Cesta: Projekty a strategické dokumenty / Strategické dokumenty města / Program rozvoje kultury města Hranice na období 2014 – 2020


obsah:

Program rozvoje kultury města Hranice na období 2014 – 2020

Tento Program rozvoje kultury města Hranice na období 2014 – 2020 schválilo Zastupitelstvo města Hranic svým Usnesením  782/2014 - ZM 32 ze dne 26. 6. 2014. Schválený Program rozvoje kultury si klade za cíl vytvořit organizační a finanční podmínky pro koncepční rozvoj kultury ve střednědobém časovém horizontu. Východiskem pro tvorbu „Programu“ byl Program rozvoje města Hranic pro období 2012 – 2020.

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English