Cesta: Pro podnikatele / EU granty a dotace - podnikatelé / Fondy Evropské unie / Program rozvoje venkova


obsah:

Úvodní informace

Program rozvoje venkova České republiky se zaměřuje především na podporu udržitelného rozvoje, systematického zlepšování životního prostředí, péče o krajinu a snižování negativních dopadů intenzivního zemědělství a lesnictví. Program také podporuje rozšiřování a diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem rozvíjet podnikání, vytvářet nová pracovní místa, snížit míru nezaměstnanosti a posílit sounáležitost obyvatel na venkově.

více...


Projekty

Informace o oblastech, kterých se jednotlivé projekty týkají

více...Jazykové verze

  • Čeština
  • English