Cesta: Pro podnikatele / Projekty města / Zrealizované projekty / Dopravní automobil pro jednotku Valšovice


obsah:

Dopravní automobil pro jednotku Valšovice

Olomoucký kraj v roce 2009 poskytuje z rozpočtu Příspěvky na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí.

Cíl projektu

Cílem těchto je zlepšení materiálně technického vybavení akceschopnosti JSDH obce Valšovice zařazené do plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany.

Popis projektu

Předmětem projektu je úhrada výdajů na zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí podle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. Dotace se týká nákupu dopravního automobilu pro jednotku Valšovice.

Financování projektu

Zdroj financování

Podíl v Kč

Podíl v %

Vlastní prostředky

215 000,-

54

Požadovaná dotace

185 000,-

46

Celkové náklady

400 000,-

100

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English