Cesta: Pro podnikatele / EU granty a dotace - podnikatelé / Fondy Evropské unie / Tématické operační programy / OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost / Projekty


obsah:

Projekty

Prioritní osa 1

  • Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
  • Zvyšování kvality ve vzdělávání

Prioritní osa 2

 

  • 2.1 Vyšší odborné vzdělávání
  • 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
  • 2.4 Partnerství a sítě

Prioritní osa 3

  • 3.1 Individuální další vzdělávání
  • 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání


Jazykové verze

  • Čeština
  • English