Cesta: Pro podnikatele / EU granty a dotace - Nestátní neziskové organizace / Fondy EU / Evropská územní spolupráce / Přeshraniční spolupráce - Česko - Polsko


obsah:
 

PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKO – POLSKO

Prioritní osa I. Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik

1.1 Posilování dostupnosti

1.2 Ochrana životního prostředí

1.3 Prevence rizik

Prioritní osa II. Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí a cestovního ruchu

2.1 Rozvoj podnikatelského prostředí

2.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu

2.3 Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání

 

Prioritní osa III. Podpora spolupráce místních společenství

3.1 Územní spolupráce veřejných institucí

3.2 Podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit

3.3 Fond mikroprojektůJazykové verze

  • Čeština
  • English