Cesta: Pro turisty / Mikroregion Hranicko


obsah:

Mikroregion Hranicko

Město Hranice je sídlem dobrovolného svazku obcí nazvaného "Mikroregion Hranicko". Mikroregion Hranicko (dobrovolný svazek obcí) byl založen v roce 2001.

K 1.1. 2015 měl Mikroregion Hranicko celkem 22 členských obcí: Bělotín, Býškovice, Černotín, Dolní Těšice, Horní Těšice, Horní Újezd, Hranice, Hustopeče nad Bečvou, Jindřichov, Klokočí, Milotice nad Bečvou, Opatovice, Partutovice, Polom, Potštát, Radíkov, Skalička, Střítež nad Ludinou, Špičky, Ústí, Všechovice, Zámrsky.

Mikroregion má webové stránky zaměřené na turistiku - www.hranicko.eu

Společné projekty

Region Hranicko cz je společným portálem třech regionálních organizací spolupracujících na rozvoji Hranicka. Mikroregion Hranicko je svazkem obcí regionu.

Místní akční skupina Hranicko (MAS Hranicko z. s.) je neziskovou organizací sdružující podnikatelské subjekty, neziskové organizace, místní samosprávy a spolky v regionu Hranicko. Základním posláním je podpora členů i ostatních organizací regionu v jednotlivých projektech a aktivitách tak, aby byl zajištěn trvale udržitelný rozvoj celého regionu při maximálním využití potenciálu místních lidských a přírodních zdrojů. Veškeré aktivity jsou postaveny na základě partnerství a vzájemné spolupráce, sdružení funguje na tzv. principech LEADER. Hlavním nástrojem naplňování cílů je realizace Strategického plánu LEADER "Měníme Hranicko". Připravují také Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Hranicko.

Hranickou rozvojovou agenturu založily výše zmíněné subjekty za účelem poskytování servisu všem zájemcům o realizaci projektů. Agentura také zajišťuje funkci destinačního managementu rozvoje cestovního ruchu a nabízí podnikatelům a dalším organizacím spolupráci při rozvíjení turistické nabídky na Hranicku. Jejím nejbližším záměrem je rozšíření činnosti o podporu malého a středního podnikání a rozběhnutí vzdělávacích programů prohlubujících znalosti a dovednosti místních aktérů v přípravě, realizaci a financování projektů. 

Mikroregion pro turisty

Region Hranicko nabízí pestrou paletu balíčků zážitků z oblasti cykloturistiky, adrenalinu, welness, sportu nebo netradiční kurzy. Více informací a objednávky na http://www.hranicko.eu/.Jazykové verze

  • Čeština
  • English