Cesta: Televize, tisk / Hranická radnice / Radnice - 2009 / Hranická radnice - 12. června 2009


obsah:

Hranická radnice  - 12. června 2009

Začíná velká rekonstrukce jídelny

Od poloviny června se naplno rozbíhá rekonstrukce Školní jídelny 1. máje. Dojde k zateplení vnějšího pláště budovy, jídelna dostane novou fasádu, kde ale bude částečně zachována červená barva. Budova dostane novu střechu, vymění se okna, uděláme nové vstupní schodiště. Ezalitové desky, obsahující azbest, budou odstraněny. Vevnitř dojde k výměně vzduchotechniky ve varně a výdejně. Rekonstrukce čeká také toalety.

Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU v rámci Operačního programu Životní prostředí a přijde na necelých 20 milionů korun.

Firma Zlínstav Zlín zahajuje práce 15. června a do konce letních prázdnin by měla být hotová. Od 15. června se tedy v jídelně přestává vařit a žáci mají zajištěno náhradní stravování na ZŠ Šromotovo a na Střední průmyslové škole. Žáci 1. - 5. ročníku budou chodit na obědy v doprovodu pedagogů a vychovatelek a žáci druhého stupně individuálně po skončení výuky. Na ZŠ Šromotovo se budou stravovat děti od 1. do 4. ročníku. Páté a vyšší ročníky se budou stravovat na SPŠ.

Již od 1. června probíhala příprava na celou rekonstrukci - vyklízela se budova. Protože nad jídelnou sídlili žáci prvních ročníků, byly zde družiny a také šatny, musela škola přistoupit k některým organizačním změnám. I proto také proběhne ukončení výuky a předání vysvědčení již 26. června. Vzhledem k dalším opravám v budově školy bude 29. a 30. června volno ředitele školy.

Podrobnosti se dozvíte například na webových stránkách města (www.mesto-hranice.cz) na školních nástěnkách nebo na webových stránkách školy (http://www.maje.hranet.cz/).

Souběžně s opravou jídelny probíhá obdobná rekonstrukce také na ZŠ Struhlovsko. Také zde dochází k zateplování budovy, výměně oken, opravě střechy, opravě vstupů do školy a dalším opravám. Tato rekonstrukce byla zahájena od 1. května a je také je spolufinancována ze zdrojů EU v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Stromem roku Hranicka je letos platan

Životní prostředí / „Stromem roku 2009 Hranicka se stává 103letý Platan javorolistý, který roste v jihovýchodní části plochy Sadů Československých legií v linii Císařského stromořadí v Hranicích. Rozhodla o tom Komise, složená ze starosty města Hranic Mgr. Miroslava Wildnera, zástupce strany zelených, Ing. Martina Lose, a zástupce odboru životního prostředí, Mgr. Kateřiny Cyžové.

Kmen má ve výšce 1,3 metru úctyhodný obvod 369 cm.

Krásný vitální platan hrdinně přežil bez úhony například zimu v letech 1928 - 1929, která dle historických pramenů způsobila v parku velké škody a mnoho dřevin muselo být pokáceno. A také povodně v červenci 1997, kdy se během rozsáhlých záplav protrhly hráze i na řece Bečvě a park byl zaplaven několik dní až do výše jednoho metru.

Do regionálního kola celostátní ankety Strom České republiky roku 2009 přijal Městský úřad Hranice pouze jeden návrh. Tento návrh byl za oblast Hranicka zaslán do celostátního kola ankety. Jak se mu bude dařit v celostátním kole sledujte s námi na webové stránce www.stromzivota.cz.

Děkujeme dětem z kroužku Majáček za zaslaný návrh.Platan - strom roku 2009

Foto: OŽP


 

Otevřeme věž staré radnice

Logo OPKultura a cestovní ruch / Muzejní noc se slavnostním otevření vyhlídky Staré radnice a předání městské naučné trasy "Za krásami městské památkové zóny Hranice" se odehraje v pátek 26. června, většinou v prostorách Staré radnice. Program začíná ve 3 hodiny odpoledne.
V 15 hodin se slavnostně otevře vyhlídková věž Staré radnice a do 17 hodin budou probíhat prohlídky pro veřejnost. Pro příjemnou náladu hraje Melody tandem Bronislava Ludmily.
V 17 hodin zveme na vernisáž výstavy "Zkameněliny - archiv života" ve Výstavní síni Staré radnice. Součástí vernisáže je komentovaná prohlídka výstavy s Mgr. Tomášem Lehotským, PhD.
V 18 hodin vystoupí na Staré radnici Hranický dětský pěvecký sbor pod vedením Taťany Jonasové.
V 19 hodin
z ochozu věže Staré radnice zazní ukázky loveckého troubení trubačů Střední lesnické školy v Hranicích.
Ve 20 hodin
se na nádvoří Staré radnice představí hranické divadlo Štěk & spol. s komedií dell´arte „Chytrá Trampollina a špatný doktor".
V 21.30
se zájemci mohou přesunout na zámek, kde se chystá komentovaná prohlídka reprezentačních prostor hranického zámku "Noční zámek" s PhDr. Hanou Svobodovou.
Od 17 až do 23 hodin
bude umožněn volný vstup do výstavních prostor Městského muzea a galerie v Hranicích na Staré radnici a v Synagoze (s výkladem o historii Synagogy).
Od 21 do 23 hodin bude na Staré radnici hrát pro příjemnou náladu Melody tandem Bronislava Ludmily.
Věž Staré radnice bude zpřístupněna v rámci projektu "Za krásami městské památkové zóny v Hranicích". Městu se podařilo na tento projekt získat dotaci v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava. V rámci projektu „Za krásami Městské památkové zóny v Hranicích", který v sobě zahrnuje také zpřístupnění vyhlídky z věže Staré radnice získalo město 2,5 milionu korun. Celkově přijde projekt zhruba na tři miliony korun.
Projekt „Za krásami Městské památkové zóny" má za cíl zvýšit atraktivitu města Hranic jako lákavé turistické oblasti prostřednictvím dvou klíčových projektových aktivit - vytvoření městské naučné trasy a na ní zpřístupnění vyhlídky z věže Staré radnice. Městská naučná trasa upozorní návštěvníky na zajímavosti Hranic a místa, které stojí za vidění a přinese jim vhodnou formou podané informace o historii či jedinečnosti města.
V historickém centru Hranic a okolí byly rozmístěny čtyři mapové informační tabule, třináct tabulí s textem o historických památkách města v češtině a angličtině a také patnáct metalických tabulek se základními informacemi o objektech, na kterých jsou osazeny. Stávající informační tabule byly sjednoceny, aby byla vytvořená jednotná podoba propagace památek. Také jsou připraveny dva tištěné průvodce, jeden ke Staré radnici a jeden k samotné městské naučné trase. Celá trasa je dlouhá přibližně 1,5 kilometru a zahrnuje také novou vyhlídku z věže.
Na počátku plánu zpřístupnit věž Staré radnice byl projekt studentů hranického gymnázia "Radniční schody (skoro) do nebe". V rámci rekonstrukce bylo nutné oddělit vstup do věže od prostor městské knihovny, dále zrekonstruovat schodiště nahoru na ochoz a v neposlední řadě zabezpečit hodinový stroj věžních hodin. Bylo také nutné přesunout výstražnou sirénu.

Budeme opravovat severní vstup do budovy zámku

Rozvoj města / V období od 15. června do 31. července 2009 se bude provádět rekonstrukce severního vstupu do zámku. Po dobu provádění prací bude vstup do zámku možný pouze jižní stranou (směrem od Masarykova náměstí). Rovněž prostor za severním vstupem do zámku bude vyhrazen pouze pro zhotovitele stavby.
Žádáme občany a majitele obchodů a zařízení umístěných v hale zámku, aby upozornili své dodavatele na tyto okolnosti a omlouváme se za ztížený přístup do prostor zámku po dobu stavby.

Upozornění pro včelaře

Životní prostředí / Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj vydala další nařízení, které se týká včelího moru. Jde o Nařízení č. 10 a 9 /2009, které se tak přidalo k předchozím Nařízením. Tato nařízení naleznete na úřední desce Městského úřadu v Hranicích v přízemí zámku nebo na webových stránkách města (http://www.mesto-hranice.cz/cs/pro-obcany/uredni-deska-obcan/).

Mimořádná změna vysílání - dokument o Afghánistánu

Kultura / Ve vysílání hranické televize proběhne výjimečná změna. Dne 26. června proběhne v Zámeckém klubu neveřejná premiéra filmu o pobytu hranických vojáků na misi v Afghánistánu. Hranická veřejnost se může s tímto snímkem seznámit v místním televizním vysílání hned následující týden v tradičních vysílacích časech v úterý v 17.45, ve středu v 7 a 17.45 a čtvrtek v 7 hodin a to jak v kabelovém vysílání, tak na vysílači TV Prima. O aktuální zpravodajství tohoto týdne diváci nepřijdou, bude zařazeno do dalšího vysílání následující týden.

Pronájem prostor ve dvoraně

Majetek / Záměr na pronájem nebytových prostor ve dvoraně zámku vyhlásila Rada města Hranic. Místnost č. 13 o výměře 38,8 m2 (v rohu dvorany) bude k dispozici od 1.8. 2009. Podrobné informace naleznete na úřední desce městského úřadu ve dvoraně zámku, na úřední desce na webových stránkách města (www.mesto-hranice.cz ) nebo se můžete obrátit přímo na odbor správy majetku.

Opravy v centru skončily

Logo opRozvoj města / Rekonstrukcí Svatoplukovy ulice skončily opravy v historickém centru Hranic. Práce v centru se podařilo dokončit již nyní, protože město loni získalo dotace na projekt II. etapy regenerace historického jádra ve výši přibližně 20 milionů korun. Celkové náklady činily 23 milionů korun.
V rámci II. etapy regenerace historického jádra se loni opravovala Farní ulice, dále Školní náměstí s přilehlým schodištěm k Bečvě, ulice 28. října a jako poslední letos ulice Svatoplukova. Její oprava byla dokončena minulý týden a stála necelých 9 milionů korun.
Na vozovce je u položena žulová dlažba, také chodníky jsou z řezané žuly. V ulicích i na Školním náměstí je instalován nový mobiliář a také zeleň na Školním náměstí prošla zásadními změnami.


 

Program v Klubu seniorů

Sociální / V týdnu od 15. do 19. června je Klub seniorů pro veřejnost otevřen v pondělí a ve středu od 8 do 12 a ve čtvrtek od 14 do 17 hodin. V pondělí se od 16 a 17 rozběhne zdravotní cvičení.

V úterý je v plánu cyklistický a turistický výlet na Jadran. Cyklisté mají sraz v 9 u sokolovny, ostatní v 9.20 na autobusovém nádraží. Ve středu je v 11.30 a 12.30 zdravotní cvičení. Ve čtvrtek od 15.45 nastoupí angličtináři. V pátek je plavání od 14 hodin, sraz v 13.45. Cvičení Bossu je od 10.30. Upozorňujeme, že nejčerstvější informace naleznete vždy ve skříňce na klubu.

Zveme na autobusový zájezd spojený s pěší turistikou do Pavlovských vrchů (CHKO Pálava), který se uskuteční ve středu 1. července. Odjezd je v 6.30 ze Šromotova náměstí. Přihlášky a platby (cena 100 korun) v klubu seniorů v pondělí 15. června od 8 hodin. Na programu je návštěva Dolních Věstonic, možnost návštěvy archeologického muzea, pěší tůra po hřebenu Pavlovských vrchů (Dívčí hrady, Sirotčí hrádek, PR Turold) do Mikulova (část trasy lze absolvovat autobusem), dále prohlídka Mikulova.

Sdružení zdravotně postižených Alfa Handicap se schází v Klubu seniorů každý 2. a 4. pátek v měsíci, vždy od 8 do 10 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English