Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Hranická radnice 6. března 2015


obsah:

Hranická radnice 6. března 2015

Městská kulturní zařízení už mají ředitelku

Kultura  - Nová ředitelka Městských kulturních organizací Ing. Naďa Jandová se od 1. března ujala funkce. V pátek 27. února ji starosta města PhDr. Vladimír Juračka představil zaměstnancům všech tří částí Městských kulturních zařízení  (Městská knihovna, Městské muzeum a galerie a Městské kulturní zařízení). K jejich splynutí došlo 1. ledna 2015.

Sloučení hranických kulturních organizací bylo navrženo v Programu rozvoje kultury města Hranic na období 2014 -2020, který schválili zastupitelé města v červnu 2014. Dalším konkrétním výstupem tohoto programu bylo účelové navýšení rozpočtu na kulturní počiny pro rok 2015 o 900 tisíc korun; a to knihovně o 350 tisíc korun (zvýšení počtu nakupovaných knih a rozšíření provozní doby), muzeu a galerii o 150 tisíc korun (100 tisíc korun na výstavy výtvarného umění – zvýšení kvality a počtu výstav, 50 tisíc korun na zrušení vstupného) a na pořádání akcí v souladu s Programem rozvoje kultury o 400 tisíc korun.

V závislosti na Programu rozvoje kultury města Hranic byla zpracována a přijata i nová Koncepce rozvoje galerijní činnosti na roky 2014 – 2020. První výstavou, která již vychází z této nové koncepce, byla výstava obrazů významného českého malíře Ivana Bukovského v hranické Synagoze. Na ni navázala výstava významné slovenské výtvarnice Kláry Bočkayové, s názvem „Jeden z vás ma zradí a iné príbehy“. Tato výstava potrvá do 22. března.

Kromě této výstavy v Synagoze byla minulý pátek ve výstavní síni Staré radnice  zahájena výstava „Za císaře pána a jeho rodinu“ s podtitulem Velká válka na Hranicku, která přibližuje období 1. světové války i cestu našich legionářů v Rusku. 

Obě výstavy jsou otevřeny od úterý do soboty od 9 do 12.30 a od 13 do 16 hodin a  v neděli od 9 do 12.30  a od 13 do 17 hodin.  Od  1. ledna 2015 je v Synagoze i ve Výstavní síni Stará radnice vstupné zdarma.

Nová ředitelka Městských kulturních zařízení byla uvedena do funkce

Starosta města PhDr. Vladimír Juračka slavnostně uvedl do funkce novou ředitelku Městských kulturních zařízení Ing. Naďu Jandovou.

Europoslankyně O. Sehnalová se setkala s vedením města

Město Hranice – PoslankyněEvropského parlamentu MUDr. Olga Sehnalová, MBA v doprovodu náměstka hejtmana Olomouckého kraje Bc. Pavla Šoltyse, DiS. se  při své páteční návštěvě Hranic setkala se starostou  PhDr. Vladimírem Juračkou a místostarostkou Radkou Ondriášovou.  Seznámila se s plány města na další rozvoj a připravovanými investicemi. Poté si prohlédla hranický zámek, kde měla příležitost obdivovat  například pozdně renesanční stropy v obřadní síni městského úřadu.

Europoslankyně si prohlédla zámek

Europoslankyně Sehnalová již předtím navštívila ZŠ a MŠ Drahotuše a seznámila se s fungováním azylového domu Elim. Na závěr svého programu v Hranicích předala v Nemocnici Hranice malým pacientům na dětském oddělení Kiwanis panenky.  

Zastupitelstvo jmenovalo nové členy osadních výborů

Zastupitelstvo města - Nové předsedy a členy osadních výborů jmenovalo zastupitelstvo města Hranic do jejich funkcí v jednotlivých místních částech města Hranic. Ve většině případů zůstalo složení osadních výborů téměř nezměněné. A předsedové se měnili pouze ve dvou místních částech, ve Lhotce a ve Valšovicích.

V místní části Hranice II Lhotka se stal předsedou Ing. Petr Matuška. Lhotka měla při sčítání lidu v roce 2011 přesně 100 obyvatel.  V místní části Hranice III Velká zůstal předsedou Václav Sehnalík. Velká měla podle posledních údajů Českého statistického úřadu 429 obyvatel.

Také v Hranicích IV - Drahotuších se předsedkyně neměnila, zůstává jí Vlasta Zapatová. Drahotuše mají 1501 obyvatel. V Hranicích V – Rybáře zůstal předsedou Miroslav Mejzlík. Rybáře jsou naše nejmenší místní část, měly v roce  2011 37 obyvatel.

Druhou místní částí, kde se měnil předseda, jsou Hranice VI Valšovice, nyní je to Iva Mlčáková. Valšovice měly 135 obyvatel.  V Hranicích VII – Slavíči zůstal předsedou Jiří Trna.

Slavíč měla 267 obyvatel. V Hranicích VIII – Středolesí je předsedou opět Oldřich Vilímek. Středolesí mělo 61 obyvatel. A osadnímu výboru v Hranicích IX – Uhřínově předsedá Petr Dančák. Uhřínov měl 57 obyvatel

Všechny členy osadních výborů i další informace  o místních částech můžete nalézt na webu města www.mesto-hranice.cz v rubrice „pro turisty“ -  MěstoHranice/místní části.

Nabízíme pronájem budovy na náměstí v Drahotuších

Majetek - Rada města Hranic schválila záměr na pronájem objektu čp. 56 na náměstí Osvobození v Drahotuších,  který je součástí pozemku parcelní číslo st. 24/1 katastrální území  Drahotuše včetně pozemku parcelní číslo st. 24/1 katastrální území. Drahotuše. Výchozí cena je 19 470 korun za měsíc (bez DPH).

Jde o pronájem celé budovy s výjimkou místností, které má  v pronájmu Česká pošta, Městská knihovna a kde je sídlo Osadního výboru Drahotuše.

Nabízíme také pronájem nebytových prostor v zámku čp. 1 na Pernštejnském náměstí. Jde o dvě místnosti č. 12, které se nacházejí v 1. nadzemním podlaží  o výměře 38.40 m2 a 29,90 m2 a dvou výklenků o výměře 2x1,80 m2.

Podrobnější informace získáte na odboru správy majetku MěÚ Hranice, Pernštejnské nám. 1, kancelář číslo dveří 313, referent M. Hanzlíková, telefon 581 828 235.

Informace o těchto nabídkách a další záměry města lze nalézt také na internetových stránkách města  www.mesto-hranice.czna úřední desce.

Občané mohou vyřizovat své věci i v úterý a čtvrtek

Městský úřad  - Na Městském úřadu v Hranicích si mohou občané vyřizovat své záležitostinejen v obvyklé úřední dny.   Již několik let jsou například na evidenci obyvatel, při vyřizování cestovních dokladů, občanských, řidičských a technických průkazů úředníci občanům k dispozici nejen v obvyklé pondělky a středy, ale také v úterý a ve čtvrtky. Navíc tyto dny bývá zpravidla před přepážkami městského úřadu volněji.

Hodiny pro veřejnost jsou u správních agend na Městském úřadu Hranice stanoveny v pondělí  a středu  od 8 do 11.30 hodin a od 12.30 do  17 hodin, v úterý  a čtvrtek od 8 do 11.30 a od   12.30 do 14.30 hodin.

Navíc jsme v červenci 2010 zavedli elektronický rezervační systém na řadu agend městského úřadu, přesněji na agendy dopravně –správní a agendy týkající se občanských průkazů, cestovních pasů a změn pobytu. Poté jsme tyto služby rozšířili ještě o matriku a ověřování opisů a podpisů. Takže občan se může prostřednictvím internetu objednat na přesnou dobu a ušetří tak čas.

Slouží k tomu městské internetové stránky www.mesto-hranice.cz. Na nich lze kliknout na odkaz „Rezervace návštěv“ nebo na  ikonku „Rezervační systém“ v levé liště. Po rozkliknutí se objeví pokyny, kde se dozvíte všechny podrobnosti a také  agendy, na které se lze objednat.

ČEZ informuje

ČEZ - Firma ČEZ upozornila, že ve středu 25. března v době od 8 do 12 hodin nepůjde v části Hranic konkrétně v ulici Nerudova elektrický proud. Konkrétně má jít o horní část ulice na sídlišti Struhlovsko poblíž ulice Olomoucká. V dotčeném území by měly být vyvěšeny informační letáky. Důvodem jsou nezbytné práce na zařízení distribuční soustavy.  Další informace můžete získat na informační lince ČEZ  840 850 860. ČEZ děkuje za pochopení.

Program Klubu seniorů a Svazu tělesně postižených

Sociální – Klub seniorů má v týdnu od 9. do 13. března otevřeno pro veřejnost v pondělí a ve středu od 8 do 12 hodin, v úterý od  10.15 do 11.30 a ve čtvrtek od 9.30 do 11.30.

V pondělí se začíná v 8 a 9 hodin zdravotním cvičením. V 8 hodin startuje angličtina pro pokročilé, v 9 a 10 angličtina pro začátečníky. V 9.30 začíná ještě Zpívání pro radost. Od 10 do 12 je vyčleněn prostor pro stolní tenis. Odpoledne se od 13 hodin rozbíhá „pletení z papíru“ a opět se sejdou stolní tenisté. Výbor Klubu se sejde v 10.15.

V úterý je od 9 hodin spinning v Pohybovém studiu Blanka a od 10.15 do 11.30 stolní tenis. V plánu je také turistická vycházka, bližší informace naleznete na  vývěsce v Klubu seniorů a na webu.

Ve středu je od 8 a 9 zdravotní cvičení, v 10 hodin je cvičení jógy a v 11 rehabilitační cvičení mužů. V 10.15 začínají němčináři. Ve čtvrtek začíná v 8.15 cvičení Bosu v studiu Dynamic fit a v 9.15 na stejném místě zumba. Od 9.30 do 11.30 se v klubu sejdou stolní tenisté. V pátek je tradiční plavání od 14 do 15 hodin. Sraz je v 13.45.

Klub seniorů zve zájemce ke společnému posezení, které se koná ve čtvrtek 26. března od 16.00 hod. v Divadle Stará střelnice („U Vlasáka“). Na 17. hodinu je připraven koncert vokální hudební skupiny Vokalamita. V režii Klubu je zajištěno sladké pohoštění, nápoje a ostatní si hradí každý sám.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Hranice má schůzky v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci, vždy od  8 do 10 hodin.

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English