Cesta: Pro podnikatele / EU granty a dotace - Nestátní neziskové organizace / Fondy EU / Programy rozvoje venkova / Projekty v rámci Programu rozvoje venkova


obsah:

Projekty v rámci Programu rozvoje venkova  

OSA II: Zlepšování životního prostředí a krajiny, Opatření II.2.4. Obnova lesnického potenciálu a podpora společenských funkcí lesů

II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích

II.2.4.1 Obnova lesnického potenciálu a zavádění preventivních opatření 

OSA II: Zlepšování životního prostředí a krajiny, Opatření II.2.2. Platby v rámci NATURA 2000 v lesích

Zachování hospodářského souboru lesního porostu z předchozího produkčního cyklu

OSA II: Zlepšování životního prostředí a krajiny, Opatření II.2.3. Lesnicko-environmentální platby

II.2.3.1. Zlepšování druhové skladby lesních porostů  

OSA IV: LEADER, Priorita IV.2 Realizace projektů spolupráce

IV.2. Realizace projektů spolupráce 

OSA IV: LEADER, Priorita IV.1. Implementace místní rozvojové strategie

IV.1.1. Místní akční skupinaJazykové verze

  • Čeština
  • English