Cesta: Pro turisty


obsah:

Základní informace o městě Panorama Hranic

Město Hranice

leží v prostoru Moravské brány převážně na pravém břehu řeky Bečvy, v nadmořské výšce cca 260 m. Ta část Moravské brány, v níž leží Hranice, se nazývá Bečevská brána. Je vklíněna mezi Oderské vrchy a Podbeskydskou pahorkatinu (Maleník). Bečevská brána má ráz ploché pahorkatiny, jejíž výškové členění je od 205 metrů nad  mořem do 366 m n. m.


Hranice

patří k městům s velmi zajímavým přírodním prostředím. Podél toku řeky Bečvy se rozkládají nivní usazeniny třetihorního původu, které na severozápadě přecházejí do teras, tvořených štěrkovitými písky. Jihovýchodní část území je tvořena prvohorními devonskými vápenci. Území lesního masivu Maleník je tvořeno prvohorními břidlicemi a zčásti slepenci. Na obou březích řeky Bečvy se rozprostírá krasový útvar Hranický kras. U jeho vzniku v devonském vápenci stály především tektonické poruchy, atmosférické srážky a termální vody, nasycené oxidem uhličitým.

Vstup do jeskyníHranická propastHranický kras má dva pozoruhodné přírodní výtvory. Zbrašovské aragonitové jeskyně vzniklé tzv. teplicovým krasověním a Hranickou propast, vzniklou zřícením celé soustavy jeskyní. Hranická propast je nejhlubší zatopenou sladkovodní jeskyní na světě, jejíž definitivní hloubka zatím nebyla změřena. Hloubka propasti k jezírku je - 69,5 m. Polský potápěč Kryzstof Starnawski naměřil v v roce  2012 v Hranické propasti hloubku 373 metrů.  V říjnu 2014 naměřil Krzysztof Starnawski  pomocí sondy novou maximální hloubku zatopené části Hranické propasti - 384 metrů. Ani tento údaj však nebyl konečný, v úterý 27. září 2016 dosáhl dálkově řízený robot ROV hloubky 404 metrů, čímž se Hranická propast stala nejhlubší zatopenou sladkovodní jeskyní na světě. Celková hloubka Propasti tak dosáhla spolu se suchou částí Propasti  (69,5 m) 473,5 m.   

Veškeré další informace o Propasti  lze nalézt na http://www.hranickapropast.cz/. Zajímavý článek se v létě 2016 objevil i v National Geographic.

Hranická propast by vzhledem k mocnosti zdejších vápenců mohla dosáhnout hloubky i přes -800 m. Z geologické charakteristiky území města vyplývá, že jako surovinová základna jsou zde významná ložiska kvalitního vápence. Na jižní straně města se nacházejí státní přírodní rezervace Hůrka, Velká Kobylanka, Malá Kobylanka, Nad Kostelíčkem. Nedaleko se rozkládá mohutný hrad Helfštýn.

Hranice se nachází v prostoru, v němž se kumulují dopravní a inženýrské koridory na hlavním železničním a silničním tahu Přerov-Ostrava, s významnou odbočkou na Valašské Meziříčí, Beskydy, Vsetín a na Slovensko. Pro město Hranice je významné sousedství lázní v Teplicích nad Bečvou.

Obyvatelstvo:

Podle Českého statistického úřadu žilo na území města Hranic k 31.12.2016 celkem 18 352 obyvatel.Jazykové verze

  • Čeština
  • English