Cesta: Pro podnikatele / Projekty města / Zrealizované projekty


obsah:

Vybavení pro JSDH v Hranicích

Obsahem projektu je nákup vybavení (motorová pila, nosítka, suchý oblek, plovoucí čerpadlo a polohovací pás aj.) pro jednotku sboru dobrovolných hasičů v Hranicích.

více...


Výsadba a ošetření zeleně v Hranicích

Předmětem podpory je regenerace zeleně v centru města Hranice v k.ú. Hranice. V rámci realizace akce bude provedeno kácení, ošetření a výsadba dřevin.

více...


Výstavba a rekonstrukce kanalizace Hranice

Předmětem projektu je výstavba a rekonstrukce stokové kanalizace v místní části Velká a výstavba stokové kanalizace v lokalitě Pod Hůrkou.

více...


Výtvarní umělci města Hranic

Cílem projektu je realizace knižní publikace Výtvarní umělci města Hranic, která bude mapovat a podá ucelený přehled o výtvarných umělcích (malba, kresba, sochařství, užitá grafika a výtvarná fotografie), kteří působili v Hranicích od přelomu 18.-19.stol. až do současnosti (cca 30 autorů).

více...


Za krásami Městské památkové zóny Hranice

Projekt rozšířuje nabídky atraktivit cestovního ruchu. Zároveň dojde ke zlepšení, sjednocení a rozšíření sítě informačních bodů, které jednak pomohou návštěvníkům s orientací, upozorní je na zajímavosti a místa, které stojí za vidění a také jim přinese vhodnou formou podané informace o historii či jedinečnosti města.

více...


Zastávky MHD

Obecným cílem projektu je zajištění efektivní, flexibilní a bezpečné dopravní infrastruktury a zvýšení atraktivity a efektivity veřejné dopravy modernizací zastávek veřejné dopravy v rámci města Hranic.

více...


Zpracování digitálního povodňového plánu a rozšíření varovného a informačního systému obyvatelstva ORP Hranice

Projekt "Zpracování digitálního povodňového plánu a rozšíření varovného a informačního systému obyvatelstva ORP Hranice" je spolufinancován z fondu Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj) v rámci Operačního programu Životní prostředí.

více...

{ předchozí strana 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... další strana }


Jazykové verze

  • Čeština
  • English