Cesta: Pro podnikatele / Informace pro podnikatele / 2016 - Upozornění na změnu zákona o pyrotechnice


obsah:

2016 - Upozornění na změnu zákona o pyrotechnice

Dne  4.září 2015 nabyl účinnosti zákon č.206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice). Zákon upravuje nově zacházení s pyrotechnickými výrobky a mimo jiné mění i živnostenský zákon.

Podle přechodných ustanovení tohoto zákona jsou podnikatelé, kterým ke dni účinnosti zákona o pyrotechnice,  trvalo živnostenské oprávnění k provozování živnosti volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, jsou oprávněni provozovat živnost spočívající v nákupu, prodeji, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2,T2 a F4 po dobu jednoho roku ode dne nabytí zákona o pyrotechnických výrobcích.

Pokud hodlají po uplynutí doby v provozování uvedených činností pokračovat, jsou povinni před uplynutím této doby ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost „Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2,T2 a F4 a provádění ohňostrojových prací“ v úplném nebo částečném rozsahu předmětu podnikání a doložit odbornou způsobilost požadovanou pro provozování uvedené živnosti  ( viz § 36 odst.1 písm. a) nebo písm. b) a § 66 odst.8 zákona č.206/2015 Sb.,).Jazykové verze

  • Čeština
  • English