Cesta: Projekty a strategické dokumenty


obsah:

Projekty a strategické dokumenty

V této složce naleznete různé projekty města, počínaje těmi již zrealizovanými, přes  projekty, které právě probíhají, až po projekty v různém stádiu rozpracování včetně plánů a studií. 

Také strategické dokumenty města, jako jsou například Program rozvoje města, Program ke zlepšení kvality ovzduší nebo Koncepce na podporu tělovýchovy mládeže či  Zásady pro hospodaření s bytovým fondem.

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English