Cesta: Pro podnikatele / Projekty města / Projekty v realizaci / Nákup kompostérů


obsah:

Nákup kompostérů Hranice

Projekt je zaměřen na zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Hranice. Jde o podporu systému domácího kompostování v Hranicích a místních částech.

„ Obsahem projektu je nákup 281 ks kompostérů na biologicky rozložitelný odpad.“

Posílením využití biologicky rozložitelných odpadů způsobem kompostování předejdeme v rámci projektu vzniku 224tun komunálního odpadu ročně.

Financování:

Celkové způsobilé výdaje: 386 931,38

Dotace EU: 328 891,67

Město Hranice: 58 039,71

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English