Cesta: Pro podnikatele / EU granty a dotace - Nestátní neziskové organizace / Fondy EU / Tématické operační programy / OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost / Projekt programu Vzdělání pro konkurenceschopnost


obsah:

Projekt   - Vzdělání pro konkurenceschopnost 

Prioritní osa 1

Zvyšování kvality ve vzdělávání

Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Prioritní osa 2

2.1 Vyšší odborné vzdělávání

2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

2.4 Partnerství a sítě

Prioritní osa 3

3.1 Individuální další vzdělávání

3.2 Podpora nabídky dalšího vzděláváníJazykové verze

  • Čeština
  • English