Cesta: Pro podnikatele / EU granty a dotace - podnikatelé / Fondy Evropské unie / Tématické operační programy / OP Lidské zdroje a zaměstnanost / Projekty


obsah:

Projekty

Priorita 1

  • 1.1 Adaptabilita a konkurenceschopnost

Priorita 3

 

  • Oblast podpory 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce
  • Oblast podpory 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života
  • Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách
  • Podpora sociální integrace a sociálních služeb
  • Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit

Priorita 5

 

  • Oblast podpory 5.1 Mezinárodní spolupráce

Priorita 6

 

  • 6.1 Podpora řízení, implementace a kontroly operací OP LZZ


Jazykové verze

  • Čeština
  • English