Cesta: Pro podnikatele / Projekty města / Zrealizované projekty / 100. výročí objevení Zbrašovských aragonitových jeskyní


obsah:

100. výročí objevení Zbrašovských aragonitových jeskyní

 

Oslavy 100. výročí objevení ZAJ budou probíhat prakticky po celý rok 2013 a budou směrovány k návštěvníkům jeskyní, školákům, milovníkům kultury, odborníkům i laické veřejnosti. Na zajištění této mimořádné akce, která svým významem přesáhne hranice místního regionu, se budou podílet: Správa jeskyní ČR, Město Hranice, Obec Teplice n.B., Lázně Teplice n.B. a.s., Česká speleologická společnost, Český svaz ochránců přírody, sponzoři z řad místních podnikatelských firem a další. 

Start mediální kampaně proběhne 20. března 2013 na tiskové konferenci sdružení Moravská brána, která se koná tentokrát v Přerově. Tato akce je v gesci Správy jeskyní ČR. Současně bude celý program oslav plakátován v Hranicích a okolí – zajistí Město Hranice.

Zahajovací akcí bude odborný seminář ke 100. výročí objevu ZAJ, který proběhne 9. – 10. dubna 2013 v lázeňském areálu v Teplicích n. B. Zajišťuje a financuje opět Správa jeskyní a Lázně Teplice nad Bečvou, a.s. Během něj budou představeny jak historické souhrny známých faktů, tak především výsledky nejnovějších bádání z různých odvětví. U příležitosti semináře bude vydán rozsáhlý sborník odborných příspěvků.

Stěžejní akce bude směřována k veřejnosti – v týdnu od 3. do 9. června 2013 proběhne v zámecké dvoraně v Hranicích Týden životního prostředí, jehož součástí bude výstava o historii a současnosti ZAJ, prezentace propagačních materiálů, ukázky jeskyňářské výstroje, výstava uměleckých fotografií z jeskyní, přednáška pro veřejnost či prezentace činnosti Speleologické záchranné služby. Zajišťuje Město Hranice.

Ve středu 5. června v rámci Dne životního prostředí bude ve dvoraně zámku v Hranicích uspořádána akce zejména pro školy, kde proběhne osobní komunikace mezi žáky a speleology, kteří předvedou speleologický materiál, výstroj, podají informace o speleologii, Hranickém krasu, ochraně přírody apod. Akci zajišťuje Město Hranice.

V sobotu 8. června zajišťuje Město Hranice akci pro širokou veřejnost s názvem Jeskyňáři na světle, kde opět speleologové podají informace o své činnosti  ve dvoraně zámku v Hranicích, převedou záchranné služby, lezecké ukázky, transport raněného apod. Večer v Zámeckém klubu proběhne přednáška pro veřejnost a audiovizuální prezentací.

V červenci pak proběhnou další tři akce které zajišťuje Správa jeskyní ČR a to Vernisáž výtvarné výstavy v Mramorové síni, Setkání průvodcovských veteránů a Mezinárodní speleologický kongres v Brně.

V září pak Město Hranice bude pořádat Přednášky pro žáky 3. – 4. Ročníků ZŠ s audiovizuální prezentací a v měsíci říjnu bude ve spolupráci s Domem dětí a mládeže vyhlášena výtvarná soutěž pro žáky 1. – 4. Ročníků ZŠ, následná výstava nejlepších prací a slavnostní vyhlášení výsledků ve dvoraně zámku.

Při příležitosti oslav bude vydána řada příležitostných propagačních materiálů, upomínkových předmětů apod. Běžné návštěvní prohlídky jeskyní budou doplněny doprovodnými akcemi. Proběhne také tradiční výtvarná prezentace, tentokrát výstava soch Michala Trpáka, která potrvá od července až do října 2013.

 

Financování projektu:                                                                                           

 

Zdroje financování

Podíl v Kč

Podíl v %

Příspěvek Olomouckého kraje

 25.000,00

 20

Podíl města

 98.236,00

 80

Celkové náklady

 123.236,00

 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English