Cesta: Pro turisty / Město Hranice / Základní informace / Informace o městě


obsah:

1. Město Hranice

je právnická osoba, jehož činnost se řídí Zákonem ČNR 128/2000 Sb. o obcích.

2. Orgány města Hranice:

2.1. Zastupitelstvo města:

2.1.1. Je složeno z členů zastupitelstva, kteří jsou voleni občany města -

oprávněnými voliči tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva. Funkční období zastupitelstva je čtyřleté, počet jeho členů je 23. Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech samostatné působnosti obce (viz zák. 128/2000 Sb.).

2.1.2. Složení zastupitelstva naleznete v rubrice: Samospráva/Členové zastupitelstva města 

 

2.2. Rada města

2.2.1. Je tvořena starostou města, místostarostou města a pěti dalšími radními.

Všechny členy rady volí ze svých řad zastupitelstvo města. Je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti.

2.2.2 Složení Rady města Hranic:  Samospráva/Členové zastupitelstva města

2.3. Starosta města a místostarosta města jsou voleni zastupitelstvem města z řad jeho členů.

Starosta je statutárním zástupcem města.

3. Městská policie

Usnesením zastupitelstva města v Hranicích z 29. ledna 1992 byla schválena "Obecně závazná vyhláška č. 1 o zřízení městské policie".

Činnost městské policie je upravena zákonem České národní rady č. 553 ze dne 6. prosince 1991 o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

4. Přenesená působnost

MěÚ Hranice zajišťuje samostatnou působnost pro město Hranice  a jeho místní části.  Dále zajišťuje přenesenou působnost pro Hranice a dalších  31 obcí regionu Hranicko. (Bělotín,   Býškovice,   Černotín,  Dolní  Těšice, Horní  Těšice,    Horní  Újezd,   Hrabůvka,   Hranice,    Hustopeče  nad  Bečvou,    Jindřichov,  Klokočí, Luboměř pod Strážnou, Malhotice,  Milenov, Milotice nad Beč.,  Olšovec,  Opatovice,  Paršovice,  Partutovice,  Polom,  Potštát, Provodovice,  Radíkov,   Rakov, Rouské, Skalička,  Střítež nad Ludinou, Špičky, Teplice nad Bečvou,  Ústí,  Všechovice,   Zámrsky)Jazykové verze

  • Čeština
  • English