Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Hranická radnice 13. února 2015


obsah:

Hranická radnice 13. února 2015

Vybíráme nejlepší sportovce za loňský rok

Město Hranice  - Tradiční anketa o nejlepší sportovce loňského roku  se opět rozbíhá. Nominace lze podávat do  25. února 2015. Sportovní oddíly a kluby mohou podávat v každé kategorii vždy nejvýše dvě nominace.  

Nejlepší sportovci se vybírají podle Kritérií vyhlašování nejlepších sportovců města, které  naleznete na webových stránkách města (www.mesto-hranice.cz – životní situace  - ostatní). 

Nominovaní sportovci musí být členy sportovního oddílu nebo klubu, který působí na území města Hranic a reprezentují tento oddíl nebo klub ve sportovních soutěžích.  Výjimkou je kategorie odchovanců, což jsou sportovci, kteří byli členy hranických oddílů a nyní dosahují vynikajících výsledků v mimohranických sportovních oddílech. To znamená, že dosáhli minimálně titulu mistra republiky dospělých, či medaile z mistrovství republiky dospělých, doma i v zahraniční, či jsou členy reprezentacev kategorii dospělých a za reprezentaci startovali.

Zvlášť jsou posuzovány olympijské sporty a neolympijské sporty. V olympijských sportech jsou hodnoceny kategorie jednotlivců a družstev s věkovým členěním a kategorie hendikepovaní  sportovci, která je bez věkového členění. Sportovci jsou věkově členěni do tří kategorií - do 15 let, od 16 do 19 let a 20 let a starší. Neolympijské sporty  nemají stanovené kategorie ani nejsou věkově členěny.

Nominace se musí zasílat na stanoveném formuláři, který můžete získat na podatelně Městského úřadu ve dvoraně zámku, na odboru školství a sociálních věcí nebo na webových stránkách města.  Nominace se mohou zasílat poštou na adresu Městský úřad Hranice, odbor školství, a sociálních věcí, Pernštejnské nám 1,  753 01 nebo předávat přímo na podatelně MěÚ Hranice. Na nominace, které nebudou podané na předepsaném formuláři  nebo doručené po termínu uzávěrky  nebude brán zřetel.

Oddíly a kluby mohou také podávat návrhy na ocenění sportovních seniorů, trenérů a funkcionářů, kteří se svou dlouholetou prací (20 a více let) výrazně zasloužili o rozvoj tělovýchovy v Hranicích. Tato žádost se podává volnou formou, včetně souhlasu nominovaného sportovce se zpracováním osobních údajů. Kromě údajů o  nominovaném je třeba uvést také  jméno, příjmení, adresu,  a telefon osoby, která nominaci podává.

Jednotlivé nominace vyhodnotí  Komise pro výběr nejlepších sportovců. Následně  proběhne slavnostní vyhlášení ve dvoraně zámku.  Na toto vyhlášení každoročně zveme známé reprezentanty  a trenéry. Loni se večer  nesl ve znamení cyklistů, přivítali jsme zde Jána Svoradu, trojnásobného mistra České republiky v silniční cyklistice, vítěze Závodu míru  trojnásobnou mistryni světa v krasojízdě žen Martinu Štěpánkovou – Trnkovou i významné hranické cyklisty.

V minulých letech již Hranice navštívili například atletická legenda Dana Zátopková, judista Jiří Sosna atletka Taťána Kocembová,  fotbalový brankař Ivo Viktor, fotbalový trenér Petr Uličný, házenkářský reprezentant i trenér Jiří Vícha, přední činitel Evropské házenkářské federace Doc. PhDr. František Táborský, CSc basketbalisté Jan Bobrovský a Ivana Večeřová, skokan na lyžích Jaroslav Sakala, kanoisté Petr „Čáp“ Procházka a Petr Klíma či úspěšný hranický odchovanec a olympionik Ondřej Kozlovský nebo hraničtí házenkáři Josef Kučerka a Martin Stržínek.

Loňský "Nejlepší sportovec" se nesl ve znamení cyklistiky

Loňské vyhlašování nejlepších sportovců se neslo plně v cyklistickém duchu. Hraničtí cyklisté se v konkurenci jiných sportů prosazovali mezi o nejlepší sportovce a Karel Hartl v prestižní kategorii nad 20 let již poněkolikáté zvítězil.

Stav ovzduší mohou občané zjistit na webu města

Životní prostředí  -  Stav ovzduší v Hranicích mohou občané zjistit na webu města www.mesto-hranice.cz. V rámci projektu „Čisté ovzduší pro Moravskou bránu“ byla na web města v roce 2012 umístěna aplikace, která poskytuje informace o ovzduší ve městě. Připomínáme tuto možnost vzhledem k nedávné smogové situaci.

Základem Informačního monitorovacího systému průmyslového znečištění v Hranicíchbylo roční monitorování kvality ovzduší města a okolí. Naměřené imisní údaje se staly základem pro vytvoření živého informačního monitorovacího systému. Ten je dostupný na webové adrese http://ovzdusi.mesto-hranice.cz.

Informační systém můžete navštívit také na stránkách města Hranic: www.mesto-hranice.cz při kliknutí na odkazu „Stav ovzduší“ a v neposlední řadě lze odkaz na Informační systém najít v sekci Životní prostření → Ovzduší, jeho ochrana → Čisté ovzduší pro Moravskou bránu.

Stav ovzduší v dalších lokalitách lze zjistit například na webu Českého hydrometeorologického ústavu. (http://www.chmi.cz/). v rubrice "Ovzduší". Z okolních měst je zde třeba Přerov, Olomouc nebo Studénka.

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální – Klub seniorů má v týdnu od 16. do 20. února otevřeno pro veřejnost v pondělí a ve středu od 8 do 12 hodin, v úterý od  10.15  do 11.30 a ve čtvrtek od 9.30 do 11.30.

V pondělí se začíná v 8 a 9 hodin zdravotním cvičením. V 8 hodin startuje angličtina pro pokročilé, v 9 a 10 angličtina pro začátečníky. Od 10 do 12 je vyčleněn prostor pro stolní tenis. Odpoledne se od 13 hodin rozbíhá kurz práce s PC, ve stejnou dobu začne „pletení z papíru“ a opět se sejdou stolní tenisté. V 15 hodin se v Klubu sejdou křížovkáři.

V úterý se startuje v 9 hodin spinningem v Pohybovém studiu Blanka.  Od 10.15 nastoupí stolní tenisté. Ve středu je od 8 a 9 zdravotní cvičení, v 10 hodin je cvičení jógy a v 11 rehabilitační cvičení mužů. V 10.15 začínají němčináři. Ve čtvrtek začíná v 8.15 cvičení Bosu v studiu Dynamic fit a v 9.15 na stejném místě zumba. Od 9.30 do 11.30 se v klubu sejdou stolní tenisté. V pátek je tradiční plavání od 14 do 15 hodin. Sraz je v 13.45.

Prezentace s besedou na téma Putování po Cordillera Blannca a Huayhuash proběhne ve čtvrtek 19. 2 od 10 hodin v klubu a se vzdálenou destinací, zajímavostmi a nevšedními zážitky seznámí manželé ‚Dvořáčkovi.

Zájezd na Pustevny (běžky i pěší) se uskuteční 24. února. Pěší mají na programu procházku k soše Radegasta a zpět , možnost občerstvení (v případě nepříznivého počasí náhradní program). Běžkaři vyrazí po trase Pustevny –Martiňák  ( možnost občerstvení) měří cca10 km. Autobus pro běžkaře bude přistaven v obci Horní Bečva –Mečůvka. Odjezd autobusu ze Šromotova náměstí  v 9 hodin.  Cena 50 korun. Přihlášky a platby v Klubu 16. února 2015 od 7.30.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice má schůzky v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do 10 hodin.

Integrovaný dopravní systém kraje se dále rozvíjí

Doprava - Na území Olomouckého kraje došlo od nového roku ke sjednocení dopravní obslužnosti do jednoho celku. Od 1. 1. 2015 zajišťuje Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK -  http://www.kidsok.cz/ ) komplexně veškerá smluvní ujednání týkající se veřejné osobní dopravy v Olomouckém kraji, ekonomiku,  tarifní i provozní integraci, koncepce i projekty, výběrová řízení a další veškeré náležitosti s touto problematikou spojené.  KIDSOK nyní převzal i kompletní administrativu a kontroling objednávaných výkonů spolu s dalším systémovým rozšiřováním integrace území Olomouckého kraje na železnici.

KIDSOK na svých webových stránkách zveřejňuje aktuální změny v dopravě na území celého kraje, komplexní informace o jízdních řádech, tarifních a přepravních podmínkách atd. Občané mohou na jednom místě zjistit úplné a aktuální informace o krajské veřejné osobní hromadné dopravě, odjezdy a příjezdy spojů, částku za kterou budou cestovat a podobně.

Zveme na zastupitelstvo

Městský úřad – Jednání zastupitelstva města Hranic se uskuteční ve čtvrtek 19. února od 16. hodin na zámku v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1. Program jednání naleznete na webových stránkách města (www.mesto-hranice.cz), na úřední desce ve dvoraně zámku a na dalších obvyklých místech. Materiály k jednání jsou k dispozici na webu města a v městské knihovně. Jednání zastupitelstva je veřejné a jste na něj srdečně zváni.

Můžete hlasovat o získání Rákosníčkova hřiště

Hranice  -  Pokud chcete, aby v Hranicích vyrostlo nové dětské hřiště, můžete se zapojit do internetového hlasování, v kterém městě má hřiště vyrůst.   

Společnost Lidl již čtvrtým rokem  staví na základě výsledků internetového hlasování ve městech České republiky  dětská hřiště.  Všechna spojuje  motiv pohádkové postavy Rákosníčka. Jedno hřiště má hodnotu 1,5 milionu korun. 

Do projektu jsou zařazena všechna města a městské části, kde stojí prodejna Lidl a které ještě  Rákosníčkovo hřiště nemají.  Města jsou rozdělena do čtyř kategorií podle počtu obyvatel, aby byly šance na získání hřiště vyrovnané.

Hlasování probíhá od 9. února do 8. března 2015 buď prostřednictvím webu  www.lidl.cz, nebo facebooku Lidl Česká republika. Podrobné informace o hlasování naleznete na výše uvedeném webu. Letos se bude stavět  celkem deset  hřišť.

Nabízíme pronájem prostor v Domově seniorů

Majetek -  Záměr na pronájem nebytového prostoru v budově Domova seniorů čp. 1805 Jungmannova ul. Hranice vyhlásila rada města Hranic. Jde o místnost  o výměře  17 m2 v suterénu pavilonu II.  patro 3 určenou k provozování masáže. Cena je961 korun měsíčně.

Podrobnější informace získáte na odboru správy majetku MěÚ Hranice, Pernštejnské nám. 1, kancelář číslo dveří 313, referent M. Hanzlíková, telefon 581828235.

Tiskopis žádosti je k dispozici v kanceláři č. 313, na podatelně MěÚ případně na webových stránkách města Hranic www.mesto-hranice.cz .

Nedokončený přepis auta vyřadí vozidlo z provozu

Doprava – Tvrdší postih platí od 1. ledna  2015 pro majitele motorových vozidel, kteří nedotáhli do konce přepis vozidla. Ti, kteří dosud jezdili s nepřihlášenými auty, ačkoliv jsou vlastníky a ve velkém technickém průkazu je „odhláška“ na jejich osobu, mají jen půl roku na to, aby dali vše do pořádku.

Pokud neprovedou vlastní registraci do 30. června, zanikne jejich motorovému vozidlu technická způsobilost. To znamená, že je již nelze a to ani nikdy v budoucnosti,  na silnicích provozovat. Skutečný technický stav vozidla je přitom nepodstatný. Pokus o využívání tohoto vozidla po 1. červenci 2015 pak může znamenat citelný finanční postih, a to v tisících korun.

Jedinou možností jak vše uvést do pořádku, je provést doregistraci vozidla, (mít platnou technickou prohlídku, zákonnou pojistku, zkontrolovat vozidlo na STK a navštívit registr vozidel). Poplatek 800 korun plus případná ekologická daň se neměnil.  Řešením je rovněž  trvalé vyřazení - ekologická likvidace a následná návštěva úřadu.Jazykové verze

  • Čeština
  • English