Cesta: Pro podnikatele / Projekty města / Zrealizované projekty


obsah:

Dům s pečovatelskou službou Hranice

Projekt je zaměřen na zvýšení energetické efektivnosti Domu s pečovatelskou službou.

více...


Energetické úspory - MŠ Struhlovsko

Obsahem projektu je realizace opatření na budově MŠ Klíček, která povedou ke snížení spotřeby energie objektu a to zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí, výměnou oken a zateplením střechy.

více...


Energetické úspory - ZŠ Šromotovo

Projekt je zaměřen na zvýšení energetické efektivnosti Základní školy Šromotovo náměstí v Hranicích. Tento objekt je tvořen těmito pavilony: stávající škola, učebnový pavilon, stravovací pavilon, tělocvična a spojovací chodby 1 a 2.

více...


Energetické úspory - ZŠ Tř. 1. máje

Cílem projektu je snížit spotřebu energie u veřejné budovy zlepšením tepelně technických vlastností obvodových plášťů, výměny oken a zateplení střechy.

více...


Farmářský trh v Hranicích

Cílem projektu je realizace dvou klíčových aktivit a to nákupu 7 ks stylových jarmarečných stánků a uspořádání Farmářského trhu regionu Hranicko v sobotu 8.10.2011 na prostranství u zámku v Hranicích.

více...


Galašova lípa

Cílem projektu je odborně ošetřit lípu velkolistou (Tillia platyphyllos) nazvanou Galašova lípa, jejíž stáří je cca 150 let, výška 15 m, obvod kmene ve výšce 1,3 m je 369 cm a ochranné pásmo tvoří kruh o poloměru 12 m se středem ve středu kmenu. Lípa se nachází na břehu řeky Veličky na ulici Galašova.

více...


Hranice - Cyklostezka Bečva II. etapa

Projekt Víceúčelová cyklokomunikace údolím řeky Bečvy spočívá ve vytvoření bezpečné komunikace určené pro pěší, cyklisty a také pro bruslaře na in-line bruslích a vozíčkáře. Trasa by po svém úplném dokončení měla spojit 28 obcí v okrese Přerov. Celková délka trasy bude 73 km. Stezka nabídne alternativní spojení měst od Hustopeč nad Bečvou, před Hranice, Lipník nad Bečvou, Přerov až do Kojetína mimo hlavní silnice.

více...


Hranice - Farmářské trhy 2016

Cílem projektu je podpora a propagace místních, regionálních a nadregionálních výrobců zemědělských a potravinářských produktů, kteří dodržují tradiční postupy přípravy a výroby směřující ke konečným uživatelům. Město Hranice získalo finančních prostředky ve výši 10 000,- Kč na uspořádání farmářského trhu z dotačního programu na podporu místních produktů 2016 z Olomouckého kraje.

více...


Hranice - kamerové systémy

Obsahem projektu je nákup mobilní kamerové systémy včetně příslušenství a stálé kamery včetně příslušenství, která bude umístěna na náměstí v Drahotuších.

více...


Hranice - Oprava místní komunikace Čechova ulice

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo po bleskové povodni z 24. června 2009 dotační program Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou. V rámci dotačního titulu č. 2 město Hranice jako obec postižená živelní nebo jinou pohromou, na jejímž území nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav, podalo žádost o dotaci na projekt „Hranice – Oprava místní komunikace ul. Čechova“.

více...


Hranice - zefektivnění kamerového systému

Záměrem projektu je zefektivnění Městského kamerového dohlížecího systému (MKDS), a to zakoupením 6 ks IP kamer s vysokým rozlišením a jejich výměna za zastaralé a nefunkční kamery s nízkým rozlišením.

více...


Hranice IV – Drahotuše – Oprava MK – ul. Nábřežní

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo po bleskové povodni z 24. června 2009 dotační program Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou. V rámci dotačního titulu č. 2 město Hranice jako obec postižená živelní nebo jinou pohromou, na jejímž území nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav, podalo žádost o dotaci na projekt „Hranice IV – Drahotuše – Oprava MK – ul. Nábřežní“.

více...


{ předchozí strana 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... další strana }


Jazykové verze

  • Čeština
  • English