Cesta: Pro občany / Životní situace (Jak požádat o ...) / Životní prostředí / Stanoviska


obsah:

Koordinované závazné stanovisko

Vydávání koordinovaných závazných stanovisek ve smyslu § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) připadá v úvahu u správních orgánů, které vykonávají působnost více dotčených orgánů současně ve více oblastech veřejné správy, resp. podle více zákonů ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany lesa, odpadového hospodářství, vodního hospodářství, pozemních komunikacích, státní památkové péče, popř. za jakých podmínek.

více...Jazykové verze

  • Čeština
  • English