Cesta: Pro podnikatele / EU granty a dotace - Nestátní neziskové organizace / Fondy EU / Tématické operační programy / OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost / Základní informace o programu


obsah:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

je zaměřený na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. 

Kdo může žádat o podporu?

Školy a školská zařízení, organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, instituce vědy a výzkumu, ústřední orgány státní správy a jimi řízené organizace, obce, města, kraje, nestátní neziskové organizace a další.  

Forma  podpory

Míra spolufinancování pro individuální a globální projekty dosahuje až 100 % způsobilých výdajů projektu (85 % ze zdrojů Evropského sociální fondu a 15 % ze státního rozpočtu ČR).

Oblasti podpory

  1. Počáteční vzdělávání
  2. Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
  3. Další vzdělávání
  4. Systémový rámec celoživotního učení
  5. Technická pomoc

 


Jazykové verze

  • Čeština
  • English