Cesta: Pro podnikatele / EU granty a dotace - podnikatelé / Fondy Evropské unie / Program rozvoje venkova / Projekty


obsah:

Projekty

OSA II: Zlepšování životního prostředí a krajiny, Opatření II. 2.4. Obnova lesnického potenciálu a podpora společenských funkcí lesa

  • II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích
  • II.2.4.1 Obnova lesnického potenciálu a zavádění preventivních opatření

OSA II: Zlepšování životního prostředí a krajiny, Opatření II.2.3. Lesnicko-environmentální platby

  • II.2.3.1. Zlepšování druhové skladby lesních porostů

OSA II: Zlepšování životního prostředí a krajiny, Opatření II.2.1. Zalesňování zemědělské půdy

  • II.2.1.2. Založení porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické využitíII.2.1.1. První zalesnění zemědělské půdy

OSA II: Zlepšování životního prostředí a krajiny, Opatření II.2.2. Platby v rámci NATURA 2000 v lesích

  • Zachování hospodářského souboru lesního porostu z předchozího produkčního cyklu

OSA II: Zlepšování životního prostředí a krajiny, Opatření II.1.3. Agroenvironmentální opatření

  • II.1.3.1.1. Titul ekologické zemědělství

OSA IV: LEADER, Priorita IV.2 Realizace projektů spolupráce

  • IV.2. Realizace projektů spolupráce


Jazykové verze

  • Čeština
  • English