Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice


obsah:

Hranická radnice 6. března 2015

Nová ředitelka Městských kulturních zařízení byla uvedena do funkce

Městská kulturní zařízení mají novu ředitelku, Europoslankyně se setkala s vedením města, Noví členové osadních výborů, Nabízíme pronájem budovy, Občané mohu vyřizovat věci i v úterý a čtvrtek, ČEZ informuje, Program Klubu seniorů,

více...


Hranická radnice 5. června 2015

Hranický dětský pěvecký sbor v Polsku

Letos připomínáme výročí spolupráce, Hraničtí studenti na zámku, Na dokončení přepisu vozidel zbývá necelý měsíc, Středolesí slaví 650 let, Město nabízí pronájmy prostor, Zelená úsporám je jednodušší, Na vítání občánků se rodiče musí přihlásit, Program Klubu seniorů

více...


Hranická radnice 30. ledna 2015

Pozvánka na zápis do Drahotuš

Vybíráme nejlepší sportovce, Ministerstvo zahájilo proces ke zrušení hracích automatů, Zápis do 1. tříd - představujeme ZŠ Drahotuše, Závěr zjišťovacího řízení EIA v CTParku je zveřejněn, V případě domácího násilí mají senioři kam zavolat, Nabízíme pronájem prostor, ČEZ informuje, Program Klubu seniorů

více...


Hranická radnice 29. května 2015

Na hřišti už je řada prvků instalována

Začíná revitalizace rybníku Kuchyňka, Nové hřiště na Struhlovsku, Cyklobus zahajuje provoz, Středolesí oslaví 650 let, Budova mateřské školy se zateplí, Občané se mohou setkat se senátorkou, Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

více...


Hranická radnice 27. února 2015

Budova v Drahotuších na pronájem

Městské lesy odolávaly škůdcům,Město nabízí pronájem budovy, Statistici šetří v domácnostech, Program Klubu seniorů, Začínáme zateplovat Dům s pečovatelskou službou, EIA na plán povodí Dunaje a Odry, EIA na těžbu v lomech Hranice a Černotín, EIA na železniční trať směr Valašské Meziříčí, Europoslankyně v Hranicích

více...


Hranická radnice 27. března 2015

Loňského sportovce zpestřila bývalá mistryně světa v krasojízdě  M. Štěpánková  - Trnková

Letošní "Sportovec" se ponese v leteckém duchu, Sběr nebezpečného odpadu, Zastávkový svoz odpadu ze zahrádek, Místní poplatek za psy se platí do konce března, Výsledky EIA na železniční trať jsou k nahlédnutí, EIA o rozvoji Olomoucké aglomerace je k nahlédnutí, Zveme na zastupitelstvo, Program klubu seniorů,

více...


Hranická radnice 26. června 2015

Sídliště Galašova čeká rekonstrukce

Rozbíhá se 3. etapa regenerace sídliště Galašova, Na dokončení přepisů aut zbývají dny, Hranická radnice končí, Sdružení obrany spotřebitelů provozuje poradnu v Hranicích, Granty jsou rozděleny, EIA na rozšíření výroby v CTParku, Program Klubu seniorů

více...


Hranická radnice 24. dubna 2015

Kuchyňka je připravena k revitalizaci

Kuchyňku čeká letos revitalizace, Svoz odpadu ze zahrádek, Poradna Sdružení obrany spotřebitelů, Někteří nezaplatili poplatky za psy, Řeší se EIA na pokračování těžby cementářských surovin, Změna svozu odpadu, Program Klubu seniorů,

více...


Hranická radnice 22. května 2015

Práce na Zámecké zahradě už končí

Zámecká zahrada je dokončena, Pozor na přepisy vozidel, Muzea na Hranicku lákají na letní soutěž, Pronájem nebytových prostor, Závěr EIA na program rozvoje kraje je zveřejněn, Program Klubu seniorů,

více...


Hranická radnice 20. února 2015

Ukázky prvků, které budou na hřišti Struhlovsko

Nová hřiště u škol, EIA na strategii rozvoje olomoucké aglomerace, Vybíráme nejlepší sportovce, Občané mohou vyřizovat své věci i v úterý a ve čtvrtek, Můžete hlasovat pro Rákosníčkovo hřiště, Nabízíme pronájem prosotor, Program Klubu seniorů

více...


Hranická radnice 20. března 2015

Pronájem místností na zámku

Město může využívat sportovní haly i divadlo, Nabízíme pronájem nebytových prostor, Provádíme zastávkový svoz odpadu ze zahrádek, V místních částech bude sběr nebezpečného odpadu, Závěry EIA, Pozor na poplatky za psy, Program Klubu seniorů

více...


Hranická radnice 19. června 2015

V rámci oslav vystoupili hasiči

Zámecká zahrada se otvírá příští týden, Středolesí slavilo, Na dokončení přepisů aut moc času nezbývá, Granty jsou rozděleny, Vyhlašujeme výběrové řízení, Zveme na zastupitelstvo, Program Klubu seniorů

více...


Hranická radnice 17. duben 2015

M. Šonka se zapsal do Zlaté knihy města

Do konce dubna se má zaplatit za odpad, Pilot M. Šonka se zapsal do Zlaté knihy města, Zastávkový svoz odpadu ze zahrádek, EIA na Program rozvoje Olomouckého kraje, Strom roku, Zápis do mateřských škol, Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

více...


Hranická radnice 15. květen 2015

Oslavy 8. května

Nedokončený přepis vyřadí auto z provozu, Hranice si připomněly konec války, Zastávkový svoz odpadu ze zahrádek, Uzavírky ve Velké, Cyklobus zahájí provoz, Občané Hranicka se mohou setkat se senátorkou, Program Klubu seniorů,

více...


Hranická radnice 13. února 2015

Loňský "Nejlepší sportovec" se nesl ve znamení cyklistiky

Vybíráme nejlepší sportovce, Stav ovzduší je na webu města, Program Klubu seniorů, Integrovaný dopravní systém kraje se rozvíjí, Zveme na zastupitelstvo, Můžete hlasovat o získání hřiště, Pronájem prostor v Domově seniorů, Nedokončený přepis auta vyřadí vozidlo z provozu

více...

{ předchozí strana 1... 2... další strana }


Jazykové verze

  • Čeština
  • English