Cesta: Pro podnikatele / EU granty a dotace - Nestátní neziskové organizace / Dotace z národních zdrojů / Základní informace


obsah:

Národní dotace

Dotační programy a jejich podmínky nejsou jednoduchou záležitostí a bez určitých zkušeností je v nich velmi obtížná orientace. V současné době je možno čerpat z několika stovek různých dotačních možností, přičemž každá dotace má svá specifika. Ať je to finanční limit pro žadatele nebo například nízká šance získat konkrétní dotaci pro aktuální přetlak žádostí. Nikdy není lehké dotaci vyřídit. V ČR existuje několik dotačních titulů v rámci jednotlivých ministerských resortů a státních fondů, které lze použít pro žádosti o dotační podporu vašeho projektu. Jedná se především o dotační zdroje v těchto specifických oblastech:

1.                Životní prostředí  

2.                Cestovní ruch  

3.                Bydlení

4.                Vodní hospodářství  

5.                Regionální rozvoj  

6.                PovodněJazykové verze

  • Čeština
  • English