Cesta: Pro podnikatele / Projekty města / Zrealizované projekty / Čisté ovzduší pro Moravskou bránu


obsah:

Čisté ovzduší pro Moravskou bránu

 

Popis projektu:

Na území města Hranic byla Ministerstvem životního prostředí ČR vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší z důvodu překračování imisních limitů pro znečišťující látky – suspendované částice velikosti frakce PM10.

Smyslem projektu je objektivizace informací o kvalitě a znečištění ovzduší vzhledem k pravidelnému poskytování dat o emisích ze zdrojů znečišťování ovzduší ze strany jejich provozovatelů a dalších institucí, které tyto informace mají k dispozici, a vzhledem k pravidelnému poskytování aktuálních informací o imisích z monitorovací sítě. Město Hranice tak bude mít v rukou nástroj pro omezování průmyslového znečištění i nad rámec legislativy a bude možné sledovat vývoj kvalit ovzduší v návaznosti na realizovaná opatření ve věci zlepšení kvality ovzduší ve městě Hranice.

 

Cíl:

Hlavním cílem projektu je vybodování živého informačního a vyhodnocovacího systému o znečištění ovzduší ve městě Hranice, který zahrnuje propojování informačních systémů, informujících o znečišťování životního prostředí   a zpřístupňování těchto informací pomocí internetu.

 

Obsah:

Obsahem projektu je nákup monitorovacího zařízení měření kvality ovzduší, nákup informační technologie a nákup služeb potřebných pro vybudování živého informačního a vyhodnocovacího systému o znečištění ovzduší.

 

Financování:                                             

             

Projekt Čisté ovzduší pro Moravskou bránu bude  spolufinancován z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj) v rámci Operačního programu Životní prostředí.

  

                                                            Podíl v Kč                          

ERDF                                                  6 087 013,20

SFŽP                                                     358 059,60     

Město Hranice                                        716 119,20

Nezpůsobilé výdaje hrazené z

vlastních zdrojů města                          2 062 152,00                   

Celkové náklady                                 9 223 344,-                       

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English