Cesta: Pro podnikatele / Projekty města / Zrealizované projekty / Bezpečnostní prvky na silnici II/440 a I/35


obsah:

Bezpečnostní prvky na silnici II/440 a I/35

 

Na základě informací získaných z kolizních diagramů, policejních statistik, pozorováním na místě a měřením rychlosti bylo na silnice II/440 v Hranicích identifikováno 14 lokalit, u kterých je nutné provést úpravy vedoucí ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. 5 z těchto lokalit bylo již díky spolufinancování SFDI upraveno v roce 2008. V roce 2011 by Město Hranice chtělo za finanční pomoci SFDI vybudovat na silnici II/440 v ulici Kpt. Jaroše občany v tomto místě žijících tolik požadovaný osvětlený a bezbariérový přechod pro chodce s dělícím ostrůvkem. Koncept přechodu by v budoucnu měl navázat i na zamýšlenou výstavbu cyklotrasy kolem této silnice. II/440 se v ulici Kpt. Jaroše napojuje na velmi přetíženou silnici I/35 vedoucí směr Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm a dále na Slovenskou republiku.

 

Cíl projektu:

 

Cílem akce je zvýšit bezpečnost silničního provozu ve městě na těchto frekventovaných silnicích, zvýšit zde bezpečnost chodců, plynulost dopravy a zpřístupnit jí osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Postižení lidé patří k nejvíce znevýhodňovaným skupinám naší společnosti a i dnes čelí značným překážkám v přístupu ke všem stránkám společenského života. Doprava jako služba občanům s omezenými možnosti pohybu a orientace jim umožňuje lépe se zapojit do občanského života. Přístupnost dopravy je hlavním strategickým cílem v oblasti integrace osob se zdravotním postižením. Při navrhování, posuzování a zejména zlepšování dopravních systémů se nesoustředí pouze na mladou a zdravou skupinu obyvatel, ale zejména na potřeby a problémy těch skupin, které jsou v dopravě ohroženy nebo jsou z ní přímo či nepřímo vyloučeny. Nejedná se pouze o osoby na vozíku, neslyšící, nevidomé, ale také malé děti, které denně váží přes tyto komunikace cestu do přilehlých místních základních škol, matky s kočárky, starší osoby se sníženou pohyblivostí a schopností rychlé reakce a odhadu situace.

 

Financování:

  

Zdroje financování Podíl v Kč Podíl v %
Město Hranice   75 901,-           30
Příspěvek SFDI   158 000,-           70
Celkové náklady 233 901,-         100

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English