Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Hranická radnice 29. května 2015


obsah:

Hranická radnice 29. května 2015

Revitalizace rybníka Kuchyňky začíná v červnu

Logo OPŽP

Město Hranice - Vyčištění a revitalizace rybníku Kuchyňka i soustavy okolních rybníků již nic nebrání. Příští týden  si vítězná firma přebere v staveniště a v následujících dnech se dá do práce. Akce má být hotová koncem října 2015.

Město na tuto akci získalo dotaci, ve výši 70 procent uznatelných nákladů. Celá revitalizace bude stát přibližně 6 milionů korun. Projekt "Revitalizace soustavy rybníků Kuchyňka" je spolufinancován z fondů Evropské unie (z Fondu soudržnosti) v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Soustavu nádrží tvoří dva Horní rybníčky, rybník Kuchyňka a stávající rybochovná soustava - nádrže pod rybníkem Kuchyňka (rybníček Skřídlák, rybníček Nováček, chovné rybníčky-bazénky 1-4). V současné době jsou všechny nádrže značně zabahněné a jejich břehy i hráze jsou nestabilní. Přívodní potrubí od potoka Ludina je v havarijním stavu.

U Kuchyňky bylo již v zimě, v době vegetačního klidu, provedeno nezbytné kácení, zejména na březích, které projdou úpravami. Některé stromy byly přestárlé, místy se vyskytovaly náletové dřeviny. V průběhu revitalizace bude provedena náhradní výsadba – například podél ulice Jiřího z Poděbrad půjde o smuteční vrby.

V rámci revitalizace celé lokality a obnovy funkčnosti vodních ploch bude nutné provést odbahnění vodních nádrží, opravit funkční zařízení nádrží, (požeráky) případně vybudovat nová. Kvůli bezpečnosti díla bude nutné provést celkovou úpravu (stabilizaci) hrází a břehů.  Ty budou vysvahovány a bude proveden jejich zához lomovým kamenem.

Opravou projde také přívodní potrubí do Kuchyňky, vedoucí od potoka Ludina. Ten je hlavním zdrojem vody pro rybník.  Dalším zdrojem vody je odtok ze severně položených rybníčků, nazvaných Horní. V případě vypuštění nádrže a rybníku Kuchyňka bude pro přežití živočichů v severovýchodní části nádrže zřízena (prohloubena) tůň, která bude zásobována průsakem z toku Ludina.

Dojde také ke zrušení chovných bazénků a vybudování nového rybníku Nováček. Ten vznikne odtěžením zeminy a bude zásobován vodou přepadem z rybníka Kuchyňka. Okolí soustavy se bude celkově revitalizovat. Na hrázi bude instalováno pět svítidel veřejného osvětlení. U rybníka budou doplněny i dvě lavičky.Celkově bude mít stavba pozitivní vliv na životní prostředí, protože její realizací se zlepší nejen vodohospodářské poměry a klima v okolí, ale zvětší se zásobní prostor rybníků a zvýší se bezpečnost vodohospodářského díla.

Nové hřiště na Struhlovsku začíná dostávat podobu

Logo OPŽP

Školství  - Nové netradiční hřiště v přírodním stylu vzniká u ZŠ a MŠ Struhlovsko. Jeho podoba se již rýsuje, výstavba má skončit v srpnu  tohoto roku tak, aby ho další školní rok  již mohli žáci školy využívat.  

Na projekt „Dětské hřiště v přírodním stylu při MŠ Struhlovsko“ jsme získali dotaci, nové hřiště je spolufinancováno z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj) v rámci Operačního programu Životní prostředí. Stavba bude stát necelé 4 miliony korun.

Hřiště v přírodním stylu bude využito v rámci enviromentální výchovy k názornému učení - pozorování života v různých biotopech a k realizaci enviromentálních projektů. Školní hřiště se po rekonstrukci promění v tzv. zelenou učebnu. Při realizaci celého projektu budou využity téměř výhradně přírodní materiály.

V rámci projektu bude na přírodním hřišti vybudováno několik tématických částí, počínaje „domorodou vesnicí“, (jurta, vrbové úkryty, zlatokopecké a archeologické pískoviště), přes „městečko“( zahradní domky, labyrint, kůl s basketbalovým košem, závěsná houpačka, lavičky), „ovocný sad“, „zahradnictví“ (bylinkové a květinové záhonky), „ekologii“ (popelářský vůz s  kontejnery na tříděný odpad),“přírodu“ (ptačí budky a krmítka, broukoviště), „vodu“ (mlhoviště,  koloběh vody s pumpou a vodní růžicí a vodním mlýnkem, blátoviště), až po „balanční stezku“ (bludné kořeny, lanové stěny, pérová houpadla, řetězová lávka, vahadlová houpačka, shazovací trám), „vjemový chodník“ (s dřevěnými poli, kůrou, kameny, štěrkem, pískem, hlínou) nebo „herní val“ (skluzavka, jeskyně se sítí, hobitín, akustický tunel, lezecké lano a síť, volné lano, ohniště). Vybavení doplní „svět hudby“ (dřevěný xylofon, zvonek, hudební nástroje).

Na hřišti už je řada prvků instalována

Některé prvky jsou již na hřišti instalovány, terénní úpravy ale stále probíhají.

Cyklobus na cyklostezce Bečva zahajuje provoz

Cestovní ruch -  I letos je připraven Cyklobus Bečva, který umožní cyklistům usnadnit si cestování po cyklostezce Bečva. Vzhledem k velkému zájmu cyklistů se poskytované služby neustále rozšiřují.

Provoz Cyklobusu Bečva začíná letos již od 1. června. V období od 1. do 30. června bude cyklobus jezdit po trase Přerov - Lipník nad Bečvou – Hranice - Valašské Meziříčí -  Rožnov pod Radhoštěm – Horní Bečva – Bílá, Bumbálka a zpět každou sobotu a neděli. Od 1. července do 31. srpna, bude cyklobus v provozu i v pátek a o státních svátcích. Provoz cyklobusu byl navíc prodloužen až do 30. září, kdy bude jezdit opět o sobotách a nedělích.   

Autobus může přepravit maximálně 30 kol, což je téměř dvojnásobek proti roku 2013, kdy cyklobus začínal. Jízdní řády naleznete na http://jizdnirady.idnes.cz. Z Hranic nahoru na Bumbálku vyráží spoj v 8.20 ze Šromotova náměstí a v 9.50 by měl dojet na konečnou. Z Bumbálky zpět vyjíždí v16 hodin a v Hranicích by měl být v 17.25. Rezervaci míst můžete provést na https://amsbus.cz/arriva nebo na autobusovém nádraží v Přerově.

Kromě cyklobusu Bečva je od letoška k dispozici úplně nová služba. TJ Sokol Ústí zakoupil ke svým autobusům nový vozík na kola s kapacitou 40 kol a od června nabídne pravidelnou (ale i smluvní skupinovou) dopravu cyklistů s koly po Cyklostezce Bečva či do jiných míst dle přání zákazníka. Pravidelná linka bude vedena po trase Hranice - Hustopeče nad Bečvou - Rožnov pod Radhoštěm - Bumbálka. Příští měsíc by se mělo jet ve dnech 6. 13. a 27. června. Další informace získáte v Turistickém informačním centru v Hranicích  - v přízemí zámku Pernštejnské nám. 1. telefon: 581 607 479, e-mail: mic@meu.hranet.cz.

Středolesí oslaví 650 let

Středolesí -   Již 650 let existence oslaví místní část Hranic Středolesí. Akce se koná  13. června v areálu obce. Oslavy zahájí  mše v kostele sv. Antonína Paduánského v 11 hodin. Ve 13  proběhne slavnostní zahájení, při kterém se představí nová kniha „Dějiny obce Středolesí“ autorů  PhDr. Jiřího Lapáčka a Mgr. Petra Hlavačky a poděkuje se  zasloužilým občanům.  Na programu je dále prohlídka obce, návštěva hřbitova a rybníků, projížďka obcí na koních.

Návštěvníci mohou také zajít na  koňskou farmu Azienda, prohlédnout si hospodu U lípy, novou hasičskou zbrojnici či výstavu fotografií ze života hasičů a obce. Oslavy zakončí večerní posezení  při muzice a tanci. Akci pořádá Město Hranice s osadním výborem a Spolkem dobrovolných hasičů Středolesí.

Obec Středolesí je spolu s Rybářemi nejmenší místní část Hranic. Rozkládá se v Oderských vrších severně od Hranic v nadmořské výšce  572 m.n.m.,  což se projevuje na drsnějších přírodních podmínkách.  Původně německá obec  (Mittelwald) má v současnosti  přibližně 60 obyvatel.   

Budova mateřské školy na Struhlovsku se zateplí

Logo OPŽP

Školství – Oprava fasády a zateplení čeká  budovu bývalé mateřské školy Klíček na Struhlovsku, dnes   součást ZŠ a MŠ Struhlovsko. Akce začíná nyní v červnu a bude stát 2,5 milionu korun. Dokončena má být  koncem srpna  2015. Na akci „Projekt Energetické úspory – MŠ Struhlovsko“ jsme získali dotaci, takže je spolufinancována  Evropskou unií/Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí“.

V rámci akce provede vítězná firma zateplení fasády budovy z vnější strany. Zároveň bude provedeno zateplení střešní konstrukce. V rámci rekonstrukce se počítá také s výměnou tří oken a vstupních dveří za nové plastové výplně s izolačním dvojsklem. Na nové fasádě budou provedeny grafické prvky.

V průběhu června budou stavební práce probíhat tak, aby nerušily klidový režim dětí ve školce. Výměna oken je naplánována na červenec a srpen, kdy se s provozem mateřské školy nepočítá.

Budova mateřské školy Klíček byla postavena v roce 1965 a nacházejí se v ní tři třídy pro 75 dětí. V roce 2013 byla tato mateřská škola sloučena se Základní a mateřskou školou Struhlovsko, kde se nachází další třída mateřské školy pro 25 dětí.

Občané Hranicka se mohou setkat se senátorkou

Město  Hranice - Senátorka RNDr. Jitka Seitlová se každé první nebo druhé pondělí v měsíci setkává s občany Hranic a okolí. Do začátku letních prázdnin se uskuteční ještě setkání 1. června, které bude probíhat opět na hranickém zámku, ale tentokrát výjimečně v zasedací místnosti Městského úřadu v době od 12 do 14 hodin. Další předběžné termíny jsou 13. července, 7. září, 5. října, 9. listopadu a 7. prosince 2015.

Budete-li mít o setkání zájem, kontaktujte, prosím, asistentku Marii Šulákovou. E-mailem na asistentka@seitlova.cz, nebo telefonicky na čísle 773 299 817.  

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální – Klub seniorů má v týdnu od 1. do 5. června otevřeno pro veřejnost v pondělí a středu od 8 do 12 hodin a ve čtvrtek od 9.30 do 11.30. V pondělí se začíná v 8 a 9 hodin zdravotním cvičením. V 8 hodin startuje angličtina pro pokročilé, v 9 a 10 angličtina pro začátečníky. Od 10 do 12 je vyčleněn prostor pro stolní tenis.

V úterý je naplánován poznávací zájezd směrem na Mladeč, Loštice a Úsov. Odjezd je v 7.30 hodin ze Šromotova náměstí. Ve středu je od 8 a 9 zdravotní cvičení, v 10 hodin je rehabilitační cvičení a v 11 rehabilitační cvičení mužů. V 10.15 začínají němčináři.

Ve čtvrtek začíná v 8.15 cvičení Bosu v studiu Dynamic fit a v 9.15 na stejném místě zumba. Od 9.30 do 11.30 se v klubu sejdou stolní tenisté. V pátek je tradiční plavání od 14 do 15 hodin. Sraz je v 13.45.

Zájezd do Zlína a do ZOO v Lešné se uskuteční v úterý 23. června.  Na programu je návštěva muzea ve Zlíně, vyhlídky z Baťova mrakodrapu a návštěva ZOO Lešná. Odjezd je ze Šromotova náměstí v 8 hodin. V ceně (220 korun) je doprava a vstupy do muzea, na vyhlídku a do ZOO. Přihlášky a platba proběhnou ve středu 10. června od 7.30 v Klubu seniorů.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice má schůzky v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do 10 hodin.

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English