Cesta: Pro podnikatele / EU granty a dotace - Nestátní neziskové organizace / Fondy EU / Rámcové programy / Projekty rámcového programu


obsah:

Projekty 7. rámcového programu   

7. rámcový program, Specifický program Spolupráce

Potraviny, zemědělství a rybolov a biotechnologie:Životní prostředí (včetně změny klimatu): výzva 2009

Specifický program Spolupráce - téma 5: Energie, část 2

Otevřené schéma pro budoucí a nově vznikající technologie (FET)

Informační a komunikační technologie - Otevřený program „Nové technologie a technologie budoucnosti“

Zdraví: Výzva 2009 (jednofázový předkládací proces)

7. rámcový program, Specifický program Myšlenky

Koordinační a podpůrné činnosti ERC - Podpora 2009

 7. rámcový program, Specifický program Lidé

Program Marie Curie "Evropské reintegrační granty"

Program Marie Curie "Mezinárodní reintegrační granty"Jazykové verze

  • Čeština
  • English