Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Hranická radnice 5. června 2015


obsah:

Hranická radnice 5. června 2015

Letos si připomínáme 25 let spolupráce s Voorburgem

Město Hranice  - Již před 25 lety, v roce 1990, navázalo město Hranice spolupráci  s prvním zahraničním partnerem  - nizozemským Voorburgem (dnešní Leidschendam – Voorburg).   Za tu dlouhou dobu se jednak uskutečnila řada společných akcí a jednak jsme rozšířili mezinárodní spolupráci o další zahraniční partneryslovenský Hlohovec, polskou Konstancin – Jeziornu a slovinské Slovenske Konjice.

I letos se v rámci zahraniční spolupráce odehrává řada akcí, zejména kulturních. Právě tento týden ukončila návštěvu v Leidschendam  - Voorburgu DPS Cantabile a Komorní smyčcový orchestr Senza voci, kteří se představili na kulturním festivalu Huygens Muziekfestival ve Voorburgu. S Voorburgem slavíme letos již 25 leté výročí spolupráce, oslav v Nizozemí se proto kromě hudebníků účastnili i zástupci města v čele se starostou Jiřím Kudláčkem.

Výročí si připomeneme i v Hranicích  - v rámci Dne kultury na zámku a oslav 25 let spolupráce 23. až 25. října. V sobotu 24. října se ve dvoraně zámku uskuteční Koncert přátelství.

Druhým městem, s kterým jsme navázali spolupráci, byl slovenský Hlohovec. Zde plánujeme účast zástupců města na tradičním Michalském jarmoku v září 2015. Hranickou kulturní scénu zde bude reprezentovat sbor Vokalamita.

Kdo by chtěl vidět výstavu hranických umělců, může vyrazit na podzim do našeho nejmladšího partnerského města Slovenske Konjice. Od poloviny září až do října zde budou naši výtvarníci předvádět svá díla.

Spolupráce se však nepohybuje pouze v oblasti kultury, například tento týden jsme mohli v našem městě přivítat 10 žáků a 2 učitele z polské školy Jana Twardowskiego z partnerského města Konstancin-Jeziorna na výměnném pobytu. V průběhu roku probíhá i řada dalších společných aktivit, a už je to z oblasti kulturní, sportovní nebo vzájemné setkání žáků jednotlivých škol. Mnohaletou tradici již má také tradiční předání vánočního stromu do Voorburgu.

Hranický dětský pěvecký sbor v Polsku

Koncem května se v našem partnerském městě Konstancin – Jeziorna představil Hranický dětský pěvecký sbor na festivalu pěveckých sborů  CONSTANZO CANTARE. Foto: Jana Černá

Hraničtí studenti gymnázia budou vystavovat na zámku

Kultura – Tradiční výstava studentských prací studentů Gymnázia Hranice bude k vidění v červnu v Galerii severní křídlo zámku. Vernisáž zde proběhne 10. června od 17 hodin. Výstava potrvá do 26. června a je přístupná v provozní době Městského úřadu v Hranicích.

Výstava studentů gymnázia - ilustrační foto

Každým rokem jsou na hranickém zámku k vidění opravdu zajímavé studentské práce.  Takto byla zahajována vernisáž Gymnázia loni.

Na dokončení přepisů aut zbývá poslední měsíc

Doprava  - Už jen do konce června mají čas ti, kdo dosud jezdí s nepřihlášenými auty, ačkoliv jsou vlastníky a ve velkém technickém průkazu je uvedena „odhláška“ na jejich osobu, aby dali vše do pořádku. Těchto případů je stále ještě hodně.

Ministerstvo dopravy proto vytvořilo webovou aplikaci prostřednictvím, které si lze ověřit, zda je u vozidla správně zapsán vlastník vozidla a vozidlo není v tzv. „polopřevodu“. Aplikace je dostupná na webové adrese: www.dokonceteregistraci.cz .

Kontrolu lze provést na základě vložení čísla osvědčení o registraci vozidla. Po potvrzení jsou sděleny informace, zda je registrace vozidla dokončena nebo je nutné registraci dokončit, tedy zapsat vlastníka vozidla k určitému datu. Součástí aplikace jsou také údaje o počtu vozidel „v převodu“. Informace se pravidelně aktualizují.

Pokud majitel vozu nesplní svou povinnost a neprovede vlastní registraci do 30. června letošního roku, zanikne jeho motorovému vozidlu technická způsobilost. To znamená, že toto vozidlo již nebude možné a to ani nikdy v budoucnosti,  na silnicích provozovat. Skutečný technický stav vozidla je přitom nepodstatný.

Pokus o využívání tohoto vozidla po 1. červenci 2015 pak může znamenat velmi citelný finanční postih, a to v tisících korun.

Jedinou možností jak vše uvést do pořádku, je provést doregistraci vozidla, tedy mít platnou technickou prohlídku, tzv. zákonnou pojistku, zkontrolovat vozidlo na STK, zda nejsou žádné podstatné zásahy na vozidle a navštívit registr vozidel. Poplatek 800 korun plus případná ekologická daň se neměnil.  Řešením je rovněž  trvalé vyřazení - ekologické likvidace a následná návštěva úřadu.

Obec Středolesí oslaví 650 let své existence

Středolesí -   Již 650 let existence oslaví místní část Hranic Středolesí. Akce se koná  13. června v areálu obce. Oslavy zahájí  mše v kostele sv. Antonína Paduánského v 11 hodin. Ve 13  proběhne slavnostní zahájení, při kterém se představí nová kniha „Dějiny obce Středolesí“ autorů  PhDr. Jiřího Lapáčka a Mgr. Petra Hlavačky a poděkuje se  zasloužilým občanům.  Na programu je dále prohlídka obce, návštěva hřbitova a rybníků, projížďka obcí na koních.

Návštěvníci mohou také zajít na  koňskou farmu Azienda, prohlédnout si hospodu U lípy, novou hasičskou zbrojnici či výstavu fotografií ze života hasičů a obce. Oslavy zakončí večerní posezení  při muzice a tanci. Akci pořádá Město Hranice s osadním výborem a Spolkem dobrovolných hasičů Středolesí.

Obec Středolesí je spolu s Rybářemi nejmenší místní část Hranic. Rozkládá se v Oderských vrších severně od Hranic v nadmořské výšce  572 m.n.m.,  což se projevuje na drsnějších přírodních podmínkách.  Původně německá obec  (Mittelwald) má v současnosti  přibližně 60 obyvatel.   

Město nabízí pronájem nebytových prostor

Majetek – Město Hranice nabízí pronájem nebytových prostor na zámku čp. 1 na Pernštejnském náměstí. Jde o dvě místnosti č. 12, které se nacházejí v 1. nadzemním podlaží o výměře 38.40 m2 a 29,90 m2 a dvou výklenků o výměře 2x1,80 m2, za sníženou cenu 1 200 korun/m2/rok.

Dále nabízíme pronájem objektu čp. 56 na náměstí Osvobození v Drahotuších. Jde o pronájem celé budovy s výjimkou místností, které má v pronájmu Česká pošta, Městská knihovna a kde je sídlo Osadního výboru Drahotuše. Podrobnější informace získáte na odboru správy majetku MěÚ Hranice, Pernštejnské nám. 1, kancelář číslo dveří 313, referent M. Hanzlíková, telefon 581 828 235.

Informace o těchto nabídkách i další záměry města lze nalézt také na internetových stránkách města  www.mesto-hranice.cz na úřední desce. 

Zelená úsporám je jednodušší

Životní prostředí  - Dostupnější dotace, jednodušší počty a rychlejší administraci přináší nová verze výzvy "Zelená úsporám"  Zájemci si mohou požádat o dotace třeba na zateplení domu či výměnu oken a dveří. Žádosti začal Státní fond životního prostředí ČR přijímat elektronicky od 15. května.

Více informací naleznete zde: http://www.novazelenausporam.cz/clanek/nove-podminky-programu-nova-zelena-usporam-dostupnejsi-dotace-jednodussi-pocty-a-rychlejsi-administrace/

O obřad Vítání občánků se rodiče musí přihlásit

Kultura – Rodiče nově narozených dětí, upozorňujeme, že pokud mají zájem o obřad Vítání občánků“ musí se sami  přihlásit. Město je totiž  podle zákona nemůže samo obesílat.

Rodiče se mohou k obřadu přihlásit pomocí formuláře , který získají buď na webu města  www.mesto-hranice.cz – životní situace – ostatní – Vítání občánků, nebo na podatelně MěÚ hranice, Pernštejnské nám. 1, (dvorana zámku).

Obřad „Vítání občánků" je určen pro děti s trvalým bydlištěm na území města Hranice a ve věku do jednoho roku. Vyplněný formulář doručte, prosím, s dostatečným časovým předstihem, aby bylo možno obřad zrealizovat.

Program Klubu seniorů

Sociální – Klub seniorů má v týdnu od 8. do 12. června otevřeno pro veřejnost v pondělí a středu od 8 do 12 hodin a ve čtvrtek od 9.30 do 11.30. V pondělí se začíná v 8 a 9 hodin zdravotním cvičením. V 8 hodin startuje angličtina pro pokročilé, v 9 a 10 angličtina pro začátečníky. Od 10 do 12 hodin je v klubu vyčleněn prostor pro stolní tenisty. V 10.15 je naplánována pravidelná schůze výboru Klubu seniorů.

Ve středu je od 8 a 9 zdravotní cvičení, v 10 hodin je rehabilitační cvičení a v 11 rehabilitační cvičení mužů. V 10.15 začínají němčináři.

Ve čtvrtek začíná v 8 hodin cvičení Bosu v studiu Dynamic fit a v 9 na stejném místě zumba. Od 9.30 do 11.30 se v klubu sejdou stolní tenisté. V pátek je tradiční plavání od 14 do 15 hodin. Sraz je v 13.45.

Upozorňujeme, že zálohová platba 3 500 korun  za srpnový zájezd do NP České Švýcarsko bude vybírána  v Klubu ve středu 10. června a v pondělí 15. června od 7.45 hod do 11 hodin. Uvedená částka bude vyúčtována podle skutečných nákladů po ukončení akce.Jazykové verze

  • Čeština
  • English