Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Hranická radnice 27. března 2015


obsah:

Hranická radnice 27. března  2015

Letošní  „Sportovec“  se ponese v leteckém duchu

Na letecký sport bude zaměřené letošní vyhlášení Nejlepších sportovců města Hranic za loňský rok.  Letos si chceme připomenout dlouhou a úspěšnou tradici hranického bezmotorového létání,  parašutismu i letecké modelařiny. Vyhlášení nejlepších sportovců proběhne ve středu 8. dubna od 17. hodin ve dvoraně hranického zámku.

Na toto vyhlášení každoročně zveme známé reprezentanty a trenéry. Slavnostního vyhlášení se letos má zúčastnit Martin Šonka, pilot světové série Red Bull Air Race, mistr Evropy a vicemistr světa v letecké akrobacii -  Freestyle a také sportovci Aeroklubu Hranice.

V minulých letech již Hranice navštívili například atletky Dana Zátopková,  Taťána Kocembová,  cyklisté Ján Svorada a Martina Štěpánková -  Trnková, judista Jiří Sosna fotbalový brankař Ivo Viktor, fotbalový trenér Petr Uličný, házenkářský reprezentant i trenér Jiří Vícha, přední činitel Evropské házenkářské federace Doc. PhDr. František Táborský, CSc, basketbalisté Jan Bobrovský a Ivana Večeřová, skokan na lyžích Jaroslav Sakala, kanoisté Petr „Čáp“ Procházka a Petr Klíma či hraničtí sportovci - olympionik Ondřej Kozlovský, házenkáři Josef Kučerka a Martin Stržínek a cyklisté Jana Jeřábková -  Hladíková, Vladimír Švehlík a Petr Konečný.

Nejlepší sportovci se vybírají podle Kritérií vyhlašování nejlepších sportovců města.  Nominovaní sportovci musí být členy sportovního oddílu nebo klubu, který působí na území města. Výjimkou je kategorie odchovanců, což jsou sportovci, kteří byli členy hranických oddílů a nyní dosahují vynikajících výsledků v mimohranických sportovních oddílech.

Zvlášť jsou posuzovány olympijské sporty a neolympijské sporty. V olympijských sportech jsou hodnoceny kategorie jednotlivců a družstev s věkovým členěním a kategorie hendikepovaní sportovci, která je bez věkového členění. Sportovci jsou věkově členěni do tří kategorií - do 15 let, od 16 do 19 let a 20 let a starší. Neolympijské sporty nemají stanovené kategorie ani nejsou věkově členěny.

Oddíly a kluby mohly také podávat návrhy na ocenění sportovních seniorů, trenérů a funkcionářů, kteří se svou dlouholetou prací (20 a více let) výrazně zasloužili o rozvoj tělovýchovy v Hranicích.

Loňského sportovce zpestřila bývalá mistryně světa v krasojízdě  M. Štěpánková  - Trnková

Trojnásobná mistryně světa v krasojízdě Martina Štěpánková – Trnková předvedla své umění na loňském vyhlášení nejlepšího sportovce.

V místních částech proběhne sběr nebezpečného odpadu

Životní prostředí  - Pravidelný sběr nebezpečného odpadu z domácností  proběhne v sobotu 11. dubna  2015 v  místních částech Slavíč, Drahotuše, Rybáře, Uhřínov, Středolesí, Velká, Lhotka a Valšovice.

Bezplatně budou odebírány především tyto odpady: „sklo a keramika znečištěné škodlivinami, olejové filtry, olověné akumulátory, suché baterie, monočlánky, zářivky a ostatní odpad obsahující rtuť, kovové obaly a nádoby se zbytky škodlivin, pesticidy, odpadní oleje motorové a převodové, ředidla, staré nátěrové hmoty, kosmet. přípravky s prošlou záruční lhůtou, obaly a nádoby z plastů se zbytky škodlivin, pneumatiky z osobních automobilů, textilní materiál znečištěný, vyřazené chemikálie, obaly od sprejů, rádia, televize, monitory, ledničky aj. elektrospotřebiče“.

Odpady se budou odebírat přímo do sběrných vozidel.

Časový harmonogram sběru

Sběrné místo

příjezd

odjezd

Slavíč – u školy

8:00

8:20

Rybáře – u mostu

8:30

8:45

Uhřínov – u autobusové zastávky

9:15

9:25

Středolesí – u obchodu

9:30

9:40

Drahotuše – u nádraží ČD

10:00

10:25

Drahotuše – na Náměstí Osvobození

10:30

11:00

Drahotuše – u kostela církve Českoslov. husitské

11:05

11:25

Velká – u hospody

11:40

12:00

Lhotka – autobusová točna

12:05

12:20

Velká – most

12:30

12:50

Valšovice – u obchodu

13:20

13:45

Provádíme zastávkový svoz odpadu ze zahrádek

Životní prostředí – Město Hranice opět přistavuje velkoobjemové kontejnery pro uložení odpadů ze zahrádek. Kontejnery přistavujeme zastávkovým způsobem podle níže uvedeného harmonogramu v zástavbě rodinných domů ve městě Hranice a v místních částech města Hranic. Dnes vám přinášíme nejaktuálnější část harmonogramu, celý harmonogram naleznete na www.mesto-hranice.cz .

Upozorňujeme, že kontejnery jsou učeny pouze na biologicky rozložitelné odpady, větve je vhodné rozřezat  na menší kousky.Přistavení kontejnerů  bude přítomen pracovník společnosti EKOLTES Hranice, a. s., který bude dohlížet na ukládaní pouze biologicky rozložitelných odpadů.

V případě, že Vám časový harmonogram nevyhovuje, můžete biologický odpad odevzdat ve Sběrném dvoře společnosti EKOLTES Hranice, a.s., Zborovská ulice 606, Hranice.

Harmonogram rozmístění velkoobjemových kontejnerů:

Místní poplatky za psy se platí do konce března

Finanční – Upozorňujeme, že místní poplatek ze psů je splatný k 31. březnu. I letos budeme provádět roznášení poštovních poukázek do schránek, kvůli technickým problémům se však jejich distribuce o něco opozdila. Pokud ale složenku nedostanete, nezbavuje vás to povinnosti poplatek uhradit. Úhrada je možná složenkou na poště a v pokladně MěÚ Hranice č. dveří 323 (2.patro) či převodem z účtu (důležité je znát variabilní symbol).

Výše poplatku vychází z vyhlášky č. 2/2010 o místních poplatcích. Obyvatelé Hranic tak za jednoho psa v panelových domech zaplatí poplatek ve výši 1 000 korun, pro obyvatele rodinných domů v Hranicích a v Drahotuších zůstává poplatek 200 korun. Obyvatelé dalších místních částí (Lhotka, Velká, Rybáře, Valšovice, Slavíč, Středolesí a Uhřínov) mají za jednoho psa poplatek 120 korun. Všichni senioři dle zákona platí 100 korun za jednoho psa.

Výsledky EIA na železniční trať jsou k nahlédnutí

Životní prostředí - Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, zaslal městu Hranice závěr zjišťovacího řízení k záměru Trať 308 (Lúky pod Makytou)- st. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče nad Bečvou (mimo)“.

Veřejné nahlédnutí do závěru zjišťovacího řízení je umožněno na MěÚ Hranice, odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, 3.patro, č. dveří 409 v termínu od 20. března 2015 do 20. dubna 2015.

Do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnout na internetové adrese http://www.kr-olomoucky.cz/, životní prostředí a zemědělství – posuzování vlivů EIA-SEA,a na adrese www.mzp.cz/eia, pod kódem koncepce OLK728.

EIA o rozvoji Olomoucké aglomerace je k nahlédnutí

Životní prostředí - Ministerstvo životního prostředí zaslalo Městu Hranice závěr zjišťovacího řízení dle § 16 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ke koncepci „Integrovaná strategie rozvoje území Olomoucké aglomerace“.

Veřejné nahlédnutí do závěru zjišťovacího řízení je umožněno na MěÚ Hranice, odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, Pernštejnské náměstí 1, 3. patro, č. dveří 409 v termínu od 17. března do 17. dubna 2015.  Do textové části oznámení lze nahlédnout v Informačním systému SEA, na internetové adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce, pod kódem koncepce MZP201K.

Zveme na zastupitelstvo

Městský úřad – Jednání zastupitelstva města Hranic se uskuteční ve čtvrtek 2. dubna od 16. hodin na zámku v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1. Program jednání naleznete na webových stránkách města (www.mesto-hranice.cz), na úřední desce ve dvoraně zámku a na dalších obvyklých místech. Materiály k jednání jsou k dispozici na webu města a v městské knihovně. Jednání zastupitelstva je veřejné a jste na něj srdečně zváni.

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální – Klub seniorů má v týdnu od 30. března do 3. dubna otevřeno pro veřejnost v pondělí a ve středu od 8 do 12 hodin, v úterý od 10.15 do 11.30 a ve čtvrtek od 9.30 do 11.30.

V pondělí se začíná v 8 a 9 hodin zdravotním cvičením. V 8 hodin startuje angličtina pro pokročilé, v 9 a 10 angličtina pro začátečníky. Od 10 do 12 je vyčleněn prostor pro stolní tenis. Ve 14 hodin se ze Šromotova náměstí odjíždí do brněnského divadla.

V úterý je od 9 hodin spinning v Pohybovém studiu Blanka a od 10.15 do 11.30 stolní tenis. V Klubu  od 8.30 začíná výroba velikonočních ozdob. Přineste si s sebou věci na velikonoční výrobky, například proutí, skořápky i půlené, mašličky, vyfouknutá vejce i namalována, přízdoby.

Ve středu je od 8 a 9 zdravotní cvičení, v 10 hodin je rehabilitační cvičení a v 11 rehabilitační cvičení mužů. V 10.15 začínají němčináři. Ve čtvrtek začíná v 8.15 cvičení Bosu v studiu Dynamic fit a v 9.15 na stejném místě zumba. Od 9.30 do 11.30 se v klubu sejdou stolní tenisté.

V pátek je tradiční plavání od 14 do 15 hodin. Sraz je v 13.45.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice má schůzky v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do 10 hodin.

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English