Cesta: Pro turisty / Město Hranice / Místní části / Drahotuše / O Drahotuších


obsah:

Současnost obce  

Osadní výbor

předsedkyně: Bc. Vlasta Zapatová

členové: Ladislav Koutný 
               Ing. Libor Černý
               Petr Podařil
               Pavel Dreiseitl
               Michal Rozmus
               Ing. Petra Birnbaumová 

Obec Drahotuše leží na pravém břehu řeky Bečvy v Moravské bráně v nadmořské výšce 250 m.n.m.  Rozkládá se na 1004 ha půdy, z toho je 585 ha orné půdy, 87,9 ha zahrad a ovocných stromů.
V obci je trvale hlášeno 1 501 obyvatel (sčítání 2011).
Je zde mateřská škola se dvěmi odděleními s kapacitou 50 dětí a Základní škola, ve které se děti učí v devíti ročnících.
V obci se nachází lékař pro dospělé, pro děti i zubní lékař, pošta a knihovna.
Z infrastruktury je zde vybudován vodovod a plynovod, v roce 2008 se dokončovala výstavba splaškové kanalizace.
V současné době se v obci výrazně rozvíjí výstavba rodinných domů. Je zde klidné rodinné bydlení na venkově a přitom v těsné blízkosti města.
Dopravní dostupnost je výborná. V obci železniční stanice, projíždí a zastavuje tady několik příměstských autobusových linek, Drahotuše jsou zahrnuty do systému MHD (místní hromadná doprava) v Hranicích.

Letecký pohled na Drahotuše

Společenský život

Divadelní soubor Tyl

jedná se o amatérský divadelní soubor, který v roce 2004 pracuje již 142. sezónu, má 30 kmenových členů a každý rok nacvičí jednu až dvě divadelní hry z různých repertoárů. Se svými divadelními výkony baví diváky v širokém okolí.

Schola Drahotuše

skupina mladých lidí, kteří zpívají duchovní písně z vlastního repertoáru. Vydali již dvě vlastní CD, pořádají koncerty v Drahotuších a okolí.
www.tady.cz/drahotuse

Sbor dobrovolných hasičů

byl založen v roce 1882 a od svého vzniku je největším spolkem v obci. Jejich činnost je pravidelná a stálá. V součastné době mají 76 členů dospělých a 14 dětí. Každoročně se účastní hasičské soutěže - Velká cena okresu Přerov a mládež prokazuje svoji dovednost v soutěži - Okresní hry Plamen.

Tenisový klub Wellart

má v užívání dva antukové dvorce s vlastními šatnami a klubovnou. V klubu je registrováno 50 členů, v každém roce pořádají dva tenisové turnaje pro své členy a rodinné příslušníky.

Sokol Drahotuše

v součastné době má 70 členů. Od roku 2003 je založen oddíl kopané, který hraje Okresní soutěž skupiny B. Jako zimní přípravu hrají fotbalisti Hranickou ligu v hokeji. Každoročně pořádají dva turnaje v kopané - v červnu turnaj „ mladí- staří", v červenci Anenský turnaj.

Klub rodičů a přátel školy

je zřízen při ZŠ a MŠ Drahotuše a má okolo dvaceti členů. Snaží pořádat akce pro děti i pro dospělé po celý rok- novoroční výstup na Maleník - pro všechny, Tradiční školní ples - pro rodiče, Drahotušský okruh - cyklistický závod pro děti, oslavy MDD - pro děti, Červnová noc - zábava pro rodiče, Večerní pochod - pro všechny, Drakiáda - pro všechny.

Svaz zahrádkářů

byl založen v roce 1970, mají vlastní budovu, kde nabízí pro členy i nečleny svazu šrotování a moštování ovoce a pomoc strojní technikou při obdělávání půdy.Jazykové verze

  • Čeština
  • English