Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Hranická radnice 15. květen 2015


obsah:

Hranická radnice 15. května 2015

Nedokončený přepis vyřadí auto navždy z provozu

Doprava  - Už jen do konce června mají čas ti, kdo dosud jezdí s nepřihlášenými auty, ačkoliv jsou vlastníky a ve velkém technickém průkazu je uvedena „odhláška“ na jejich osobu, aby dali vše do pořádku. Těchto případů je stále ještě hodně.

Ministerstvo dopravy proto vytvořilo webovou aplikaci prostřednictvím, které si lze ověřit, zda je u vozidla správně zapsán vlastník vozidla a vozidlo není v tzv. „polopřevodu“. Aplikace je dostupná na webové adrese: www.dokonceteregistraci.cz .

Kontrolu lze provést na základě vložení čísla osvědčení o registraci vozidla. Po potvrzení jsou sděleny informace, zda je registrace vozidla dokončena nebo je nutné registraci dokončit, tedy zapsat vlastníka vozidla k určitému datu. Součástí aplikace jsou také údaje o počtu vozidel „v převodu“. Informace se pravidelně aktualizují.

Pokud majitel vozu nesplní svou povinnost a neprovede vlastní registraci do 30. června letošního roku, zanikne jeho motorovému vozidlu technická způsobilost. To znamená, že toto vozidlo již nebude možné a to ani nikdy v budoucnosti,  na silnicích provozovat. Skutečný technický stav vozidla je přitom nepodstatný.

Pokus o využívání tohoto vozidla po 1. červenci 2015 pak může znamenat velmi citelný finanční postih, a to v tisících korun.

Jedinou možností jak vše uvést do pořádku, je provést doregistraci vozidla, tedy mít platnou technickou prohlídku, tzv. zákonnou pojistku, zkontrolovat vozidlo na STK, zda nejsou žádné podstatné zásahy na vozidle a navštívit registr vozidel. Poplatek 800 korun plus případná ekologická daň se neměnil.  Řešením je rovněž  trvalé vyřazení - ekologické likvidace a následná návštěva úřadu.

Hranice si připomněly výročí konce 2. světové války

Město Hranice – Již 70. výročí osvobození a konce 2. světové války v Evropě oslavili hraničtí občané u  Památníku obětem fašismu. U Smuteční obřadní síně městského hřbitova si Den vítězství připomněli zástupci města v čele se starostou PhDr. Vladimírem Juračkou, dále zástupci vojenské posádky Hranice, Československé obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu, Sokolů i Klubu vojenských důchodců. Oslav v Hranicích se zúčastnila také senátorka RNDr. Jitka Seitlová.

Oslavy 8. května - senátorka J. Seitlová

Foto: MgA. Jarmila Vrtalová

Zastávkový svoz odpadu ze zahrádek se chýlí ke konci

Životní prostředí – Již jen zbývající dva termínyjsou vyhrazeny pro přistavení velkoobjemových kontejnerů pro uložení odpadů ze zahrádek. Kontejnery přistavujeme zastávkovým způsobem podle níže uvedeného harmonogramu v zástavbě rodinných domů ve městě Hranice a v místních částech města Hranic. Dnes vám přinášíme poslední část harmonogramu, celý harmonogram naleznete na www.mesto-hranice.cz.

Upozorňujeme, že kontejnery jsou učeny pouze na biologicky rozložitelné odpady, větve je vhodné rozřezat  na menší kousky.Přistavení kontejnerů  bude přítomen pracovník společnosti EKOLTES Hranice, a. s., který bude dohlížet na ukládaní pouze biologicky rozložitelných odpadů.

V případě, že Vám časový harmonogram nevyhovuje, můžete biologický odpad odevzdat ve Sběrném dvoře společnosti EKOLTES Hranice, a.s., Zborovská ulice 606, Hranice.

Harmonogram rozmístění velkoobjemových kontejnerů:

Cesty ve Velké se opravují, řidiči pozor na uzavírku

Doprava -  Po  rekonstrukci a výstavbě kanalizace ve Velké je potřeba dát do pořádku i cesty přes obec. Proto byla zahájena jejich oprava. V I. a II. etapě bude od 11.  do 26. května uzavřena část krajské silnice č. III/44023 v m. č. Hranice III – Velká - od křižovatky s krajskou silnicí č. III/44022 po křižovatku s místní komunikací u domu č. p. 2 na konci zástavby směrem na Hrabůvku. III. etapa začne 27. května a potrvá do 5. června. Bude se týkat  krajské silnice č. III/44021 od křižovatky s krajskou silnicí č. III/44023 po křižovatku s místní komunikací u domu č. p. 149.  V případě příznivého vývoje prací, 

Objížďky pro první a druhou etapu povedou po silnicích III/ 44021, II/440, I/47, III/04726, III/44025 Drahotuše – Klokočí a po lomařské komunikaci směr Hrabůvka. Pro III. etapu bude doprava vedena po silnici III/44021 a po místních komunikacích ve Velké.

Průjezd autobusů a vozidel integrovaného záchranného systému bude umožněn.

Cyklobus na cyklostezce Bečva opět zahájí provoz

Cestovní ruch -  I letos je připraven Cyklobus Bečva, který umožní cyklistům usnadnit si cestování po cyklostezce Bečva. Vzhledem k velkému zájmu cyklistů se poskytované služby neustále rozšiřují.

Provoz Cyklobusu Bečva začíná letos již od 1. června. V období od 1. do 30. června bude cyklobus jezdit po trase Přerov - Lipník nad Bečvou – Hranice - Valašské Meziříčí -  Rožnov pod Radhoštěm – Horní Bečva – Bílá, Bumbálka a zpět každou sobotu a neděli. Od 1. července do 31. srpna, bude cyklobus v provozu i v pátek a o státních svátcích. Provoz cyklobusu byl navíc prodloužen až do 30. září, kdy bude jezdit opět o sobotách a nedělích.   

Autobus může přepravit maximálně 30 kol, což je téměř dvojnásobek proti roku 2013, kdy cyklobus začínal. Jízdní řády naleznete na http://jizdnirady.idnes.cz. Z Hranic nahoru na Bumbálku vyráží spoj v 8.20 ze Šromotova náměstí a v 9.50 by měl dojet na konečnou. Z Bumbálky zpět vyjíždí v16 hodin a v Hranicích by měl být v 17.25. Rezervaci míst můžete provést na https://amsbus.cz/arriva nebo na autobusovém nádraží v Přerově. 

Občané Hranicka se mohou setkat se svou senátorkou

Město  Hranice - Senátorka RNDr. Jitka Seitlová se každé první nebo druhé pondělí v měsíci setkává s občany Hranic a okolí. Do začátku letních prázdnin se uskuteční ještě setkání 1. června, které bude probíhat opět na hranickém zámku, ale tentokrát výjimečně v zasedací místnosti Městského úřadu v době od 12 do 14 hodin.

Budete-li mít o setkání zájem, kontaktujte, prosím, asistentku Marii Šulákovou. E-mailem na asistentka@seitlova.cz, nebo telefonicky na čísle 773 299 817.  

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální – Klub seniorů má v týdnu od 18. do 22. května otevřeno pro veřejnost v pondělí a středu od 8 do 12 hodin a ve čtvrtek od 9.30 do 11.30. V pondělí se začíná v 8 a 9 hodin zdravotním cvičením. V 8 hodin startuje angličtina pro pokročilé, v 9 a 10 angličtina pro začátečníky. Od 10 do 12 je vyčleněn prostor pro stolní tenis.

Na úterý je nachystán turistický výlet do Litovelského Pomoraví. Odjezd je vlakem v 6.47 z hlavního nádraží do Horky nad Moravou. Pěší trasa, v délce 15 km, povede z Horky do Litovle. (nenáročný terén). Na programu je Sluňákov (Centrum ekologických aktivit, Horka n.M.), prohlídka areálu Domu přírody Litovelského Pomoraví, NS Luhy Litovelského Pomoraví, Litovel - Hanácké Benátky (prohlídka města). Návrat do Hranic v 18.14 nebo v 19.15 hodin

Ve středu je od 8 a 9 zdravotní cvičení, v 10 hodin je cvičení jógy a v 11 rehabilitační cvičení mužů. V 10.15 začínají němčináři. Ve čtvrtek začíná v 8.00 cvičení Bosu v studiu Dynamic fit a v 9.00 na stejném místě zumba. Od 9.30 do 11.30 se v klubu sejdou stolní tenisté. V pátek je tradiční plavání od 14 do 15 hodin. Sraz je v 13.45.

Klub pořádá 2. června poznávací zájezd na Mladeč a Úsov. Odjezd je v 7.30 hodin ze Šromotova náměstí. Cena   200 korun zahrnuje dopravu autobusem a vstupy do Mladečských jeskyní a na Úsov. Na programu je  prohlídka 4  kostelů v oblasti Nasobůrky  - Chudobín, návštěva jeskyní Mladeč, naučná stezka Třesín (6 km ), oběd v Lošticích, návštěva muzea v Úsově. Hlásit se na tuto akci a zároveň i uhradit ji můžete ve středu 20. května  od 7.45

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice má schůzky v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do 10 hodin.

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English