Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2009 / Hranická radnice - 11. prosince 2009


obsah:

Hranická radnice  -  11. prosince 2009

Czech POINT vyřizuje tisíce žádostí

Městský úřad / Již přes dva tisíce různých žádostí o ověřené výstupy z centrálních registrů vyřídil za prvních 11 měsíců letošního roku Czech POINT Městského úřadu v Hranicích.

Czech POINT loni poskytoval výpisy z katastru nemovitostí, z rejstříku trestů, obchodního rejstříku a výpis z živnostenského rejstříku. Letos se nabídka Czech POINTu rozšířila o výpis z bodového hodnocení řidiče, vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelůpodání do registru účastníků provozu modulu autovraků Informačního systému odpadového hospodářství.

Největší zájem je stabilně o výpis z rejstříku trestů, kterých jsme letos již vydali 1315. Naopak letos nové služby nejsou zatím příliš využívány. Z nich je největší zájem o výpis z bodového hodnocení řidiče. Rada města vyšla v tomto bodě řidičům vstříc a snížila od 1. února státem stanovený maximální správní poplatek za vyřízení ze 100 na 80 korun. Počty žadatelů však nejsou příliš vysoké, protože mnohým stačí pouze informace, jak na tom jsou. K té nepotřebují výpis přímo z CzechPOINTU s ověřovací doložkou, ale stačí jim výpis z odboru dopravy za pouhých 15 korun. Jde o stejnou informaci, pouze bez ověřovací doložky.

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který redukuje přílišnou byrokracii ve vztahu občan/firma - veřejná správa. Městský úřad zřídil samostatné pracoviště Czech POINT od 2. ledna 2008. Služby, které do té doby městský úřad poskytoval prostřednictvím jednotlivých odborů, byly soustředěny do jednoho místa - podatelny a informací v přízemí dvorany zámku. Výhodou systému je, že vyřízení výpisů trvá pouze několik minut.

Cílem je, aby Czech POINT sloužil jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby obíhala data ne občan. Projekt se snaží soustředit na jedno místo agendy, které vyžadují práci s písemnými dokumenty - ať už převodem elektronického dokumentu do papírové podoby (ověřené výpisy), tak i do budoucna převodem písemného dokumentu do podoby elektronické (elektronizace dokumentů). Projekt Czech POINT přináší občanovi značné ulehčení komunikace se státem. V konečné podobě projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím Internetu.

Za výpis z rejstříku trestů se platí 50 korun, za výpis z bodového hodnocení řidiče 80 korun, ostatní výpisy stojí sto korun za první stránku a 50 korun za další stránky. 

Žádosti

r.2007

r.2008

r. 2009
1-11

Výpisy z katastru nemov. celkem:

264

719

405

Výpisy z rejstříku trestů

-

1730

1315

Výpisy z obchodního rejstříku

-

332

361

Výpisy z živnostenského rejstříku

-

12

95

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

-

-

3

Výpis z bodového hodnocení řidiče

-

-

29

Registr autovraků

-

-

0

Výpis z insolventního rejstříku

-

-

0

CELKEM

264

2793

2208

Vánoční strom na náměstí se rozzářil

Kultura / Plné náměstí bylo na rozsvěcení Vánočního stromu minulou středu na Masarykově náměstí. Předvánoční jarmark doprovázený vystoupeními žáků ZUŠ Hranice vygradoval vystoupením Pěveckého sboru paní T. Jonasové a slavnostním rozsvícením Vánočního stromu

Hranice se nyní mohou těšit na jubilejní X. ročník Dětského vánočního jarmarku, který se koná pod záštitou starosty města Mgr. Miroslava Wildnera. Tento jarmark proběhne dnes 11. prosince od 14 do 17,30 hodin ve dvoraně hranického zámku. Jarmarku se tradičně účastní základní školy z Hranic i některých okolních obcí (ZŠ Struhlovsko, ZŠ Nová, ZŠ a MŠ Drahotuše, ZŠ Milenov), dále ZUŠ Hranice, DDM Hranice, Dětský domov Hranice, MC Dráček, OS Anděl Kelč, Charita Hranice či Domov Větrný mlýn Skalička. Hudební program bude zajišťovat ZUŠ Hranice.


Vánoční strom už svítí

Foto: Roman Hynčica

Od pondělí dojde ke změnám jízdních řádů MHD

Doprava / Upozorňujeme, že od pondělí 14. prosince 2009 dojde k pravidelným úpravám jízdních řádů Městské hromadné dopravy. Jízdní řády nedoznávají podstatných změn. K drobným změnám ale dochází u ranních spojů, tak aby byla zajištěna lepší návaznost na příměstskou autobusovou dopravu. Také u ní dojde k některým změnám. Je proto vhodné aby občané věnovali jízdním řádům zvýšenou pozornost. Další změnou je snížení počtu spojů na ulici Partyzánská, protože tato zastávka je minimálně využívaná.

Za tři čtvrtiny letošního roku využilo autobusů MHD přes 135 tisíc cestujících, kteří celkem zaplatili téměř 1,5 milionu korun. Město za tuto dobu uhradilo ČSAD Frýdek - Místek, které MHD provozuje, 6 milionů korun.

Nejvytíženější je linka č. 1 (autobusové nádraží - nemocnice - Struhlovsko - Sportovní areál), kterou využilo přes 42 tisíc cestujících. Hojně využívané jsou také linky č. 2 ( Kunz - autobusové nádraží. - Komenského - Teplice n. B.) s více než 32 tisíci cestujících a linka č. 4 (autobusové nádraží - pošta - domov seniorů - nemocnice - Cementářské sídliště a opět nádraží) s téměř 31 tisíci cestujících.

Celkové počty přepravovaných osob však rok od roku klesají. Zatímco v roce 1999 využívalo MHD v pracovní den 2845 cestujících, letos je to 1 859, tedy o tisíc méně. Další zhruba tisíc lidí využívá příměstskou autobusovou dopravu. Autobusy MHD najedou za rok přibližně 230 tisíc kilometrů.

Město získalo dotaci na kompostování

Logo OPŽPRozvoj města / Na 130 kompostérů za sníženou cenu získali občané Hranic, kteří o ně projevili loni zájem. Městu Hranice se totiž podařilo získat dotaci, která podpořila systém domácího kompostování. Projekt byl spolufinancován z fondů Evropské unie (z Fondu soudržnosti) v rámci Operačního programu Životní prostředí a byl ukončen 30. listopadu.

Díky němu město pořídilo také přes 50 speciálních kontejnerů hnědé barvy, které budou ve městě rozmístěny tento měsíc, aby podpořily kompostování i na sídlištích. Tyto kontejnery budou sloužit pro biologicky rozložitelné odpady z domácností, které občané nemohou sami kompostovat. Odpady se budou zpracovávat na kompostárně společnosti EKOLTES Hranice.

Díky novým kontejnerům se opět zvýší možnost třídění odpadů v Hranicích. Biologicky rozložitelný odpad je v současné době největším problémem ve směsném komunálním odpadu. Podle celostátně prováděných výsledků rozborů komunálního odpadu, pocházejícího z domácností, tvoří v České republice biologicky rozložitelný odpad 20 - 30 % z celkového množství odpadů.

V Plánu odpadového hospodářství se Město Hranice proto zavázalo, že bude podporovat systém domácího kompostování. Kompostováním biologicky rozložitelného odpadu lze totiž získat kvalitní kompost, který vůbec nezatěžuje životní prostředí.

Celkové náklady projektu s názvem: Hranice - Systémy pro separaci bioodpadů" dosáhly 1,5 milionu korun. Podpora z Fondu soudržnosti činila 85% způsobilých výdajů, což bylo 1 250 tisíc korun a dotace Státního fondu Životního prostředí byly 5%, tedy 73,5 tisíce korun.

Mění se pracovní doba na městských hřbitovech

Životní prostředí / Rada Města Hranic schválila změnu pracovní doby zaměstnance firmy Ekoltes, vykonávajícího správu veřejného pohřebiště pro hřbitovy v Hranicích (Hřbitovní a U Kostelíčka) a v Drahotuších. V pondělí a ve středu má od 12 do 16, v úterý a čtvrtek od 8 do 12 a v pátek od 11 do 15 hodin. Nová pracovní doba platí od 4. 1. 2010.

Kancelář pracovníka správy veřejného pohřebiště zůstává nadále v budově smuteční síně v Hranicích u městského hřbitova. Na pracovníka správy veřejného pohřebiště se můžete obracet v problematice evidence hrobů a uzavírání nájemních smluv na hrobová místa, tel.581 601 177.

Vyplácíme dotace na povodně

Logo MŽPMěstský úřad / Dotaci 1 milion 230 tisíc korun získalo město Hranice pro občany, které v noci z 24. na 25. června postihla blesková povodeň a poškodila jim vybavení domácnosti. V Hranicích a místních částech se jedná o 41 domácností.

Dotaci poskytuje ministerstvo pro místní rozvoj a činí až 30 tisíc korun na jednu domácnost. Město ji vyplácí těm, kteří předloží doklady o nákupu věcí v této hodnotě. Dotace byla poskytnuta na obnovení základního zničeného vybavení domácnosti v obytné části (lednička, pračka, skříně postele, podlahy a podobně) nebo na technické vybavení suterénu (kotle, bojlery, mrazáky, pračky nebo technické zařízení).

Zveme na adventní koncert

Drahotuše/ Osadní výbor Drahotuše pořádá v neděli 20. prosince v 18 hodin v kostele sv. Vavřince v Drahotuších koncert pěveckého sboru Harmonia s adventním a vánočním programem. Vstupné dobrovolné.

Školáci v Drahotuších rozsvítili vánoční strom

Drahotuše/ V úterý 1. prosince pořádala Základní a mateřská škola Drahotuše ve spolupráci s osadním výborem v Drahotuších na náměstí slavnostní rozsvícení nového vánočního stromu. Tato akce se stává pěknou tradicí, letos byla doplněna ještě i malým školním jarmarkem, návštěvníci si mohli odnést výrobky dětí na téma Vánoce.

Škola Drahotuše a osadní výbor děkují za spolupráci při přípravě rozsvícení vánočního stromu Ekoltesu Hranice, společnostem Auto-Drei Drahotuše a Sara Hranice.

Úřad bude na Silvestra zavřen

Městský úřad / Upozorňujeme občany, že ve čtvrtek na Silvestra 31. prosince 2009 bude Městský úřad Hranice z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.  Dne 31.12.2009 bude uzavřena také úřadovna Všeobecné zdravotní pojišťovny v Purgešově ulici.

Školky mají prázdniny

Školství / Po předchozím projednání s rodiči budou všechny mateřské školy, jejichž zřizovatelem je město Hranice, v době vánočních prázdnin od 28. prosince 2009 do 1. ledna 2010 uzavřeny. Provoz zahájí v pondělí 4. ledna 2010.

Jedná se o MŠ Míček Galašova, MŠ Sluníčko Plynárenská, MŠ Pohádka Hromůvka, MŠ Klíček Struhlovsko a MŠ Drahotuše.

Program v Klubu seniorů

Sociální / Klub seniorů je v týdnu od 14. do 18. prosince otevřen pro veřejnost v pondělí od 8 do 12 hodin, v úterý od 9.15 do 11 a ve středu od 8 do 12.

V pondělí začínají v 8 hodin pokročilí uživatelé počítačů. Křížovky jsou v 15.30 a zdravotní cvičení je v 16 a 17 hodin. Chcete upevnit své zdraví a fyzickou kondici? Zveme cyklisty na hodiny spinningu, které probíhají každé úterý v době od 8 do 9 hodin a od 9 do 10 hodin pod vedením zkušené cvičitelky ve studiu Blanka. Bližší informace v Klubu seniorů. Ve středu začíná němčina v 9.45 a zdravotní cvičení je v 11.30 a 12.30.

Ve čtvrtek je turistický výlet do Paršovic. Odjezd z autobusového nádraží bude v 9.15, z Motošína v 9.25. Pěší mají sraz v 8.30 u Sokolovny. V pátek je plavání od 14 do 15 hodin. Sraz je v 13.45. Senioři si mohou vzít na plavání svá vnoučata.

Pro začátečníky ve výuce anglického jazyka by se dle zájmu uskutečnil od ledna 2010 kurz. Přihlaste se v kanceláři KS.

Sdružení zdravotně postižených Alfa Handicap se schází v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci, vždy od 8 do 10 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English