Cesta: Pro podnikatele / Projekty města / Projekty v realizaci / RS - Hranice, sídliště Nová II. etapa


obsah:

Regenerace panelového sídlište Nová II. etapa

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo dne 17. října 2016 v rámci programu Podpora bydlení podprogram 117D06200 „Regenerace sídlišť“ pro rok 2017. Podprogram je určen na regeneraci sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů. V rámci tohoto podprogramu bude výše poskytnuté dotace na regeneraci jednoho sídliště max. 4 mil. Kč a zároveň maximálně 70 % celkových nákladů.

Jedná se o regeneraci jižní části sídliště, která je volným pokračováním a současně dokončením celé regenerace sídliště. Je navržena rozsáhlá rekonstrukce všech místních komunikací, chodníků i parkovacích stání v uvedené lokalitě. Dále je navržena úprava kontejnerových stání a nový městský mobiliář.
Na základě požadavku správce dětského mobiliáře, investiční komise a architekta města je předmět plnění projektové dokumentace rozšířen o nové dětské hřiště, další pěší komunikace i parkovací státní.
Na základě změny rozsahu rekonstrukce sídliště muselo město Hranice aktualizovat studii ,,Rekonstrukce sídliště Nová II. etapa", která slouží jako podklad pro žádost o dotaci.
Projektant zpracoval nový položkový rozpočet akce, který je vyčíslen v celkové výši včetně DPH 15 981 00,- Kč.

Finanční částka celé akce dle předchozích zkušeností ....................16 mil. Kč
Maximální výše státní podpory (dotace)............................................4 mil.Kč
Finanční spolupodíl města................................................................12 mil. Kč

Finální částka za realizaci akce bude upravena podle výsledku výběrového řízení na dodavatele stavby.

 

Skutečné financování akce


Projekt je realizován za podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Výsledek obrázku pro ministerstvo pro místní rozvoj logoJazykové verze

  • Čeština
  • English