Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2008 / Hranická radnice - 7. listopadu 2008


obsah:

Hranická radnice 7. listopadu

Ptáte se na chodníky v Komenského ulici

Proč jsou nové chodníky v Komenského ulici v některých místech tak úzké? ptá se Jan K.

Na některých místech jsou v Komenského ulici skutečně zřetelná zúžení chodníků. Nedávno bylo v tisku zmiňované zúžení chodníku hned na začátku Komenského ulice vpravo ve směru od náměstí 8. května. V Hranickém týdnu vyšel 24. října článek s názvem „Komenského ulicí s kočárkem neprojedete", kde se uvádí, že chodník je v tomto úseku pro kočárky příliš úzký a že tím je porušována vyhláška ministerstva pro místní rozvoj.

Autor projektu architekt Ing. Jaroslav Svítek k tomu poskytl podrobnější vysvětlení.

„K názorům pana Emila Kostky a arch. Terezy Kostkové, které zapracovala redaktorka do výše uvedeného článku, dodávám, že jsou myšleny dobře a chvályhodně, ale nejsou bohužel postavené na podrobné znalosti podmínek řešení projektu komunikace v daném prostoru" uvádí Ing. Svítek. Projekt vychází z podkladové studie Centra pro dopravní výzkum Brno z roku 2005 a řeší úpravu ulice se zavedením bezpečnostních zklidňujících prvků. Ty mají za cíl v maximální míře v rámci daných prostorových a výškových poměrů v ulici, zajistit zlepšení dopravních podmínek všech účastníků provozu, tedy i chodců.

Když se vrátím v článku a v řešení k nejvíce napadaným podmínkám chodců a řešení ploch pro pěší provoz z pohledu na pravém okraji od „Blesku", „Musím zdůraznit, že původní chodník ohraničený kamenným krajníkem, má vůči sousedící pojízdné ploše navýšení maximálně 2 centimetry. Chodník tvoří s uvedenou plochou v rámci této slepé ulice pěší zónu. Do tohoto prostoru je umožněn vjezd pouze ojedinělým vymezeným vozidlům. Pro tato vozidla je vyznačené stání u travnatého ostrůvku, čímž se vytváří dostatečná šířka chodníku. Požadavky vyhlášky tak byly v rámci daných možností dodrženy maximálně," dodává Ing. Svítek.

V Komenského ulici byla již zahájena 2. etapa rekonstrukce. Ulice je nyní uzavřena v úseku od ulice Skalní po ulici Hřbitovní. Do Skalní ulice není průjezd možný, Hřbitovní ulice je průjezdná. Do horní části Komenského ulice lze vjet z Náměstí 8. května. Nyní se ještě dodělávají zpomalovací prahy a chodníky. Součástí 2. etapy bude svrchní asfaltová vrstva 1. etapy. Poté dojde na třetí poslední etapu ve zbylé části ulice. Na rekonstrukci získalo město dotaci 14,5 milionu korun z Regionálního operačního programu Střední Morava.

Do rubriky "Ptáte se" můžete své dotazy zasílat na adresu MěÚ Hranice, Ing. Petr Bakovský, Pernštejnské nám. 1, 753 37, na mailovou adresu petr.bakovsky@mesto-hranice.cz, posílat formou SMS na telefon 603 838 907, nebo volat na číslo 581 828 117.

Město vydalo kalendář Hranic a další publikace

Kultura / Stolní kalendáře, věnované Hranicím a okolí vydalo město Hranice. Snímky nafotil Tomáš Pospěch. Naleznete zde fotky Hranic, Zbrašovské aragonitové jeskyně, Hranickou propast, Kunzov, místní části, jako Drahotuše, Uhřínov, Slavíč, Rybáře a také rozvodí nebo Teplice nad Bečvou. Kalendář byl vydán v nákladu 2 000 kusů a je v prodeji v Městském informačním centru a u hranických knihkupců.

Město Hranice vydává stolní kalendáře již popáté. V letech 2005 a 2006 to byly Hranice na starých fotografiích a pohlednicích. V roce 2007 se v kalendáři objevily malby starých Hranic Jana Pinkavy. Loni byly v kalendáři zachyceny obce, sdružené v mikroregionu.

Kromě kalendáře město právě vydalo knihu „Osudové osmičky 20. století v Hranicích". Publikace, která byla pokřtěna minulé pondělí, je dílem Václava Bednáře, Milana Goldy a Hany Svobodové. Knihu redigoval Jiří J. K. Nebeský. Kniha se zabývá lety 1918, 1938, 1948 a 1968 v Hranicích a byla vydána nákladem 750 výtisků. Je vydána ve stejné edici jako již vydané knihy o Hranicích (Drahotuše - historie a přítomnost, Kronikáři města Hranic, Historie hranických domů nebo Hřbitovy v Hranicích a Drahotuších). Také tyto knihy jsou k dostání v Městském informačním centru nebo v hranických knihkupectvích.

Rozmisťujeme kontejnery pro odpad ze zahrádek

Životní prostředí / Město Hranice, odbor životního prostředí, Vám oznamuje, že opět bude v podzimních měsících přistavovat velkoobjemové kontejnery pro uložení odpadů ze zahrádek.

Kontejnery budou rozmístěny podle harmonogramu v zástavbě rodinných domů ve městě Hranice. Harmonogram zveřejňujeme postupně v Hranické radnici..

Do kontejnerů nelze ukládat stavební suť, pneumatiky a nebezpečné odpady. Současně žádáme občany, aby větve rozřezali na menší kousky a pak je uložili do kontejneru. Dojde tak k výrazné úspoře místa.

 

Starostové partnerských měst navštívili Hranice

Kultura /Starostové partnerských měst Hranic PhDr. Ján Dlhopolček (Hlohovec), Hans van der Sluijs (Leidschendam-Voorburg), Mgr. Marek Skowronski (Konstancin-Jeziorna) navštívili Hranice u příležitosti oslav 90. výročí vzniku samostatného Československa. Ve čtvrtek 23. října se v zasedací místnosti městského úřadu setkali se starostou Hranic Mgr. Miroslavem Wildnerem a společně se zapsali do Zlaté knihy města. (Foto: Jana Černá)

Po dobu 4 dní je i další členy delegace čekal nabitý program. Již ve čtvrtek si v zaplněném Koncertním sále ZUŠ Hranice poslechli koncert Hranického dětského pěveckého sboru, klavíristek z Hlohovce a Smyčcového orchestru ZUŠ Hranice s nadějným začínajícím zpěvákem Jiřim Vinklárkem pod vedením Mgr. Miroslava Smrčky. Profesionální výkon tohoto orchestru všechny posluchače doslova zvedl ze židlí.

V pátek ráno se zúčastnili nástupu 7. mechanizované brigády a poté uctění památky padlých všech světových válek u Mauzolea na hranickém hřbitově. V lázních Teplice nad Bečvou pak měli možnost na vlastní kůži vyzkoušet účinky teplické kyselky.

Svými výrobky obohatili soutěž Medovník a stůl z Holandska svoji originální výzdobou nadchl diváky i porotu. Část delegace si prohlédla naše sportovní zařízení a další pak Klub seniorů nebo ZUŠ. Tleskali i vystupujícím v Zámeckém klubu - orchestru Rondo a skupině Abba Revival. Vyzkoušeli si průvodcovskou službu v centru města. Závěr návštěvy patřil nedělní mši svaté.

Všichni velmi kladně hodnotili, že měli možnost poznat všechny aspekty života běžných občanů našeho města. Přímo nadšeni byli z nesmírné aktivity a činorodosti všech se kterými se potkali.

Vedení města a odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu proto děkuje všem, kteří se na programu oslav podíleli. Jsou to žáci a učitelé ZUŠ Hranice, ať už členové Velkého dechového orchestru ZUŠ Hranice nebo další účinkující na různých akcích. Dále Hranický dětský pěvecký sbor pod vedením Taťány Jonasové, vedení a zaměstnanci Domova seniorů, kde měli holandští soutěžící možnost připravit své soutěžní exponáty, ředitel ZŠ Šromotovo a hlavně pak paní učitelka Šturmová, která jim překládala a zajišťovala komunikaci s našimi lidmi.

Výborný výkon podali studenti hranického gymnázia, kteří se hostům věnovali a tlumočili. Jako znalec hranické památkové zóny zazářil průvodce Ivo Macháček. Výbornými hostitelkami byly také PhDr. Hana Svobodová z Městského muzea a galerie, vedoucí Plovárny Mgr. Iva Macurová, ředitelka Městského kulturního zařízení Helena Votavová a Dagmar Strnadová, vedoucí Klubu seniorů.

Za výbornou spolupráci děkujeme zaměstnancům hranické farnosti a hlavně pak panu děkanovi Jiřímu Doleželovi. Poděkování patří také zaměstnancům lázní Teplice nad Bečvou za přijetí a vytvoření výborné atmosféry a také všem poskytovatelům služeb v Hranicích, kteří se o hosty z partnerského města starali.

Pochvala patří i Městskému kulturnímu zařízení, které poprvé vzalo na svá bedra organizaci Dne kultury na zámku a společně se Společností Patriot Olšovec zcela zaplnilo dvoranu a ochozy hranického zámku. Uznání zaslouží i členky Mamma Help, které na Medovníku předvedly módní přehlídku. Výborná spolupráce s profesionály z hranické posádky je již tradicí.

Nástin akcí s partnerskými městy v příštím roce vám přineseme následující týden v hranické radnici.

Soutěž o unii pokračuje

Kultura / Městské evropské informační středisko při Městském informačním centru Hranice za finanční podpory Europe Direct, statutárního města Olomouce a Olomouckého kraje pořádá soutěž pro veřejnost zaměřenou na problematiku Evropské unie a na přibližující se předsednictví České republiky v EU. Své odpovědi na ni můžete doručit osobně, e-mailem či písemně do Městského informačního centra na Masarykově nám. 71 (stará radnice, přízemí před hlavním vchodem) vždy do 25. dne daného měsíce. Vždy je třeba uvést celé jméno a adresu bydliště.

 

Kontakty: mic@meu.hranet.cz tel.: 581 607 479. Soutěžní otázku také naleznete každý měsíc na webových stránkách městského informačního centra www.mic.hranet.cz a městské knihovny www.mek.hranet.cz.

Ze správných odpovědí soutěžících budou vylosováni vždy tři výherci, kteří obdrží zajímavé praktické dárky.

Soutěžní otázka na měsíc listopad: Které zemi předá ČR předsednictví v Radě EU?

 

Vylosovaní výherci minulého kola:

Kubešová Vlaďka - Hranice
Čermák Jiří - Praha 9
Vlková Kateřina - Opava

Změna sběrného místa plakátů

Městský úřad / Upozorňujeme na změnu sběrného místa pro výlep plakátů. Nové sběrné místo je nyní ve společnosti COPYPRO, Masarykovo nám. 86, Hranice (východní strana náměstí). Provozní doba je v pondělí až pátek 8 - 12 hodin a 13 - 16 hodin.

Plakátovací plochy v Hranicích obhospodařuje firma RENGL, s.r.o. V případě jakýkoliv nejasností kontaktujte jejich zákaznický servis 841 601 841.

Psi se vozí do Olomouce

Městský úřad / Již celkem 23 psů z Hranic skončilo v Olomouci v útulku sdružení EFAS-sdružení pro ochranu a záchranu zvířat v tísni. Prvních 11 psů tam putovalo ze zrušeného psího útulku, který po řadu let v Hranicích provozovala MVDr. Jindra Marková. Ta ale 30.6. 2008 činnost útulku ukončila. Zbývajících 12 psů do Olomouce postupně odvezla Městská policie Hranice, která zatoulané psy odchytává. Odchycení psi po krátkou dobu zůstávají ještě v Hranicích, kdyby se přihlásil jejich majitel.

Se sdružením EFAS je uzavřena smlouva kdy Město Hranice za tyto služby poskytuje finanční příspěvek na zajištění krmiva a základní veterinární péče o psy. Výše finančního příspěvku bude vycházet ze skutečného počtu umístěných psů a počtu dnů, po které budou tito psi ve sdružení EFAS umístěni. Na začátku listopadu činil finanční příspěvek již okolo 160 tisíc korun.

Město Hranice uvažuje o výstavbě vlastního psího útulku a pro tyto potřeby nechalo zpracovat studii proveditelnosti,, která se zabývala možností umístění psího útulku na několika vytipovaných lokalitách na Hranicku. Na realizaci nového Psího útulku v Hranicích má Město Hranice vyčleněno v rozpočtu 4 milionů korun.

„Kabelovku" provozuje UPC

Městský úřad / Upozorňujeme, že kabelovou televizi v Hranicích provozuje firma UPC Česká republika. Veškeré problémy, které se mohou vyskytnout, jako jsou závady v příjmu, nebo smluvní vztahy je potřebné řešit s touto firmou. Jejich kontakt by měl být www.upc.cz nebo telefon na 606 776 017 nebo 606 776 144.

Program v Klubu seniorů

Sociální / V pondělí 10. listopadu na a ve středu 12. listopadu bude Klub seniorů otevřen pro veřejnost od 8 do 12. hodin. Ve čtvrtek bude otevřen pro veřejnost od 14 do 17 hodin. V pondělí proběhne joga od 7.30 a 8.30 a od 8 počítače pro pokročilé.

V úterý od 8 a od 9 je spinning. Ve středu dopoledne bude od 7.30 a 8.30 zdravotní cvičení a v 10 hodin dostanou příležitost němčináři. Ve čtvrtek začíná angličtina v 15.45. V pátek je opět plavání na Plovárně od 14 hodin. Sraz je v 13.45.

Dne 27.11.2008 /čtvrtek / pořádá Klub seniorů zájezd do divadla Jiřího Myrona v Ostravě na operetu Podskalák, ve které zazní písničky Karla Hašlera. Cena 130 Kč Přihlášky a vstupenky dne 12. listopadu od 8 hodin v klubu. Odjezd bude ze Šromotova náměstí v 17 hodin. Autobus bude přistaven v 16,45.

Řidiči pozor! V úterý 18. listopadu pořádá klub seniorů ve spolupráci s Autoškolou Vratislava Trčky od 10 hodin školení pro seniory. Téma: nové pravidla a změny v silničním provozu.

Sdružení Alfa handicap se schází v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci od 8 do 10 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English