Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Hranická radnice 22. května 2015


obsah:

Hranická radnice 22. května 2015

Zámecká zahrada je hotová, chystají se kolaudace

Logo ROP

Město Hranice –  Práce na Zámecké zahradě jsou u konce. Nyní se prostor připravuje na proces kolaudací, který bude probíhat v červnu.  V rámci tohoto procesu bude probíhat odstraňování případných drobných vad a nedodělků, které ale nebrání celkovému užívání stavby. V zahradě již byla umístěna videokamera městské policie, které má zamezit vandalům napáchat nějaké škody ještě před jejím otevřením. O jeho termínu vás budeme informovat v některém z příštích čísel.

V minulých dnech se v zahradě umisťoval mobiliář, (koše, lavičky), dokončoval se vodní prvek.  Práce finišovaly také na hospodářském objektu, který jednak nahradil bývalou trafostanici, jednak v něm budou umístěny veřejné toalety a bude i poskytovat nezbytné technické zázemí. Probíhala také výsadba zeleně. Zejména byly vysazeny lípy srdčité a habry.  Na závěr se vysazovaly trvalky.

Plánek budoucí podoby Zámecké zahrady můžete nalézt na webu města v rubrice „aktuality“, spolu s dalšími podrobnějšími informacemi například o minulosti tohoto prostoru.

Celá rekonstrukce prostoru pod zámkem bude stát přibližně 18 milionů korun. Získali jsme na ni dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava ve výši  85% uznatelných nákladů.

Zahrada bude oplocená s přístupovými uzamykatelnými bránami. Předpokládáme, že bude přístupná veřejnosti v denní dobu, v zimě bude udržován jeden chodník pro průchod. Pro pěší bude komunikačně propojovat ulici Čechova s areálem zámku a dále s centrem města. Součástí je rovněž bezbariérové propojení. Jako doplňková funkce pro užívání je navržen objekt volnočasových aktivit – zpevněná vydlážděná plocha v rovině terénu a navazující dřevěné lavice na pobytových terasách dnešního svahu pod hradbami.

Cílem projektu je předání zahrady do užívání široké veřejnosti jako prostoru pro odpočinek a relaxaci, vytvoření klidové zóny v centru města a zvýšení kvality života ve městě.

Práce na Zámecké zahradě už končí

Zámecká zahrada už dostává finální podobu. Teď jen počkat, až vzejde vysazená zeleň.

Pozor na nedokončené přepisy, váš miláček už nemusí vyjet

Doprava  - Už jen do konce června mají čas ti, kdo dosud jezdí s nepřihlášenými auty, ačkoliv jsou vlastníky a ve velkém technickém průkazu je uvedena „odhláška“ na jejich osobu, aby dali vše do pořádku. Těchto případů je stále ještě hodně.

Ministerstvo dopravy proto vytvořilo webovou aplikaci prostřednictvím, které si lze ověřit, zda je u vozidla správně zapsán vlastník vozidla a vozidlo není v tzv. „polopřevodu“. Aplikace je dostupná na webové adrese: www.dokonceteregistraci.cz .

Kontrolu lze provést na základě vložení čísla osvědčení o registraci vozidla. Po potvrzení jsou sděleny informace, zda je registrace vozidla dokončena nebo je nutné registraci dokončit, tedy zapsat vlastníka vozidla k určitému datu. Součástí aplikace jsou také údaje o počtu vozidel „v převodu“. Informace se pravidelně aktualizují.

Pokud majitel vozu nesplní svou povinnost a neprovede vlastní registraci do 30. června letošního roku, zanikne jeho motorovému vozidlu technická způsobilost. To znamená, že toto vozidlo již nebude možné a to ani nikdy v budoucnosti,  na silnicích provozovat. Skutečný technický stav vozidla je přitom nepodstatný.

Pokus o využívání tohoto vozidla po 1. červenci 2015 pak může znamenat velmi citelný finanční postih, a to v tisících korun.

Jedinou možností jak vše uvést do pořádku, je provést doregistraci vozidla, tedy mít platnou technickou prohlídku, tzv. zákonnou pojistku, zkontrolovat vozidlo na STK, zda nejsou žádné podstatné zásahy na vozidle a navštívit registr vozidel. Poplatek 800 korun plus případná ekologická daň se neměnil.  Řešením je rovněž  trvalé vyřazení - ekologické likvidace a následná návštěva úřadu.

 

Zastávkový svoz odpadu ze zahrádek již končí

Životní prostředí – Přistavování kontejnerů pro uložení odpadů ze zahrádek tento týden končí. Kontejnery jsou učeny pouze na biologicky rozložitelné odpady, větve je vhodné rozřezat na menší kousky.Přistavení kontejnerů bude přítomen pracovník společnosti Ekoltes Hranice, a. s., který bude dohlížet na ukládání odpadů. V případě, že Vám časový harmonogram nevyhovuje, můžete biologický odpad odevzdat ve sběrném dvoře společnosti Ekoltes.

Harmonogram rozmístění velkoobjemových kontejnerů:

lokalita

Stanoviště

Datum

soboty

Hodina přistavení

Třída Čs. armády

autobusová zastávka

23.5.

8 – 9

Zborovská ulice

směr Ludina

10 – 11

Čechova

pod Šromotovým náměstím

12 – 13

U Kostelíčka

 

 

ul. Dobrovského – točna

8 – 9

ul. Jungmannova – u Domova seniorů

10 – 11

konec ul. Jungmannova – směr hřbitov

12 – 13

Mlýnská ul.

křižovatka ul. K. Čapka

14 – 15

 Muzea na Hranicku lákají zájemce na letní soutěž

Hranicko - Aktivní obyvatelé Hranicka se mohou zúčastnit se Hry o velkou cenu, kterou vyhlásila místní akční skupina MAS Hranicko spolu s 11 muzejními expozicemi v regionu.

„Tuto hru jsme připravili především proto, abychom lidi pobavili a inspirovali k návštěvě zdejších muzeí, kde je rozhodně co vidět. Primárně je tato soutěž určená lidem z Hranic a okolí.“ uvedl manažer MAS František Kopecký.

Účastníci soutěže si mohou vyzvednout hrací list v Turistickém informačním centru (TIC) v hranickém zámku. V  každém z navštívených muzeí do něj obdrží razítko. Na nich jsou různá písmena, která dohromady tvoří tajenku. Pro zařazení do slosování postačí jen 7 razítek, zbylá písmena pak lze uhádnout z nápovědy na hracím listu. Zapojeny jsou muzea v Bělotíně, Býškovicích, Horním Újezdu, Hranicích (2), v Hustopečích nad Bečvou (2),  na Potštátě, ve Skaličce, Stříteži nad Ludinou a Všechovicích.

List s vyluštěnou tajenkou a obtisky razítek účastníci odevzdají zpět v TIC, kde za to rovnou dostanou drobný upomínkový předmět. V říjnu pak dojde ke slosování všech účastníků a tři výherci se budou těšit z hodnotných cen jako jsou knihy, dárkové balíčky či sada sklenic. 

Hrací karty jsou už k dispozici v informačním centru na hranickém zámku, kde vám upřesní, kde přesně venkovská muzea leží a jaká je jejich otevírací doba.

Město nabízí pronájem nebytových prostor

Majetek – Město Hranice nabízí pronájem nebytových prostor v zámku čp. 1 na Pernštejnském náměstí. Jde o dvě místnosti č. 12, které se nacházejí v 1. nadzemním podlaží o výměře 38.40 m2 a 29,90 m2 a dvou výklenků o výměře 2x1,80 m2, za sníženou cenu 1 200 korun/m2/rok.

Dále nabízíme pronájem objektu čp. 56 na náměstí Osvobození v Drahotuších. Jde o pronájem celé budovy s výjimkou místností, které má v pronájmu Česká pošta, Městská knihovna a kde je sídlo Osadního výboru Drahotuše.

Podrobnější informace získáte na odboru správy majetku MěÚ Hranice, Pernštejnské nám. 1, kancelář číslo dveří 313, referent M. Hanzlíková, telefon 581 828 235. Informace o těchto nabídkách i další záměry města lze nalézt také na internetových stránkách města  www.mesto-hranice.cz na úřední desce. 

Závěr EIA na program rozvoje kraje je zveřejněn

Životní prostředí - Město Hranice obdrželo od Ministerstva životního prostředí závěr zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní ke koncepci Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje na období 2015 - 2020“.

Závěr  zjišťovacího řízení  je zveřejněn na úřední desce v termínu  od 14. května 2015  do 15. června 2015.

Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním systému SEA, na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA100_koncepce, kód koncepce MZP203K.

 Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální – Klub seniorů má v týdnu od 25. do 29. května otevřeno pro veřejnost v pondělí a středu od 8 do 12 hodin. V pondělí se začíná v 8 a 9 hodin zdravotním cvičením. V 8 hodin startuje angličtina pro pokročilé, v 9 a 10 angličtina pro začátečníky. Od 10 do 12 je vyčleněn prostor pro stolní tenis. V 9.30 začíná zpívání pro radost.

V úterý od 9 do 11 hodin je naplánován stolní tenis. Ve středu je od 8 a 9 zdravotní cvičení, v 10 hodin je cvičení jógy a v 11 rehabilitační cvičení mužů. V 10.15 začínají němčináři.Ve čtvrtek a pátek je na programu poznávací zájezd do Prahy.  Odjíždí se v 7.14 z Hranic  - hlavního nádraží.V pátek je také tradiční plavání od 14 do 15 hodin. Sraz je v 13.45.

Klub seniorů nabízí novinku - výjezd  cyklobusem, který je připraven na úterý 16. června. Odjezd je ze Šromotova nám. v 8.30. (Nakládání kol 8 hodin). Cena je 100 korun. Naplánován je výjezd na Bumbálku s možností výstupu po trase (Valašské Meziříčí, Rožnov, Prostřední Bečva, Horní Bečva). Návrat bude individuální po značených i neznačených cyklotrasách. (z Horní Bečvy vede cyklostezka Bečva až do Hranic), s možností nástupu na zastávkách cyklobusu po zpáteční trase. Autobus má 38 míst. V případě, že nebude naplněn cyklisty, doplníme jej zájemci o pěší turistiku. Přihlášky a platby cyklistů se přijímají od pondělí 25. května od 7.45. Přihlášky a platby ostatních od středy 27. května od 7.45.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice má schůzky v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do 10 hodin.Jazykové verze

  • Čeština
  • English