Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2008 / Hranická radnice - 19. prosince 2008


obsah:

Hranická radnice  - 19. prosince 2008

V Hranicích budou jezdit nové autobusy

Doprava / Na přelomu roku začnou v Hranicích jezdit čtyři zbrusu nové autobusy. Nový dopravce ČSAD Frýdek - Místek a.s. nasadí do provozu v systému městské hromadné dopravy nové nízkopodlažní vozy SOR BN 9.5.

 
Díky této skutečnosti budou mít Hranice, až na malou výjimku, plně bezbariérovou dopravu. Při této příležitosti proběhne 22. prosince od 11 do 16 hodin na Masarykově náměstí v Hranicích prezentační akce těchto vozidel spojená s informačním servisem.
Na této akci se cestující mohou dozvědět informace o možnostech platby prostřednictvím čipových karet, informace o nákupu časových jízdenek, slevách jízdného, apod. V autobusech přímo na místě bude k dispozici prodej časových jízdenek. Cestující, kteří využijí možnosti zakoupení časové jízdenky, nebo podání žádosti o zlevněné jízdné získají malý dárek.
Nové autobusy jsou určené pro hromadnou přepravu osob na krátké vzdálenosti v městském provozu. Tomu odpovídá rozmístění sedadel s prostorem pro dětský kočárek nebo invalidní vozík. Autobus pojme 26 sedících a 55 stojících osob ve třídveřovém provedení. Ve dvou třetinách délky má sníženou podlahu, ve středních dveřích je umístěna plošina pro bezbariérový nástup.
ČSAD Frýdek Místek a.s. patří spolu s ČSAD Havířov a.s. a ČSAD Karviná a.s. do skupiny dopravních společností prezentujících se pod doménou 3CSAD.cz. Zabývá se poskytováním komplexních služeb osobní, nákladní dopravy, servisu a oprav vozidel. Zabývá se také nepravidelnou, zájezdovou dopravou a poskytuje služby vlastních cestovních kanceláří. Řadí se mezi nejvýznamnější dopravní společnosti v Moravskoslezském kraji. Firma každoročně investuje do nákupu nových autobusů okolo 100 milionů Kč.


V pravidelné osobní dopravě zajišťuje ČSAD Frýdek Místek městskou hromadnou dopravu v Havířově, Karviné, Frýdku - Místku, Orlové, Bohumíně a Hranicích. V příměstské dopravě zajišťuje dopravní obsluhu převážně v Moravskoslezském regionu.
ČSAD Frýdek - Místek celkem provozuje 350 autobusů převážně zn. IVECO a SOR, z nichž více jak 35 je poháněno ekologickým palivem - stlačeným zemním plynem. Pro servis autobusů má ČSAD vlastní technické zázemí, včetně autorizovaných servisů. Ročně jejich autobusy najezdí okolo 20 milionů km. Firma má okolo 1 300 zaměstnanců. ČSAD Frýdek Místek je držitelem certifikátu systému řízení jakosti podle požadavku normy ČSN EN ISO 9001.

Hranice mají vypracovanou energetickou koncepci

Rozvoj města / Město Hranice má zpracovanou Územní energetickou koncepci. Ta by měla vytvářet podmínky pro hospodárné nakládání s energií v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje kraje, včetně ochrany životního prostředí a šetrného nakládání s přírodními zdroji energie.

Energetická koncepce je ucelená dokumentace, která zahrnuje veškeré možné energetické zdroje zabezpečující provoz infrastruktury na katastrálním území města Hranic. Vychází přitom z doporučení Územní energetické koncepce Olomouckého kraje. Má část analytickou, která vychází z roku 2007 a část návrhovou, která je zpracována na 20 let.

Město získalo na zpracování koncepce dotaci 223 tisíc korun z programu „Efekt Ministerstva průmyslu a obchodu. Ministerstvo poskytne polovinu celkových nákladů, druhou polovinou se podílí město Hranice.

Program Efekt slouží ministerstvu k ovlivnění úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR. Je zaměřen na osvětovou činnost, energetické plánování, investiční akce malého rozsahu a na pilotní projekty. Je doplňkovým programem k energetickým programům podporovaným ze strukturálních fondů Evropské unie.

Sportovní oddíly budou víc přispívat na tělocvičny

Městský úřad / Dražší provoz tělocvičen, způsobený stoupajícími cenami za energie a zvyšováním sazeb za m2 nebytových prostor, způsobuje, že peníze určené na dotování nájmu tělocvičen pro sportovní oddíly, již nestačí. Navíc se zvyšuje i využití tělocvičen.

Již letos nestačila částka 750 tisíc korun, vyhrazená z městského rozpočtu na úhradu nájemného v hranických tělocvičnách a halách podle schválené „Koncepce na podporu tělovýchovy mládeže na období od 01. 01. 2007 do 31. 12. 2010„. Na dofinancování letošního roku proto schválila Rada města zvýšení této částky o 50 tisíc korun.

Dosud hradilo město Hranice 80 procent a sportovní oddíly 20 procent z celkové částky pronájmu. Pro zachování stejného poměru úhrady by bylo pro rok 2009 nutné navýšení celkové částky na pronájem tělocvičen na 850 tisíc korun. Zastupitelstvo města proto ve čtvrtek 11. prosince rozhodlo o změně podílu plateb mezi městem a sportovními oddíly. Od roku 2009 se tento poměr mění tak, že město bude dotovat 65 procent a podíl oddílů stoupne na 35 procent. Upozorňujeme proto všechny sportovní oddíly a kluby, které této dotace využívají, a dále zařízení, které mají ve vlastnictví haly a tělocvičny, že je nutné uzavřít nové smlouvy prostřednictvím odboru školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu.

Náklady za komunální odpad stále rostou

Městský úřad / Stále stoupají náklady, které město vynakládá na shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Výše místního poplatku za komunální odpad se proto v příštím roce zvyšuje o 12 korun z letošních 480 korun na 492 korun.

Rozhodlo o tom zastupitelstvo města na svém prosincovém jednání, kdy přijalo Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2008 o komunálním odpadu.

Výše poplatku vychází z předpokládaných nákladů na svoz a likvidaci netříděného komunálního odpadu za rok 2009. Ty podle podkladů společnosti Ekoltes a.s činí 11 milionů 562 tisíc. Zjednodušeně řečeno: Předpokládaný počet poplatníků je 19 400 osob, podíl nákladů na jednoho poplatníka je 596 korun. Podle zákona ale poplatek nemůže být vyšší než 500 korun, schválená částka je 492 korun. Je dělitelná 12 kvůli tomu že je nutné počítat poplatek v průběhu roku na jednotlivé měsíce ( přestěhování, úmrtí, narození ).

Město nepřenáší na obyvatele všechny náklady za vzniklý odpad. Dotuje například provoz sběrného dvora částkou 2,8 milionů korun (rozpočet 2009), dále separovaný sběr, odstraňování černých skládek nebo sběr nebezpečného odpadu v místních částech.

Od poplatku za komunální odpad jsou osvobozeni osoby hlášené k trvalému pobytu v Domově seniorů, dále ti, kteří mají sice v Hranicích trvalé bydliště, ale prokazatelně se dlouhodobě zdržují v zahraničí a předloží o tom potvrzení. Ti, kteří mají ve městě trvalé bydliště a zároveň vlastní na území města rekreační objekty, neplatí poplatek za svoz komunálního odpadu z těchto rekreačních objektů.

Poplatníkem je fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt a fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

Splatnost poplatku byla stanovena do 30. dubna příslušného roku. Tento termín byl stanoven na základě zkušeností z minulých let a také vzhledem k vytvoření časové rezervy pro případné vymáhání nedoplatků tohoto poplatku.

Poplatník má ohlašovací povinnost v případě narození, úmrtí člena rodiny, změny trvalého pobytu, změny vlastnictví nemovitosti sloužící k individuální rekreaci, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Neplatiče řeší městský úřad prostřednictvím exekutorské firmy.

 

Náklady na sběr, svoz třídění a likvidaci komunálního odpadu

Výdaje

2005

2006

2007

2008 (rozpočet)

Komunální odpad

8 146

8 507

9 794

11 236

Tříděný odpad

3 359

4 607

4 659

5 329

Nebezpečný odpad

75

-

18

15

Výdaje celkem

11 580

13 114

14 471

16 580

Příjmy

Místní poplatek za KO

7 561

8 116

8 480

8 882

Vytřídění elektro

7

10

23

25

EKOKOM

943

1 318

1 598

1 350

Ostatní

31

21

76

-

Celkem příjmy

8 542

9 465

10 177

10 257

Rozdíl

3 038

3 649

4 294

6 323

 Městský úřad omezí provoz

Městský úřad / Upozorňujeme občany, že ve středu na Silvestra 31. prosince 2008 bude mít Městský úřad Hranice z provozních důvodů omezený provoz. Občané mohou od 8 do 12 hodin využít pracoviště Czech pointu, podatelny a informací v přízemí zámku a registr vozidel na odboru dopravy v Zámecké 118.

Dále upozorňujeme, že v pátek 2. ledna je Městský úřad zcela uzavřen.

Finanční úřad a VZP upravují provoz o svátcích

Finanční úřad / Finanční úřad v Hranicích oznamuje všem daňovým subjektům a veřejnosti, že bude ve středu 31. prosince 2008 z provozních důvodů uzavřen. Pokladna bude podle požadavku ministerstva financí uzavřena ve dnech 22. 29. a 31. prosince 2008. Dne 2. ledna 2009 je finanční úřad otevřen, pouze pokladna otevírá až v pondělí 5. ledna.

Také Všeobecná zdravotní pojišťovna omezuje provoz. Cestovní pojištění je otevřeno jen do 23. prosince 2008. Dne 31. prosince 2008 má VZP otevřeno od 8 do 12 hodin. Dne 2. ledna 2009 zavřeno.

Televize má vánoční pauzu

Městský úřad / V týdnu od 22. prosince do 26. prosince neočekávejte vysílání Hranického zpravodajství. Televizní program o vánocích totiž neumožňuje vstup do vysílání TV Prima. S dalším vysíláním televizních zpráv z Hranic se setkáme až v příštím roce. Děkujeme za pochopení.

Vánoce na Plovárně

Plovárna Hranice / I na Druhý svátek Vánoční nebo na Silvestra si můžete zaplavat v Hranické Plovárně. Od 22. prosince do 4. ledna je Plovárna otevřena většinou od 9 do 21 hodin. Výjimkou jsou pouze 24. a 25 prosinec a 1. leden 2009, kdy je zavřeno a Silvestr 31. 12. 2008, kdy je otevřenou pouze do 15 hodin.

Kontejnery o vánocích

Životní prostředí / O Vánočních svátcích od 22. prosince 2008 do 12. ledna 2009 budou na hranických sídlištích přistaveny velkoobjemové kontejnery. Budou určeny pouze k odkládání vánočních stromků, velkých kusů polystyrénu a velkých krabic. Vyzýváme proto občany trvale bydlících v Hranicích, aby ostatní odpady, zvláště televizory, elektrická a elektronická zařízení, bezplatně odevzdali do sběrného dvora společnosti EKOLTES na ulici Zborovská.

Změna svozu odpadu

Ekoltes Hranice / Upozorňujeme občany města Hranice, na změnu svozu komunálního odpadu v období vánočních svátků, kdy bude upraven pravidelný svoz komunálního odpadu. Náhradní svoz za středu 24. prosince 2008 bude uskutečněn ve čtvrtek 25. prosince 2008.
Ve čtvrtek 25. prosince 2008 proběhne svoz bez změn. V pátek 26. prosince 2008 proběhne svoz bez změn. Náhradní svoz za čtvrtek 1. ledna 2009 bude uskutečněn následující den v pátek 2. ledna 2008.
Sběrný dvůr bude v období od 22. prosince 2008 do pondělí 5. ledna 2009 (včetně) z provozních důvodů uzavřen. Otevřen bude 6. ledna 2009.

Program v Klubu seniorů

Sociální / V týdnu od 22. prosince 2008 do 2. ledna 2009 je Klub seniorů uzavřen. Provoz bude opět zahájen 5. ledna 2009.

Dne 9. ledna od 10.30 ve sportovním a pohybovém centru Dynamic Fit v Koloseu proběhne hodina cvičení Bossu. Zájemci přihlaste se v klubu seniorů počet cvičících je omezen. Cena je 20 korun za hodinu. Bossu je univerzální cvičební pomůcka ve tvaru rozpůleného míče, která vede k lepšímu držení těla. a vnímání pohybového aparátu.

Výbor Klubu seniorů přeje všem členům šťastné a veselé Vánoce a hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English