Cesta: Pro podnikatele / EU granty a dotace - Nestátní neziskové organizace / Dotace z národních zdrojů / Projekty


obsah:

  Projekty

Státní fond životního prostředí

2.2. Program rekonstrukce zdrojů znečišťování ovzduší ve smyslu legislativních požadavků zákona o ochraně ovzduší

8.1. Program neinvestiční podpory environmentálního vzdělávání a osvěty 4.5. Program na podporu ekologizace odpadového hospodářství budov

2.7.1. Zpracování místních programů ke zlepšení kvality ovzduší

2.6. Program ochrany ozónové vrstvy Země

2.1. Program snižování emisí látek znečišťujících ovzduší u zdrojů znečišťování ovzduší provozovaných za účelem veřejně prospěšných činností1.5. Program - Rozšíření kanalizačních systémů

1.2.2. Program - Ochrana zdrojů pitné vody, nebo přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod

1.2.1. Program – Malé a střední zdroje

Státní zemědělský intervenční fond

 Podpora spotřeby školního mléka

Státní fond rozvoje bydlení

 

M-záruka v programu PANEL

Mezinárodní visegrádský fond

 

Malé granty

Dotace Ministerstva zemědělství

9.A.b.1) publikace doporučovaných odrůd a souvisejících informací, poskytované pěstitelům zdarma.

Dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní organizace na léta 2007 až 2010

Státní podpora sportu pro rok 2009 - Část B: Podpora v oblasti „Tělovýchova“, tzv. Veřejně prospěšné programy (VPP)

Státní podpora sportu pro rok 2009 - Část C: Oblast výdajů na programové financování reprodukce majetku

Státní podpora sportu pro rok 2009 - Část A: Podpora státní sportovní reprezentace a přípravy sportovních talentů

Dotace Ministerstva kultury

Granty na podporu kulturních aktivit organizovaných ve spolupráci se zahraničími partnery v roce 2009

Dotace Ministerstva zdravotnictví

Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí

Dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2009 pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální službyJazykové verze

  • Čeština
  • English