Cesta: Pro podnikatele / Projekty města / Zrealizované projekty / B.1 Nasazení řídicího systému VO města Hranice


obsah:

B.1 Nasazení řídicího systému VO města Hranice                              

 

Dne 28. února 2013 byla na Ministerstvo průmyslu a obchodu podána žádost o dotaci v rámci vyhlášeného Programu EFEKT 2013 (Oblast podpory - Úspory energie, podoblast B.1 Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení) s názvem "Nasazení řídicího systému VO města Hranice".

 

Stručný popis stávajícího stavu:                                                                                       

 

Rozvaděče veřejného osvětlení RVO13-Na hrázi, RVO21-Partyzánská a RVO34-Zborovská napájejí část veřejného osvětlení města Hranice tvořeného svítidly s konvenčními předřadníky osazenými vysokotlakými sodíkovými výbojkami. Celkový odebíraný výkon je 33,7 kW.

 

Stručný popis projektu:                                                                                                   

 

K rozvaděčům RVO13, RVO21 a RVO34 bude instalován řídící systém, který zajistí stabilizaci napětí, úsporu elektrické energie a energetický management. Dále bude provedena rekonstrukce RVO13. RVO21 a RVO34.

 

Harmonogram projektu:                                                                                                 

  • zpracování energetického auditu: únor 2013
  • termín zahájení prací: 1.10.2013
  • termín ukončení prací: 8.11.2013
  • termín uvedení do provozu: 8.11.2013

 

Parametry projektu:                                                                                                         

  • úspora energie (GJ/rok): 175,39
  • snížení emisní zátěže - úspora CO2 (tun/rok): 57,96
  • prostá doba návratnosti (roky): 5,21
  • reálná doba návratnosti (roky): 6,18 

 

Financování projektu:                                                                                                     

 

Zdroj financování

Podíl v Kč

Podíl v %

MPO

225 000,00

30

Město Hranice

517 312,00

70

Celkové náklady

742 312,00

100Jazykové verze

  • Čeština
  • English