Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2008 / Hranická radnice - 21. listopadu


obsah:

Hranická radnice  - 21. listopadu  2008

Židovský hřbitov se upravuje

Kultura / Hranický židovský hřbitov, který je významnou kulturní památkou, prošel prvními úpravami. Vysadilo se zde celkem sedm vzrostlejších stromů, které nahradí přestárlou a dožívající zeleň. Nyní bylo na hřbitově vysazeno šest okrasných třešní a jeden javor. Tyto stromy svým tvarem korun a barvou listí zatraktivní nynější vzhled hřbitova. Akci finančně podpořil částkou 25 tisíc korun Nadační fond obětem holocaustu. Celkem tato první část revitalizace zeleně na židovském hřbitově přijde na více než 50 tisíc korun.

Revitalizace hřbitova bude pokračovat dalšími úpravami, na které dotací přispěl Státní fond životního prostředí částkou 380 tisíc korun. V další fázi půjde o odstranění suchých a silně poškozených stromů a také o ošetření vybraných stromů. Prostory určené k vykácení budou nahrazeny dřevinami novými.

Všechny plánované kroky povedou k obnovení základních funkcí zeleně. Cílem projektu je zachování a obnova zeleně, stabilita a provozní bezpečnost stávajících stromů, zvýšení bezpečnosti pro návštěvníky památky, a vytvořit východisko pro postupnou obnovu stromů v dalších letech.

V současnosti je stav zeleně na židovském hřbitově kritický. Přestárlé stromy ohrožují návštěvníky i samotné náhrobky na hřbitově. Při silných větrech již v minulosti docházelo dochází k odlomení větví a poškození náhrobků.

Židovský hřbitov v Hranicích byl založen pravděpodobně v polovině 17 století. Do dnešního dne se zde zachovalo okolo 400 náhrobků , nejstarší čitelný je z roku 1686. Hřbitov byl za okupace poškozen, těsně před listopadem 1989 došlo k jeho úplné demolici, ale následně byl rekonstruován.

Ptáte se na práce v ulici 28 října

V září byla ukončena výměna plynovodu na ulici 28.října. Proč nebyl dosud obnoven povrch vozovky a chodník. Již týden ve dne v noci na ulici 28.října u kontejnerů na tříděný odpad trvale parkuje nákladní automobil v zákazu zastavení? ptá se Karel H.

Ulice 28. října prochází právě rekonstrukcí. Ta se týká části ulice od křižovatky na Motošíně ke Školnímu náměstí. Tato část ulice již je zprovozněna. Oprava ulice probíhá v rámci II. etapy regenerace historického jádra, na kterou Hranice získaly dotaci 33 milionů korun. Již byla opravena ulice Farní a dokončují se práce na Školním náměstí a schodišti ze Školního náměstí k Bečvě. Příští rok bude regenerace dokončena opravou ulice Svatoplukovy.

Dotaz na obnovení povrchu vozovky ale směřuje k slepé části ulice, směřující k Veličce. Této části se plánovaná rekonstrukce netýká. Povrch vozovky by tak měl do původního stavu uvést ten, kdo zde prováděl výměnu plynovodu - přesně plynárenská firma RWE s.r.o. Město tuto firmu písemně vyzvalo, aby dalo povrch komunikace do pořádku.

Další část dotazu směřovala na odstavený nákladní automobil. Šlo o porouchaný stroj z právě probíhající rekonstrukce ulice.

Do rubriky "Ptáte se" můžete své dotazy zasílat na adresu MěÚ Hranice, Ing. Petr Bakovský, Pernštejnské nám. 1, 753 37, na mailovou adresu petr.bakovsky@mesto-hranice.cz, posílat formou SMS na telefon 603 838 907, nebo volat na číslo 581 828 117.

Rozmisťujeme kontejnery pro odpad ze zahrádek

Životní prostředí / Již poslední týden jsou rozmístěné velkoobjemové kontejnery pro uložení odpadů ze zahrádek. Rozmístění kontejnerů se dozvíte v tabulce „Seznam míst velkoobjemových kontejnerů".

Do kontejnerů nelze ukládat stavební suť, pneumatiky a nebezpečné odpady. Současně žádáme občany, aby větve rozřezali na menší kousky a pak je uložili do kontejneru. Dojde tak k výrazné úspoře místa.

Město opět zahájilo odchyt holubů

Životní prostředí / Město opět zahájilo odchyt divokých holubů do odchytových klecí a odchytových sítí. Tento odchyt byl zahájen 1. listopadu 2008 a bude probíhat do 31. prosince 2008. Na čtyřech vytipovaných místech v centru města, s nejvyšším výskytem divokých holubů, jsou umístěny čtyři odchytové klece, přičemž každá je vybavena návnadou a napájecím zařízením. Odchycené kusy jsou průběžně vybírány a klece doplňovány návnadou a napájecím zařízením minimálně 3x týdně. Souběžně probíhá i odchyt holubů za použití odchytových sítí v půdních prostorách domů v centru města.

Odchyt holubů město provádí již několik let. Letos jsme poprvé korigovali počty divokých holubů jiným způsobem. Vybraná specializovaná firma od 15. dubna do 15. října smluvně prováděla pravidelné vybírání holubích hnízd, tedy holubích vajíček a právě vylíhnutých mláďat holubů, s důrazem na historické centrum města a ulici Galašova. Na pěti stanovištích bylo celkem odebráno 97 kusů holubích mláďat a 162 kusů holubích vajíček. Hnízda byla po odebrání vajíček odstraněna a byla provedena dezinfekce daného místa.

Holubi a holubí vajíčka jsou likvidováni odborně dle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči.

Na odchyt holubů a výběr vajec a mláďat z hnízd má město Hranice v letošním rozpočtu vyčleněnou částku 85 tis. Kč.

Závěrem opět žádáme občany, aby nekrmili divoké holuby, protože jsou zdrojem roztočů, toxoplazmózy atd. Z holubího trusu se odpařují látky, které mohou vyvolat alergické reakce, dýchací potíže, nebo ekzémy.

Město vydalo kalendář Hranic a další publikace

Kultura / Stolní kalendáře, věnované Hranicím a okolí vydalo město Hranice. Snímky nafotil Tomáš Pospěch. Naleznete zde fotky Hranic, Zbrašovské aragonitové jeskyně, Hranickou propast, Kunzov, místní části, jako Drahotuše, Uhřínov, Slavíč, Rybáře a také rozvodí nebo Teplice nad Bečvou. Kalendář byl vydán v nákladu 2 000 kusů a je v prodeji v Městském informačním centru a u hranických knihkupců.

Město Hranice vydává stolní kalendáře již popáté. V letech 2005 a 2006 to byly Hranice na starých fotografiích a pohlednicích. V roce 2007 se v kalendáři objevily malby starých Hranic Jana Pinkavy. Loni byly v kalendáři zachyceny obce, sdružené v mikroregionu.

Kromě kalendáře město právě vydalo knihu „Osudové osmičky 20. století v Hranicích". Publikace, která byla pokřtěna minulé pondělí, je dílem Václava Bednáře, Milana Goldy a Hany Svobodové. Knihu redigoval Jiří J. K. Nebeský. Kniha se zabývá lety 1918, 1938, 1948 a 1968 v Hranicích a byla vydána nákladem 750 výtisků. Je vydána ve stejné edici jako již vydané knihy o Hranicích (Drahotuše - historie a přítomnost, Kronikáři města Hranic, Historie hranických domů nebo Hřbitovy v Hranicích a Drahotuších). Také tyto knihy jsou k dostání v Městském informačním centru nebo v hranických knihkupectvích.

Na Struhlovsku hledají účetní

Školství / Základní škola Hranice, Struhlovsko, vyhlásila výběrové řízení na funkci ekonoma - účetní. Předpoklady uchazečů jsou vzdělání SŠ nebo VŠ ekonomického směru, znalost podvojného účetnictví (nejlépe příspěvkových organizací), dále dobrá znalost práce na PC, spolehlivost, samostatnost, organizační a komunikační schopnosti.

Náplň práce a další požadavky pro výkon pozice jsou uvedeny na webových stránkách školy: www.stru.hranet.cz

Přihlášky v písemné podobě s požadovanými doklady podávejte osobně či zasílejte v zalepené obálce označené „Výběrové řízení - neotvírat" nejpozději do 28.11.2008 na adresu: Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace, Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice.

Na městském webu jsou rady jak získat dotace a granty

Městský úřad / Informace pro podnikatele, neziskové organizace a další zájemce, jak získat dotace ze zdrojů Evropské unie, státního rozpočtu nebo kraje naleznete nově na internetových stránkách města (www.mesto-hranice.cz) v rubrikách EU - granty a dotace ve složce „Pro podnikatele" nebo „Pro občany".

Systém programů, dotací a grantů je velmi složitý, proto pro ulehčení jejich získání nabízíme na webových stránkách přehledy, které obsahují základní charakteristiku projektu, výše příspěvku a harmonogram akce. Dále u nás naleznete užitečné webové odkazy na stránky, které se touto problematikou zabývají.

Pozor na vyúčtování grantů

Městský úřad / Upozorňujeme všechny, kteří letos získali od města finanční prostředky v rámci grantového programu nebo příspěvku na činnost, že se blíží termín, kdy musí předložit vyúčtování přijatých prostředků. Vyúčtování grantů i příspěvků je nutné provést do 30. listopadu tohoto roku. Bez řádného vyúčtování není možné přidělit žadateli další grant.

Program v Klubu seniorů a sdružení Alfa handicap

Sociální / V týdnu od 24. do 28 listopadu je Klub seniorů otevřen pro veřejnost v pondělí a středu od 8 do 12 hodin a ve čtvrtek od 14 do 17 hodin. Tento týden probíhají obvyklé činnosti, jako je zdravotní cvičení a další akce.

V pátek je opět plavání na Plovárně od 14 hodin. Sraz je v 13.45.

V úterý 25. listopadu se v Klubu seniorů od 8.30 hod budou vyrábět vánoční ozdoby a dekorace. Přineste si s sebou adventní věnec, 4 adventní svíčky, širší stuhu (na 4 mašle délka 2 m), sušené pomeranče, jablíčka, bukvice, šišky, skořápky vlašských ořechů, šípky a jiné přírodní materiály. Dále 4 kovové svícny s hrotem na obě strany (Jezerka) nebo 4 silnější a delší hřebíky. Hodí se i drobné vánoční ozdoby, perníčky, čokoládové nebo dřevěné ozdoby.

Brigáda - podzimní úklid vnitřních a vnějších prostor se koná v pondělí 1. prosince 2008 od 8 hodin v Klubu seniorů. Nářadí si vezměte s sebou.

Sdružení Alfa handicap se schází v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci od 8 do 10 hodin.

 

 

 

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English