Cesta: Pro podnikatele / Projekty města / Projekty v realizaci / Klub seniorů Hranice - zajištění dopravy na zdravotně-preventivní aktivity


obsah:

Klub seniorů Hranice – zajištění dopravy na zdravotně-preventivní aktivity 

Předmětem žádosti o dotaci jsou náklady na autobusovou dopravu pro Klub seniorů Hranice z dotačního titulu Podpora zdravotně-preventivních aktivit a výchovy ke zdraví pro všechny skupiny obyvatel z Olomouckého kraje.  

V roce 2017 Klub seniorů bude pořádat 4 zájezdy, jejichž cena je ovlivněna výší autobusové dopravy.

Jedná se o zájezdy:

  • Cyklobusem na Bumbálku s návratem do Hranic po cyklostezce Bečva;
  • Cyklobusem do Horka n. M s výletem do Litovelského Pomoraví a Nových Mlýnů;
  • Cyklobusem do Budišova n. B. s návratem přes Kružberk, Vítkov a Odry;
  • Turistický výlet na Šumavu - Kvilda.

Celkové náklady autobusové dopravy všech zájezdů je ve výši 47 151 Kč pro 163 osob.

Klub seniorů Hranice je společenský klub, který zřizuje město Hranice. Klub spolupracuje s Krajskou radou seniorů. Všichni členové Klubu seniorů jsou obyvateli Olomouckého kraje.

V r. 2016 měl Klub seniorů Hranice 582 členů. Důvodem vysokého počtu členů je nejen zvyšující se počet aktivních seniorů, kteří chtějí plnohodnotně žít i ve zralém věku, ale také pestrá nabídka kulturních, sportovních, vzdělávacích a společenských aktivit, které Klub seniorů Hranice pro své členy připravuje.

Hlavním cílem činnosti Klubu je poskytnout seniorům dostatek kvalitních nabídek pro zájmovou činnost a pomáhat tak ke zdravému, aktivnímu, plnohodnotnému a spokojenému životu i ve vyšším věku.


Financování:

Celkové náklady 47 151,-kč

Příspěvek Olomouckého kraje: 20 000,-kč

Podíl Města Hranice 27 151,-kč

 
Jazykové verze

  • Čeština
  • English