Cesta: Pro podnikatele / Projekty města / Projekty v realizaci / Podpora terénní práce v romské komunitě na Hranicku 2017 - Terénní pracovník


obsah:

Podpora terénní práce v rómské komunitě na Hranicku pro rok 2017

 

V září 2016 byla podána žádost o dotaci na projekt "Podpora terénní práce v romské komunitě na Hranicku pro rok 2017" do výzvy, kterou vyhlásil Úřad vlády ČR ve spolupráci s Radou vlády ČR pro záležitosti romské menšiny v rámci dotačního programu Podpora terénní práce pro rok 2017.

 

Úloha terénního sociálního pracovníka

 

V souvislosti s podáváním žádostí o různé druhy dávek se zvyšuje počet jednání s úřady státní správou i samosprávou a terénní sociální pracovník je v tomto případě neocenitelným prostředníkem při celé řadě složitých jednáních a jeho působení v Hranicích je velkým přínosem.

Moderní sociální práce v zemích EU směřuje v posledních letech i intenzivnějšímu využívání terénních forem práce. Důvodem jsou především dobré zkušenosti s touto metodou v mnoha oblastech. Terénní pracovník doplňuje nabídku sociálních služeb o základní a odborné poradenství pro široké spektrum a vyplňuje prázdné místo v mapě sociálních služeb lokality. Funguje jako prostředník mezi klientem a veřejnou správou, která často nemá kapacity na takový „terénní přístup“.

Hranice patří mezi města s nejvyšším počtem žáků, kteří žádají podporu romských žáků středních škol. Díky romskému kroužku mají děti motivaci, náplň volného času a to se odráží i v jejich školní docházce.

Terénní sociální pracovník eliminuje možná nedorozumění a konflikty mezi klienty a pracovníky veřejné správy pramenící na jedné straně z nedostatečné znalosti nároků a povinnosti klientů (nejde jen o sociální odbory, ale i úřady práce a další) a na druhé straně z nedostatečné kapacity (počet pracovníků) a i jisté neznalosti mechanismů působících v sociálně vyloučených lokalitách (kultura chudoby s doprovodnými jevy). Terénní pracovník tak nabízí individuální přístup ke klientovi, což se projevuje nižším počtem konfliktních situací.

 

Cíl projektu

 

Cílem Města Hranic je udržet si terénního sociálního pracovníka, jehož činnost je velkým přínosem nejenom pro město, jako zástupce jedné strany, ale zejména pro klienty na straně druhé.

 

Financování v roce 2017

 

Zdroj financování

Náklady v Kč

Náklady v %

Skutečné čerpání dotace

220 000,00

56,37

Město Hranice

170 262,00

43,63

Celkový rozpočet

390 262,00

100

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English