Cesta: Pro turisty / Město Hranice / Historie, památky a zajímavosti / Osobnosti Hranicka


obsah:

Osobnosti Hranicka

Josef Heřman Agapit Gallaš

K významným rodákům Hranic patří Josef Heřman Agapit Gallaš - buditel, lékař, spisovatel, malíř, který ve svém rodném domě zřídil nemocnici, vyučoval děti, shromažďoval knihy a materiály ke své literární činnosti. Narodil se v Hranicích 4. dubna 1756. Otec byl sochař a malíř. Mladý Gallaš od roku 1768 studoval v Lipníku nad Bečvou na piaristickém gymnáziu, dále v Olomouci filozofii a 2 ročníky bohosloví. V roce 1778 odjel do Vídně, kde se chtěl věnovat malířství, seznámil se ale s vojenskými lékaři a stal se jedním z nich. Byl ustanoven ranhojičem a působil v Uničově, později opět ve Vídni a r 1786 byl ustanoven vrchním lékařek u generálního štábu. Při působení v Jaroslavi v Haliči téměř oslepl a 1791 odešel na vlastní žádost na předčasný odpočinek , který trávil v Hranicích až do 15. února 1840, kdy zemřel.

Patřil k osvíceným vzdělancům Moravy, který se o povznesení sociální a kulturní úrovně obyvatel. Ve svém rodném domku zřídil vlastní nemocnici, vyučoval děti. V roce 1811 založil knihovnu, shromažďoval knihy a materiály ke své literární činnosti. Jeho unikátní sbírka knih "Gallašova knihovna" je cenným kulturním dědictvím. Ve 40 letech začal psát básně. Zpracoval šestisvazkové dějiny města Hranic (Památky města Hranic, jenž pracně shromáždil a v chronologickém pořádku budoucnosti k užitku sepsal a zachoval Josef Heřman Agapit Gallaš léta Páně 1811)) 

Bedřich Smetana

Zajímavostí je, že v Hranicích chvíli (1852) pobýval i jeden z největších českých hudebních skladatelů Bedřich Smetana v domě č. 110 v dnešní Zámecké ulici. Lesní cesta z Hranic do Týna nad Bečvou je nazvána po jeho předčasně zesnulé dcerce „Gabrielka".

Rainer Maria Rilke

V Hranicích na vojenské reálce studoval básník Rainer Maria Rilke (1890-1891). Ten ve svých raných básních   navazoval i na českou lidovou poezii.

Otakar Zahálka

Další z osobností vojenské historie v Hranicích byl Otakar Zahálka, velitel vojenské akademie, za II. světové války organizoval odboj proti fašistům.

Heliodor Píka

K dalším patří generál Heliodor Píka, který se podílel na budování československé vojenské jednotky v Sovětském svazu.

O dalších osobnostech Hranic (Jiří Brdečka, Aaron Chorin, Jakob Julius David, Ludwik Ernest Klucki, Alexander von Krobatin, Anton Erwin Lux, Robert Musil, Herman Potočnik, Isidore Israel Singer, Edith Steinová,) se víte dozvíte na  webu  Městského informačního centra.Jazykové verze

  • Čeština
  • English