Cesta: Pro podnikatele / EU granty a dotace - Nestátní neziskové organizace / Fondy EU / Tématické operační programy / OP Životní prostředí / Projekty programu Životní prostředí


obsah:

Projekty operačního programu Životní prostředí  

Prioritní osa 2

Oblast podpory 2.1 - Zlepšení kvality ovzduší

Prioritní osa 3

Oblast podpory 3.1 - Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny

Prioritní osa 4

Oblast podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládaní s odpady

Prioritní osa 6

Oblast podpory 6.2 - Podpora biodiverzityOblast podpory

Oblast podpory 6.3 - Obnova krajinných struktur

Oblast podpory 6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny

Oblast podpory 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny

Prioritní osa 7

Oblast podpory 7.1 - Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informacíJazykové verze

  • Čeština
  • English