581 828 343

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz,
doklad o odborné kvalifikaci nebo dřívější rybářský lístek
osvědčení o vykonání zkoušky na rybářskou stráž
pro cizince - platný rybářský lístek nebo licence vydaná v zemi, jejímž je občanem

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání rybářského lístku se podává na předtištěném formulář (příloha 1)

finanční odbor č. dveří 440 nebo 453 podatelna a informace v přízemí zámku

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatky jsou stanoveny v příloze zákona o správních poplatcích, položka č.14

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem
Zpravidla se tato záležitost vyřizuje obratem a to s ohledem na skutečnost, že se jedná o vydání dokumentu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Problémem může být doložení identity u mladistvých. Musí být zákonný zástupce (rodiče)

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství
Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 14

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Jestliže vám úřad odmítne rybářský lístek vydat, můžete se odvolat k místně příslušnému krajskému úřadu

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny

21. Nejčastější dotazy

Na jakou dobu se vydává rybářský lístek. Vydává se na 1 rok, 3 roky nebo 10 let

22. Další informace

organizační složky rybářského svazů,
příslušné obecní úřady s rozšířenou působnosti, odbor finanční.
příslušné krajské úřady, odbor životního prostředí a zemědělství,

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo zemědělství ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, dveře č. 406

26. Kontaktní osoba

Ing. Pavla Gromanová, 581 828 343

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován

5. 9. 2016

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English