Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2008 / Hranická radnice - 17. října


obsah:

Hranická radnice  - 17. října

Hranice budou mít vyhlídkovou věž

Rozvoj města / Práce na zpřístupnění věže Staré radnice se rozběhly. Nyní je před závěrem výběrové řízení na firmu, která bude rekonstrukci provádět.
V rámci rekonstrukce bude v první řadě nutné oddělit vstup do věže od prostor městské knihovny, dále zrekonstruovat schodiště nahoru na ochoz a v neposlední řadě zabezpečit hodinový stroj věžních hodin. Práce by se měly rozběhnout v únoru a v červnu by měly skončit.
Městu se podařilo na rekonstrukci získat dotaci v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava. V rámci projektu „Za krásami Městské památkové zóny v Hranicích", který v sobě zahrnuje také zpřístupnění vyhlídky z věže Staré radnice získalo město 2,5 milionu korun. Celkově přijde projekt zhruba na tři miliony korun.
Záměru zpřístupnit věž pro veřejnost výrazně napomohla skupina studentů místního gymnázia, kteří v rámci studentského programu „ Projekt občan" zpracovali plán na její úpravy a následné otevření pod názvem „Radniční schody (téměř) do nebe. Pro svůj projekt získali i podporu městského zastupitelstva. Město následně nechalo zpracovat technickou dokumentaci nutných stavebních úprav věže a v rámci projektu „Za krásami Městské památkové zóny v Hranicích" požádalo o dotaci.
Projekt „Za krásami Městské památkové zóny" má za cíl zvýšit atraktivitu města Hranic jako lákavé turistické oblasti prostřednictvím dvou klíčových projektových aktivit - vytvoření městské naučné trasy a na ní zpřístupnění vyhlídky z věže Staré radnice. O zřízení městské naučné trasy se uvažuje již několik let na základě dobrých zkušeností jiných měst. Její zřízení doporučili také experti, kteří zpracovávali Marketingovou studii cestovního ruchu města Hranic 2007 - 2010. Ti se přitom opírali o také výsledky dotazníkového šetření mezi návštěvníky Hranic.
Městská naučná trasa upozorní návštěvníky na zajímavosti Hranic a místa, které stojí za vidění a přinese jim vhodnou formou podané informace o historii či jedinečnosti města.
V atraktivních místech budou instalovány informační tabule, stávající informační tabule budou sjednoceny, aby byla vytvořená jednotná podoba propagace památek. Také budou vydány dva tištěné průvodce, jeden ke Staré radnici a jeden k samotné městské naučné trase. Budou také instalovány čtyři informační tabule „Vítá Vás město Hranice" Zároveň bude doplněno i dopravní značení, které bude upozorňovat na hranickou Městskou památkovou zónu motoristy.
Projekt tak reaguje na potřeby cílových skupin, a to především v rozšíření nabídky atraktivit cestovního ruchu, zároveň dojde ke zlepšení, sjednocení a rozšíření sítě informačních bodů, které jednak pomohou návštěvníkům s orientací, upozorní je na zajímavosti a místa, které stojí za vidění a také jim přinese vhodnou formou podané informace o historii či jedinečnosti města.
Celá trasa bude dlouhá přibližně 1,5 kilometru a bude zahrnovat také vyhlídku z věže. Naváže tak na letos zřízenou průvodcovskou služba po historickém centru města.

Rozmisťujeme kontejnery pro odpad ze zahrádek

Životní prostředí / Město Hranice, odbor životního prostředí, Vám oznamuje, že opět bude v podzimních měsících přistavovat velkoobjemové kontejnery pro uložení odpadů ze zahrádek.

Vodárna na stadionu získala nový kabát

Životní prostředí / Budova vodárny na stadionu SK Hranice v Žáčkově ulici získala nový moderní vzhled žluté barvy. Celková oprava objektu stála 361 tisíc korun. Zajistil ji Odbor životního prostředí MěÚ Hranice ve spolupráci s firmou EKOLTES Hranice, a.s..
Kromě nových omítek došlo na budově k zásadní opravě střechy, komínového tělesa, okapů a svodů. Omítka vnějších stěn budovy byla vyrovnána speciálním postřikem a vyplentována, protože po otlučení stěn pláště bylo zjištěno, že část budovy je tvořena z nesoudržného škvárobetonového materiálu.
Ve vodárně byly opraveny vnitřních stěny a stropy, přistoupili jsme také k výměně oken a vstupních dveří do budovy. Okolo objektu byl položen nový okapový chodník z hladké dlažby. Na základě výběrového řízení provedla akci firma PROJEKTY A STAVBY KMS, s.r.o.
Foto: Ing. Táňa Drábková

Plovárna Hranice slaví výročí zahájení provozu

Plovárna Hranice / Plovárna Hranice slaví dva roky od svého otevření. Plovárna Hranice a Plavecká škola L. Zátopka vás proto zvou na Den plný her, soutěží a zábavy, který proběhne dnes v pátek 17. října. Budou připraveny hry a soutěže v bazénech, nachystané jsou i atrakce jako skákací hrad nebo vodní UFO za 5 korun.
Tento den v době od 15 do 21 hodin bude snížené hodinové vstupné. Děti do 6 let budou mít vstup zdarma, od 6 do 15 let bude vstup činit 20 korun a dospělí 45 korun.
Všechny děti budou odměněny drobnými dárky. Občerstvení zajišťuje restaurace na Plovárně. Upozorňujeme, že vstup dětí do 10 let na Plovárnu je možný pouze v doprovodu rodičů
O týden později, v sobotu 25. října proběhne na Plovárně od 10 do 14 hodin akce „Hejbni kostrou na suchu i na vodě III." Na programu je plné cvičení na suchu i ve vodě, aerobic, posilování a relaxace. Cena za4,5 hodinový pobyt se zkušenými cvičitelkami je 250 korun, jedna hodina je za 100 korun. Předprodej a informace na recepci Plovárny Hranice.
O podzimních prázdninách od 27. do 29. října bude Plovárna otevřena od 9 do 21 hodin.
Podrobnější informace: www.aquaparkplovarnahranice.cz .

Připomeneme vznik republiky

Kultura / Na letošní 90. výročí vzniku Československé republiky chystá město Hranice celou řadu kulturních i společenských akcí. Již ve čtvrtek 23. října proběhne v koncertním sále ZUŠ v Zámecké ulici od 18 hodin koncert Hranického dětského pěveckého sboru, Smyčcového orchestru ZUŠ Hranice, klavíristky Márie Janíčkové a Moniky Zámečníkové z partnerského města Hlohovec.
V pátek 24. října na Masarykově náměstí od 9.30 zahájí oslavy slavnostní nástup hranické vojenské posádky. V 10.40 u Mauzolea na Městském hřbitově proběhne uctění památky padlých první světové války a obětí novodobých vojenských konfliktů. Do 15 hodin pak bude Mauzoleum otevřeno pro veřejnost.
V sobotu 25. října pořádá město Den kultury na zámku. Podrobnější informace o této akci naleznete níže.
V neděli 26. října od 10 hodin v kostele Stětí sv. Jana Křtitele zveme na Slavnostní mši svatou k uctění památky padlých světových válek a válečných konfliktů za doprovodu Hranického dětského pěveckého sboru a kostelní schóly.
Oslavy v úterý 28. října zahájí v 17.30 koncert Velkého dechového orchestru ZUŠ Hranice před Zámeckým hotelem. V 18 hodin vyrazí lampionový průvod ke Staré radnici. Za příznivého počasí večer uzavře od 18.45 Ohňová show a promítání pro celou rodinu v Letním kině.
Celý den od 9 do 15 hodin bude pro veřejnost otevřena Síň odboje v kasárnách gen. O. Zahálky.


Zámek slaví deset let od dokončení rekonstrukce

Kultura / Deset let od dokončení rekonstrukce hranického zámku připomene Den kultury na zámku, který se koná v sobotu 25. října. Akci pořádá Město Hranice, Městské kulturní zařízení a Společnost Patriot Olšovec.
Oslavy jsou spojené i s 90. výročím vzniku Československé republiky. Zúčastní se jich zástupci partnerských měst Hranic, (Leidschendam - Voorburg, Hlohovec, Konstancin - Jeziorna) a to jak vedení měst, tak i vystupující umělci.
V sobotu 25. října bude dopoledne od 10 do 12 na Masarykově náměstí znít koncert orchestru Rondo (Polsko) a Velkého dechového orchestru ZUŠ Hranice. V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční v Koncertním sále ZUŠ v Zámecké ulici.
Od 15 hodin se ve dvoraně zámku rozběhne „Zábavné odpoledne s vyhlášením výsledků soutěže o dobré koláče, dobrou slivovici a nápady na různé saláty „Medovník 2008". Vystoupí folklorní skupina, je nachystána malá módní show, přijede taneční skupina „Báječný ženský". Připravena je i autogramiáda J. Černé, autorky knihy „Jeden život nestačí". Na závěr bude ochutnávka soutěžních specialit s možností zakoupit medové produkty.
Den uzavře ve 20 hodin koncert skupiny Abba Revival v Zámeckém klubu.

Program v Klubu seniorů

Sociální / V pondělí 20. října bude Klub seniorů otevřen pro veřejnost od 8 do 12. hodin. Počítače pro začátečníky proběhnou od 8 do 10 hodin. Zdravotní cvičení přijde na řadu v 16 a 17 hodin. Návštěva Lipníka nad Bečvou s průvodcem se uskuteční v úterý 21. října 2008. Odjezd autobusu (směr Olomouc) z autobusového nádraží je v 9.20 a ze Šromotova náměstí je v 9.25.
Zájezd do Polského Těšína a Chotěbuze se uskuteční ve středu 22. října. Odjezd je v 7 hodin ze Šromotova náměstí.
Ve čtvrtek je Klub seniorů otevřen pro veřejnost od 14 do 17 hodin. Od 13.30 a 14.30 je na programu cvičení jógy. Angličtina začíná v 15.45. V pátek je opět plavání na Plovárně od 14 hodin. Sraz je v 13.45.
Sdružení Alfa handicap se schází v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci od 8 do 10 hodin.

 

 

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English