Cesta: Pro podnikatele / Projekty města / Projekty v realizaci / Čistírna odpadních vod Valšovice


obsah:

ČOV Valšovice

Projekt řeší špatný technický stav stávající ČOV, kterou vlastní město Hranice a jejímž provozovatelem jsou Vodovody a kanalizace Přerov. Projekt řeší rekonstrukci čistírny odpadních vod ve Valšovicích tak, aby došlo k poklesu vypouštěného znečištění a zároveň ke zvýšení množství čištěných odpadních vod. Současný stav je totiž velmi špatný a město musí mít udělenu výjimku, aby bylo schopno naplnit zákonné limit. Současný septik SM - 10 bude upraven na čistírnu odpadních vod s kapacitou 200 EO. Součástí stavby je úprava komor septiku. Provoz ČOV vyžaduje dodávku el. Energie a zřízení příjezdové cesty. ČOV se napojí na zbudovanou přípojkou na síť společnosti ČEZ. Příjezdní cesta bude štěrková s asfaltovým nátěrem. Opocení ČOV z drátěného pletiva na ocelových sloupcích. Provoz ČOV je automatický bez potřeby trvalé obsluhy. ČOV vyžaduje pouze občasnou kontrolu, kontrola provozu bude zajišťována dálkově. Nátokové potrubí stávající kanalizace včetně odlehčovací komory zůstane zachováno bez úprav. Projekt bude realizován na parcelách 1031/2 a 1034/6 k.ú. Valšovice

Financování:

Zdroje financování

Podíl v Kč

 

Vlastní zdroje města

1.524 290,-

 

Dotace - EU

1.190 415,-

 

 

 

 

Celkové náklady

2 714 705,-

 

 

„Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí“Jazykové verze

  • Čeština
  • English