Cesta: Pro podnikatele / Projekty města / Projekty v realizaci / Oprava Mariánského sloupu na Masarykově náměstí


obsah:

Oprava Mariánského sloupu na Masarykově náměstí

Stav památky se nachází ve špatném technickém stavu. Nejzřetelnějším poškozením je odklon od svislice (statika sloupu) a silná koroze dřínku sloupu. Stav sochy P. Marie: na povrchu sochy jsou usazeny mechy a lišejníky. Nejsou vidět praskliny, na zádech sochy jsou viditelné krusty a černoty. Socha Immaculaty na vrcholu sloupu je původní, z roku 1729. Stav Sloup: sloup (horní část - hlavice se sochou) je nakloněn doprava dozadu. Závažným poškozením je masivní koroze pískovce s poškozením profilace (kanelování), na dřínku sloupu jsou praskliny a hrubozrnné doplňky - dva druhy tmelů nesoudržné k podkladu.
Lokálně jsou viditelné mechy, lišejníky a zčernalé depozity a zataveniny. Stav podstavce: Na povrchu kamene jsou velké defekty v modelaci, krustami koroze kamene a ztráta původní struktury povrchu.
Postup prací:
- podrobná fotodokumentace
- demontáž vrcholové sochy vč. kompozitní hlavice
- demontáž sloupu i s patkou
- povrch kamene památky bude očištěn mechanicky
- nálety zeleně se sejmou biocidním ošetřením
- provede se injektáž trhlin
- korodující kovové části budou vyměněny za nerezové
- sejmutí druhotných tmelů

Dotace bude využita na restaurátorské práce na konkrétní památce a na technologické prostředky, kterými bude památka ošetřena.

Financování projektu:

Přidělená dotace z Olomouckého kraje ............... 200 000,- Kč

Město Hranice.................................................. 457 988,- Kč

Cekové náklady ............................................... 657 988,- Kč

Akce je realizována za finanční podpory Olomouckého kraje.

 

Výsledek obrázku pro olomoucký kraj logoJazykové verze

  • Čeština
  • English