Cesta: Pro podnikatele / EU granty a dotace - podnikatelé / Fondy Evropské unie / Tématické operační programy / OP Výzkum a vývoj pro inovace / Projekty


obsah:

Projekty

Prioritní osa 2

  • Oblast podpory 2.1. - Regionální VaV centra

Prioritní osa 3

  • Oblast podpory 3.1. - Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví

  • Oblast podpory 3.2. - Propagace a informovanost o výsledcích VaV

  • Oblast podpory 3.3. - Výzkumná spolupráce se zahraničními partnery

Prioritní osa 4

  • Oblast podpory 4.1. – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem i s přímým dopadem na nárůst lidských zdrojů pro výzkumné a vývojové aktivity

                       Jazykové verze

  • Čeština
  • English